പുതിയ വാർത്തകൾ വായിക്കുക ! നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുക! പ്രബോധനം ഫെബ്രുവരി ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഐപിസിയിൽ ആർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. എല്ലാവര്ക്കും തിമിരം

ഐപിസി എന്നത് മഹത്തായ പെന്തക്കോസ്തു പ്രസ്ഥാനമാണ് . എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ ശരിയായ ദിശയിലല്ല മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളില്ല . പലരും ദൈവഭക്തിമൂത്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു .അടുത്ത ബന്ധത്തിലും അകന്ന ബന്ധത്തിലുമുള്ളവരാണ് ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരിൽ പലരും . അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്തുനോക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണെന്നു എങ്ങനെ പറയും?. ബന്ധവും സ്വന്തവും ചാർച്ചയും കടപ്പാടും ഒക്കെ നോക്കണ്ടേ? . അയ്യോ ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്നു ആരാണ് പറഞ്ഞത്?. സ്വന്തവും ബന്ധവും ചാർച്ചയും കടപ്പാടും ഒക്കെയുള്ളവർ പിന്നെ എന്തിനു മത്സര രംഗത്തു വന്നു?. ചോദിക്കാനും പറയാനും ആണത്തമുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ? . അവർക്കു സാധ്യത കൊടുക്കാതെ എന്തിനു മത്സരിക്കാനും പാനലും ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങോനൊക്കെ ആക്കി . നാവു തുറന്നു ചോദിക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവർ മാത്രമേ കൗണ്സിലുകളിൽ മത്സരിക്കാൻ വരാവൂ. സ്വന്തം പിതാവാണ് ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താനും ശരിയായ നിലയിൽ ഭരണം കൊണ്ടുപോകാനും പറയാൻ തക്ക ആർജ്ജവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇല്ലാത്തവർ സഭാ സമിതിയെ ഇല്ലായ്മചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികമായി സഭാ ഭരണത്തിലും കൗണ്സിലുകളിലും അംഗങ്ങളായി തുടർന്ന് വന്നവരിൽ പലരും ഇന്നും സമിതിയിലെ അംഗങ്ങളും ചിലർ ഭാരവാഹികളുമാണ്.ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനോടടുക്കുന്നു നമ്മുടെ സഭ ആരംഭിച്ചിട്ട് . അന്ന് മുതൽ സഭ നാന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും സഭാ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു.1935 ൽ സഭ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭരണസമിതിയുണ്ടായിരുന്നതായി ഭരണഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാൽ സഭയ്ക്ക് സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായി . കുറഞ്ഞപക്ഷം സഭാ ആസ്ഥാനം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻറെ  അളവ് എത്രയാണ്? ആധാരം ആരുടെ പക്കൽ . എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ പ്രസിഡണ്ട് വ്യക്തമാക്കണം. പലരെയും സമീപിച്ചു പണം വാങ്ങിയിട്ട് കെട്ടിടം പണിയാൻ വരുമ്പോൾ ഐപിസിക്ക് സ്ഥലമില്ല എന്ന് വന്നാൽ വാങ്ങിയ പണം മടക്കിക്കൊടുക്കാൻ പ്രസിഡണ്ട് തയ്യാറാകണം. സഭയ്ക്ക് സ്വന്തമായി എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടെന്നും അതിൻറെ  എലുക എങ്ങനെയാണെന്നും ആദ്യമേ മനസിലാക്കണമായിരുന്നു. അത് പ്രസിഡന്റിന്റെ  ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പെട്ട കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വര്ഷം ഭരണത്തിലിരുന്നവർ വായ മൂടിക്കെട്ടി ഭരണത്തിലിരുന്നു ഓരോരുത്തർ ഒഴിഞ്ഞുപോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തു എങ്ങനെയെങ്കിലും വെട്ടിത്തിപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചതല്ലാതെ സഭയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു?.

1935 മുതലുള്ള സഭാ  മിനിറ്റ്സുകൾ ,റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സഭാറിക്കാർഡുകൾ എന്നിവ എബിഡി? നാളിതുവരെ ചുമതലവഹിച്ച ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ സഭയെ അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ തലമുഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് സഭാ ജനങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ്. നമ്മുടെ പ്രസിഡണ്ടിന് ഒരാശ്വാസവും . ശേഷിക്കുന്ന ടേമിൽ പണത്തിനാവശ്യം  പണയപ്പെടുത്താമല്ലോ?റകൾ നാളെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്നക്ഷരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ലജ്‌ജാകരമായ വാക്കുകൾ പറയാൻ ഇടവരരുത്. സഭാ ആസ്ഥാനത്തു ഈ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അവ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രസിഡണ്ട് മുൻകൈ എടുക്കണം. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ  ഇതുവരെ സഭയുടെ വസ്തുക്കളുടെ ആധാരം പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെ ഏൽപ്പിക്കാഞ്ഞത് നല്ലതായിപ്പോയി എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇതെങ്ങാനും കയ്യിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ബാങ്കിൽ പണയം വച്ച് ലോൺ  എടുക്കുമായിരുന്നു . അതേതായാലും നന്നായി. എന്ന് വരികിലും സഭയുടെ ആധാരങ്ങളും പ്രധാന റിക്കാർഡുകളും സഭയുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇപ്പോൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽ പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് ഈ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള അദ്ദേഹം വാങ്ങി എഴുതി തുടങ്ങിയ ഒരു രജിസ്റ്റർ അഥവാ മിനിട്സ് ബുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുപറഞ്ഞാൽ നൂറു വര്ഷം പഴക്കമുള്ള സഭയുടെ ഭരണ വികലത മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ . അടുത്ത കൗൺസിലിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഐപിസിക്ക് എത്ര സഭകളുണ്ടെന്നും ആ സഭയ്ക്ക് എല്ലാം കൂടി എത്ര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടെന്നും അതിൻറെ  ഇന്നത്തെ മതിപ്പുവില കണക്കുകൂട്ടിയാൽ എത്ര കോടികൾ ആണെന്നും മാത്രമല്ല സഭകൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഏക്കർ ശവക്കോട്ടകൾ ഉണ്ടെന്നുമുള്ള ഏകദേശ കണക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ?

കഴിഞ്ഞ ടേമിലെ ഓഫീസ് മര്യാദകളും ഈ ടേമിലെ സ്ഥിതിയും ഒരു വിലയിരുത്തൽ

കഴിഞ്ഞടേമിലെ ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിൽ ഓഫീസിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ പ്രസിഡണ്ടും പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നപ്പോൾ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കുകൾ . ജേക്കബ് ജോൺ പറയുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലും ലെറ്ററിലും വായിച്ചുപോലും നോക്കാതെ കെ സി ജോൺ  ഒപ്പിടുകയും തിരിച്ചും കെ സി കൊടുക്കുന്ന പേപ്പറുകളിൽ നോക്കാതെ ജേക്കബ് ജോൺ ഒപ്പിടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്നാണറിഞ്ഞത്  .അങ്ങനെ ധാരാളം ഓർഡിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പലരും നേടിയെടുത്തു. ഇത് പുറത്തു വിട്ടത് സാക്ഷാൽ പ്രസിഡണ്ട് തന്നെയാണ്  . ഇങ്ങനെ പലതിലും അവർ ഒത്തുകളിച്ചു

പാസ്റ്റർ  കെ സി ജോൺ കോടതി വിധി മുഖാന്തിരം പദവി നഷ്ടപ്പെട്ടു പുറത്തുപോയപ്പോൾ പകരം ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് ആക്റ്റിങ് സെക്രട്ടറിയായി . പതിവ് രീതിയനുസരിച്ചു പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ വിദേശയാത്രകഴിഞ്ഞു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കൊടുത്ത നിരവിധി അനധികൃത ഓർഡിനേഷൻറെ  സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കും . അതിൽ പ്രസിഡന്റിൻറെ  സ്ഥാനത്തു പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ ഒപ്പിടും .അതിനുശേഷം പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണിനെ സമീപിച്ചതുപോലെ പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജിനെ സമീപിക്കുകയും  ഒപ്പിടാൻ പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിച്ചാനന്തരം നിയമപ്രകാരമല്ലായെന്നു ബോധ്യപ്പെടുകയും ( ഓർഡിനേഷൻ ലഭിച്ചവർ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന റീജിയൻ നേതാക്കളുമായി പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് ബന്ധപ്പെടുകയും അവരുടെ അറിവോ സമ്മതമോ ഇല്ലാതെ കൊടുത്തതാണെന്ന അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഒപ്പിടാതെ തിരികെ കൊടുക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്.) മാത്രമല്ല പ്രസിഡണ്ട് പറയുന്നതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സാമേ ! ഞാൻ കൊടുത്തുപോയി എനിക്ക് നാണക്കേടാ ! എന്നെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ല . പകരം ഒപ്പിടാൻ ജോയിൻറ് സെക്രട്ടറിയില്ലാത്തതിനാൽ ഒപ്പിട്ട മതിയാകൂ എന്നും പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ ഒന്നും  നോക്കാതെയും വായിക്കാതെയും ഒപ്പിട്ടു നല്കുമായിരുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

എന്നിട്ടും സാം ജോർജ്ജ് ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല .പകരം ബുദ്ധിയുപദേശം നൽകി സെക്രട്ടറിയുടെ ഒപ്പിൻറെ   സ്ഥാനത്തു for എന്നെഴുതി ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു. ഒടുക്കം പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണ് തന്നെ പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് പറഞ്ഞതുപോലെ വ്യാജ ഒപ്പിട്ടു അവകാശികൾക്ക്‌ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു . ഇത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ നിഷേധിക്കട്ടെ. ഒരു പക്ഷെ കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രസിഡണ്ട് ഇത് നിഷേധിക്കുമായിരിക്കും . അങ്ങനാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് പറയട്ടെ പ്രബോധനം പറയുന്നത് ശുദ്ധ വ്യാജമാണെന്ന്. ഇങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ലഭിച്ചവർ അറിയണം for എന്നെഴുതി ഒപ്പിട്ടത് ആരാണോ അവരുടെ സ്ഥാനത്തിൻറെ  സീൽ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിലയില്ല.

പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് നിയമം വിട്ടു കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല . രേഖയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്  നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്.പാസ്റ്റർ പിള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ സഹോദരി കൊടുത്ത കത്ത്  എന്ന് ഇപ്പോഴും ചിലർ പറയുന്ന രേഖകൾ കൗൺസിലിന് ആരും കൊടുത്ത കത്തല്ല . അത് സഭാ രേഖകളിലുമില്ല . ആ കത്തിൽ പാസ്റ്റർ ജോൺ  ജോസഫ് എന്ന് പേര് വച്ച് ഇറക്കിയ വ്യാജ കത്താണ് . ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻറെ  കോപ്പിയുണ്ടെന്നു പറയുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. ചില തൽപരകക്ഷികൾ പാസ്റ്റർ പിള്ളയ്ക്കെതിരെ എടുത്ത ഗൂഢ നീക്കങ്ങളുടെ പേരിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ശുദ്ധ തന്ത്രങ്ങളാണവ. വ്യക്തികളുടെ കത്തു കൗൺസിലിൻറെ  കത്തായി കാണിച്ചാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതും വീട്ടുകാർ അറിയാത്ത കത്ത്  . ഏതു വ്യാജവും ചെയ്യാൻ മടികാണിക്കാത്തവരും കള്ളത്തരത്തിനു മറുമരുന്നുണ്ടാക്കുന്നവരുമായിരുന്നു അതിൻറെ  പിന്നിൽ . ഈ വിഷയം എക്സിക്യൂട്ടീവിലെ ഒരാളും സഭയ്ക്ക് പുറത്തായ ഒരാളും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിൻറെ യും പാസ്റ്റർ പിള്ളയോടുള്ള പകപോക്കലിന്റെയും മെനഞ്ഞെടുത്ത കഥയായിരുന്നു.  ഒരു തുണിക്കടയിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അവിശുദ്ധ ബന്ധമാ കുമോ?. അങ്ങനാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള നാടകീയ രംഗങ്ങൾ.ഒരു കടയിലെയും സി സി ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങൾ നിയമപ്രകാരം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രം കൊടുക്കാവുന്ന ഇത് തരപ്പടുത്താനും അതിനു അടിക്കുറിപ്പെഴുതാനും ഇവർ മുടക്കിയ പണം ചെറുതൊന്നുമല്ല. അത് ആ  സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്കാരൻ സമ്മതിക്കുകയും അയാൾ ആ കടയിൽ നിന്നും ജോലിയില്ലാതെ പുറത്തുപോകുകയും ചെയ്തു. ആ കടയുടെ പേരിൽ ഇന്നും കേസ് നിലനിൽക്കുന്നു.

ഈ വിഷയത്തിൽ ചിലരുടെ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടതായി വന്നെന്നു മറ്റു എക്സിക്യൂട്ടീവ്‌സും സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഇത് കൊണ്ട് വന്നയാൾ ചെക്കുകളിൽ ഒപ്പിടുകയില്ലായെന്നും അച്ചടക്ക നടപടി താൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചു കൈക്കൊള്ളണമെന്നുമായിരുന്നു തീരുമാനം . കാരണം പാസ്റ്റർ പിള്ള ഇവർക്കെതിരെ എഴുതിയതിനു പകരം വീട്ടാൻ കിട്ടിയ സമയം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഒന്നിച്ചു ചിന്തിച്ചു. . തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളുടെമേൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതന്നാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻറെ നിർദ്ദേശമെന്നും അത് മാത്രമേ തെറ്റായി സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളന്നും ന്നും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്.

അടുത്ത ദിവസം ബോബൻ ക്ളീറ്റസ് എന്നയാൾ  റീ സ്റ്റോർ ഐപിസിയിൽ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ . പാസ്റ്റർ പിള്ളയുടെ ആത്മഹത്യാ കത്തു ഓഫീസിൽ പിള്ള കൊടുത്തയുടനെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ബോബൻ ക്ളീറ്റസിനെ വിളിക്കുകയും പുനലൂരിൽ നിന്നും അതിവേഗം ഐ പി സി യുടെ ജനറൽ കൗൺസിൽ ഓഫീസിൽ എത്തി അയാൾ കാത്തു അവിടെ നിന്നും വാങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇതേ വാക്കുകളാണ് അയാൾ  പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. . എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ചുമതലക്കാരനായ പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് പറയുന്നു. പിന്നെ ഈ വ്യാജം എന്തിനു പറഞ്ഞു. റിക്കാര്ഡുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ സെക്രട്ടറിയാണ് . ഓഫീസിൽ നിന്നും ഒരു രേഖയും ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അല്ല ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അത് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് എന്ന ഉദ്ദേശം കാണിച്ചു അപേക്ഷിക്കണം . അതായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ. ഐപിസിയുടെ ഓഫീസിനെ കരി വാരിത്തേക്കാണ് ബോബൻ ക്ളീറ്റസിൻറെ പ്രസ്താവന അയാൾക്ക് വിനയാകാൻ പോകുകയാണ്. ഓഫീസിൽ എത്തി അങ്ങനെ ഒരു കാത്തു പിള്ള കൊടുത്തിട്ടില്ല .പിന്നെ ഇയാളെ വിളിച്ചു ഏതു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഈ കത്തു കൊടുത്തത് ?

ഇപ്പോഴത്തെ ഓഫീസിൻറെ   നീക്കം ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമം വിട്ടിട്ടുള്ളതാണെന്നു രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നീതിക്കും നിയമത്തിനും വേണ്ടി നിന്ന പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. സഭാ ഓഫീസുകൾ നന്നായി പോയ കാലഘട്ടമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞടേം . അത് ഇനിയും തിരികെ കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയും . പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ പറയുന്നതെല്ലാം ഒന്നും നോക്കാതെ അതുപോലെ ചെയ്യുന്ന പപ്പറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ തീരരുത്. നിയമമില്ലാത്തതും സഭാരേഖകളിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ കാര്ര്യങ്ങളിൽ കയ്യൊപ്പിടാൻ പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ  നിൽക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ  സെക്രട്ടറിയാകാനല്ല ഇനങ്ങൾ പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തത് . ജനറൽ കൗൺസിലിൻറെ  സെക്രട്ടറി പദം അലങ്കരിക്കാനാണ് . എന്നറിയണം. എല്ലാം കീഴ്മേൽ മറിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ സഹായിയായി സഭാസ്നേഹികളായ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് പ്രവർത്തിക്കരുത് എന്ന ഒരപേക്ഷയുണ്ട്

ഇന്നലെവരെ പുകഴ്ത്തിയവരെ ഇന്ന് ഇകഴ്‌ത്തുന്നതിൻറെ കാരണം ചോദിക്കുന്നവർ വി ചിലരുണ്ട്? അതിൽ പത്രക്കാരെന്നു പറയുന്നവരും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വിചിത്രം

ഇന്നലെവരെ പുകഴ്ത്തിയവരെ ഇന്ന് ഇകഴ്‌ത്തുന്നതിൻറെ കാരണം ചോദിക്കുന്നവർ ചിലരുണ്ട്? അതിൽ പത്രക്കാരെന്നു പറയുന്നവരും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വിചിത്രം. കാരണം പത്രപ്രവർത്തനം എന്ന സമസ്യയെക്കുറിച്ചു അറിവും വിവരവും ഇല്ലെന്നതാണ് അതിൻറെ  അർത്ഥം

ഓരോ പാർട്ടിക്കും വെവ്വേറെ മാധ്യമങ്ങളുണ്ട് . ദേശാഭിമാനിയിൽ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻറെ  ഭരണപരാജയങ്ങൾ എഴുതാറില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എഴുതുകയില്ല. വീക്ഷണം തങ്ങളുടെ പാർട്ടിയുടെ കുറ്റം എഴുതാറില്ല  അതുപോലെ പാർട്ടി പത്രങ്ങളും അവരോടു കൂറ് പുലർത്തുന്ന പത്രങ്ങളും അങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ . പ്രബോധനം ഒരു സഭയുടെ പത്രമല്ല , സഭാ നേതാക്കന്മാരുടെ പത്രവുമല്ല , ഇതിലെ മുതൽ മുടക്കുകാരും പിള്ള അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല . ആര് ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ അവർ നല്ലതു ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതെന്നും തീയ്യത് ചെയ്യുമ്പോൾ തീയ്യതെന്നും പറയുന്നത് സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻറെ   ശൈലിയാണ് . അല്ലാതെ പണം വാങ്ങി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിയുന്നതല്ല. അങ്ങനെ തന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു വരണം . ഈ വിഷയത്തിൽ നല്ല പ്രാഗത്ഭ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ പ്രബോധനത്തിന് തലയുയർത്തി നടക്കാം . ആരോടും ആജീവനാന്തം കടപ്പാടില്ലാത്ത പത്രമാണ് പ്രബോധനം.

പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെ അനുകൂലിച്ചിട്ടു ഇപ്പോൾ എതിര് നിൽക്കുന്നതിൽ പ്രബോധനം മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. കൗൺസിലംഗങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും അദ്ദേഹത്തിനെതിരാണ് ,. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തു കൂട്ടിയത്. അനര്ഹരായി ജേക്കബ് ജോണിൻറെ  കടാക്ഷം കൊണ്ട് ഇന്നലെ തട്ടിക്കൂട്ടിയ റീജിയനിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ജനറൽ കൗൺസിലിൽ അംഗങ്ങളായവർ മാത്രമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ പിന്തുണക്കുന്നത് . അദ്ദേഹത്തിൻറെ ആശയങ്ങളെ എതിർക്കുന്നവർക്ക് പത്രങ്ങളില്ല . അവരാരും ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുടെയും ചുമതലക്കാരുമല്ല . പിന്നെ ആകെയുള്ളത് പ്രബോധനമാണ്. അതുകൊണ്ടു പ്രബോധനം  മറിയുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടാ .

ജേക്കബ് ജോണിൻറെ  നേട്ടങ്ങൾ സഭയുടെ നേട്ടങ്ങളാണെന്നു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക നിലവാരം കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ തോന്നിയത് ശരിയാണ്. പ്രബോധനം മാത്രമല്ല പല പത്രങ്ങളും അത് പുകഴ്ത്തി എഴുതി. എന്നാൽ സഭയെ കടക്കെണിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചു സംസ്കാരം അതിനുശേഷം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് ശരിയാണ് അതാണ് പത്രധർമ്മം . അല്ലാതെ ഒരിക്കൽ നന്നാക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചതിനെ ചീത്തയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സത്യം വെളിയിൽ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് വാർത്താ പത്രം. ഏതൊരു പത്രത്തിന്റെയും  വാർത്തയുടെ വില അടുത്ത വാർത്തവരെയാണ്. ഇന്നലെ അവാർഡ് വാങ്ങിയവനെ പത്രങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു . ഇന്ന് കള്ളനോട്ടു  മറ്റേതെങ്കിലും സമൂഹത്തിനു നിരക്കാത്ത കേസിന്റെ പിടിച്ചാൽ ആദ്യ വാർത്തയുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടമാകും . അതാണ് ശരിയായ പത്രപ്രവർത്തനം . അത് മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്തവർ  ഇന്നലത്തെ പത്രവാർത്തയും ഇന്നത്തെ പത്രവാർത്തയും ഒരുപോലെയാകണം എന്ന് വാടിക്കരുത് . മലയാള മനോരമയുടെ പല വാർത്തകൾ നോക്കുക മനസിലാക്കുക

കടൽകാക്ക കരയുന്നു ! ആരെങ്കിലും കേൾക്കാനുണ്ടോ?

ഐപിസിയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ കടൽ കാക്കയെപ്പോലുള്ളവർക്കു നല്ല സഭകൾ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് കരയുന്ന കാക്കയുടെ കരച്ചിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കണം . കേരളാ സംസ്ഥാനഘടകം  അടുത്ത വർഷം നടക്കുന്ന സ്ഥലം മാറ്റത്തിൽ കുമ്പാനാദ് ഹെബ്രോൻ എങ്കിലും കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സഭ പൂട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ഇയാളെ വിളിച്ചാക്കിയാൽ മതി ആറുമാസംകൊണ്ടു പൂട്ടിതാക്കോൽ കയ്യിൽ തരും. ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ വർഗ്ഗീസ് മത്തായി , പാസ്റ്റർ ജോൺ റിച്ചാർഡ് എന്നിവരോട് ചോദിക്കുക. ഒരു സെൻറ റിൻറെ   ഓർഡറിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരികയും അതെ സഭയിൽ നിന്നും പോകുമ്പോൾ ആ സഭ മറ്റൊരു സെൻററിൽ ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാജിക്ക് വിദ്യ അവനുണ്ട് .തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ  പാസ്റ്റർ സി എ തോമസിനോടോ ഐപിസി പുനലൂർ ഇടമൺ സഭാവിശ്വാസികളോടോ ചോദിക്കൂ അവർ പറയും

റീ സ്റ്റോർ  ഐപിസി എന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകാരെയും ഐപിസി ജനറൽ പ്രസിഡണ്ട് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെയും സന്ധിപ്പിക്കുവാൻ കാക്ക ഇടനിലക്കാരനാകാം എന്നാണു പറയുന്നത്. ഈ പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ തോന്നും കാക്ക ഏതോ വലിയ ആളാണെന്ന് . ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട് റീ സ്റ്റോർ ഐപിസിയിലെ ചിലരുമായി പ്രബോധനത്തിന് അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട് . അതിനു കാരണം കാര്യമറിയാതെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതിനാലാണ്. അല്ലാതാര് ആരുമായും ശത്രുതയില്ല . എന്നിരുന്നാലും നല്ല നിലയും അഭിമാനവുമുള്ള പലരും അതിലുണ്ടെന്നറിയാം . അവർക്കു മധ്യസ്ഥത പറയാൻ കാക്ക ചെല്ലുന്നെന്നു കേട്ടാൽ രണ്ടു സിംഹങ്ങളുട പ്രശ്നം തീർക്കാൻ കാക്ക ചെല്ലുന്നതുപോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോഴിക്കാഷ്ടം കോരിക്കളയാൻ പോലുമുള്ള പത്രമില്ലാത്തവനാണ് ഈ പത്രാധിപർ എന്ന് പറഞ്ഞു നാട്ടുകാരെയും നിരപരാധികളെയും പറ്റിച്ചു ജീവിക്കുന്നത്. രണ്ടു പ്രബലന്മാരുടെ ഇടയിലെ മധ്യസ്ഥനായി വരുന്നെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഏതോ വലിയ പുള്ളി ആണന്നു ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം  അതാണ് തന്ത്രം.  റീ സ്റ്റോർ മാന്യതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവനെ അകറ്റി നിർത്തുക . ഇവൻറെ  സഭാ ചരിത്രം അറിയണമെങ്കിൽ സഭയുടെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരായിരുന്നവരോടും ഇവൻ ആയിരുന്ന സെൻററിലെ സെൻറർ പാസ്റ്ററന്മാരോടും ചോദിക്കണം .

ഇടമൺ സഭയിലെ ഒരു റിട്ടയേർഡ് ടീച്ചറുടെ പെൻഷൻ തുക മാസാ മാസം ബാങ്കിൽ നിന്നും പണം എടുക്കാൻ അവർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതനുസരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അടിച്ചു മാറ്റിയവനാണ് ഇവനെന്ന വസ്തുത അറിയാതെ പോകരുത് . പത്രാസ് കളിച്ചു നടക്കുന്ന പണമെല്ലാം നാട്ടുകാരെയും സഭാ ജനങ്ങളെയും  പത്രം എന്ന പേരിൽ  കബളിപ്പിച്ചു വാങ്ങിയതാനന്ന് എത്രപേർക്കറിയാം ? . പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഇവനും പത്രക്കാരൻ ആണെന്നാണ് .ഒരു വെബ്‌സൈറ്റുണ്ടാക്കി പണം തട്ടുകയാണ്  ഇവൻ ചെയ്യുന്നത് . രെജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ സർക്കാർ ആംഗീകാരമില്ലാതെയും ആർ എൻ ഐ  യുടെ രെജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെയും ആരെങ്കിലും പത്രക്കാരനാകുമോ?ബുദ്ധിയുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ

റീ സ്റ്റോർ ഐപിസിയിൽ മറുപടി പറയാൻ  പാസ്റ്റർ  പിള്ളയെ ക്ഷണിച്ചു . അദ്ദേഹം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമള്ള . ആഡ്  ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. തനിക്കു സ്ഥാനമില്ലാത്ത ഒരോടത്തു തർക്കങ്ങൾക്കും വാദങ്ങൾക്കും വരുന്നയാളല്ല പാസ്റ്റർ പിള്ള. അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്ന ഇടത്തു അഭിപ്രായം പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ  പാത്രത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയും  അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബോബൻ ക്ളീറ്റസിനെക്കുറിച്ചു പാസ്റ്റർ പിള്ള പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അസത്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പേര് പറയപ്പെട്ടവർ അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. പാസ്റ്റർ പിള്ള പറഞ്ഞത് അവാസ്തവമാണെങ്കിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ടവരുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് പ്രബോധനത്തിലിടാം അപ്പോൾ നിഷേധിച്ചാൽ എന്ത് പരിഹാരവും വരുത്താൻ പിള്ള തയ്യാറാകും

കാക്കക്കളി പ്രബോധനത്തിന് നേരെ വേണ്ടാ ! പിള്ളക്കറിയാവുന്നത്രയും  ഇവിടുത്തെ ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിനും അറിയില്ലെന്നോർമ്മ വേണം

ഐപിസി ജനറൽ പീസ്& ജസ്റ്റിസ് ബോർഡ് രാജസ്ഥാനിലേക്കും ഛത്തീസ്‌ ഘട്ടിലേക്കും പോകും . ജനറൽ പ്രസിഡണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടങ്കോലിടരുത്

ഐപിസി പ്രസിഡണ്ട് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ ചുമതലയേറ്റശേഷം അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഉൾപ്പടെ പലയിടത്തും  പ്രശ്നങ്ങൾ അതിരൂക്ഷമാണ് . അതിനു പ്രധാനകാരണം ഭരണത്തിൽ അറിവില്ലാത്ത പ്രസപ്രസിഡണ്ടിൻറെ  നയങ്ങളാണ്. കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെയും സ്റ്റേറ്റ് ഭരണത്തിന് കാര്യങ്ങൾ  നേരെ ചൊവ്വേ ചെയ്യാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെയും പ്രശ്നക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സമീപനം അദ്ദേഹം എടുത്തതിനാലും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ ശാസിക്കുന്നതിനും ബുദ്ധിയുപദേശം കൊടുത്ത് സഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് ആഗ്രഹിക്കാതെ വ്യക്തികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൂടി. സഭയെ കുറിച്ച് ദർശനമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് . എങ്ങേനെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ നിന്നും കുറെ പണം വാങ്ങുക എന്ന ലക്ഷ്യമില്ലാതെ മറ്റൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിനില്ല . സാത്താൻ കൊടുത്താലും ദുരുപദേശക്കാരൻ കൊടുത്താലും അതെല്ലാം  വാങ്ങും . നീതികെട്ടതും സാത്താൻ അവകാശം പറയുന്നതും ദൈവസഭയ്ക്കു വേണ്ടി വാങ്ങരുതെന്നും വഞ്ചിച്ചെടുക്കുന്നതും ചതിവിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതിൻറെ  ഓഹരിയും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ മറ്റൊരാളില്ല എന്ന് കർമ്മം കൊണ്ട് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നയാളാണ് നമ്മുടെ അമരക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പ്രബോധനം ലജ്ജിക്കുന്നു

രാജസ്ഥാൻ സ്റ്റേറ്റിൻറെ പ്രശ്നവും ഛത്തീസ്‌ ഘഡ് പ്രശനവും പേടിച്ചു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ജനറൽ കൗൺസിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ സംഘം ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ മാസം അവസാനം പോകാൻ ക്രമീകരണം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നീതിയോടുകൂടി മുഖപക്ഷമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തീർപ്പുകല്പിച്ചു ജനറൽ കൗൺസിലിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ സമർത്ഥരായ ടീം ആണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ അവർ അവിടെ എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ അവിടെ എത്തി കമ്മീഷൻറെ  സത്യസന്ധമായ അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കുവാൻ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുവാൻ പദ്ധതിയിട്ടതായി അറിഞ്ഞു. എത്ര വലിയ പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അവിടെ എത്തി തിരികെ വരുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രസിഡണ്ടോ മറ്റു ഭാരവാഹികളോ കൗൺസിലംഗങ്ങളോ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ  കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയോ അഭിപ്രായം പറയുകയോ ബുദ്ധിയുപദേശം നൽകുകയോ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയോ ഫോൺ ഇടപാടുകൾ നൽകുന്നതിനോ അവിടം സന്ദർശിക്കാനോ പാടില്ല . അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് കമ്മീഷന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി കമ്മീഷൻറെ  അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന റിപ്പോർട്ട് ജനറൽ കൗൺസിലിന് നൽകാം ആരുടെപേരിൽ വേണമെങ്കിലും തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ. എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ആണ് സഭയുടെ പരമാധികാര സമതിയെന്നു എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംങ്ങൾ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യമാണ് . ജനറൽ കൗൺസിലാണ്‌ സഭയുടെ പരമാധികാര സമതിയെന്നു ഇവർ മനസിലാക്കട്ടെ

ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ ഏപ്രിൽ 12 നു കൂടിയ ജനറൽ കൗൺസിലിൽ സാമ്പത്തിക അഴിമതിയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും നടന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അത് പരസ്യമായി പറയാൻ തന്റേടം കാണിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു . അപ്പോൾ തന്നെ അന്ന് എടുത്ത പല തീരുമാനങ്ങളും ആട്ടി മരിക്കപ്പെടുകയും ഒരു മാസത്തിനകം കൂടിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീററിംഗിൽ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ കൊണ്ടുവന്ന ഹിഡൻ അജൻഡ നടപ്പിലാക്കാൻ കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിന് വിരുദ്ധമായ പേപ്പറുകളിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒപ്പിട്ടു അയച്ചത് ക്രമക്കേടും അഴിമതിയുമല്ലേ? സഭാ റിക്കാര്ഡുകളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനല്ലേ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റിൻറെ   ആജ്ഞ എന്തുമായാൽ അത് അതെ പാടി അനുസരിക്കണമെന്നു ഭരണഘടനാ പറയുന്നില്ല . കൗൺസിൽ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് രേഖകൾ നൽകേണ്ടത് . രേഖകളുടെ ചർച്ച മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ അത് പാസാക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകാവൂ . അടുത്ത കൗണ്സിലിലാണ് രേഖ പാസാക്കുന്നത് അതിനു ശേഷം വേണമായിരുന്നു തീരുമാനമെടുത്ത വിഷയങ്ങൾക്കുപോലും  രേഖകൾ കൊടുക്കാൻ . അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് മര്യാദയും ശരിയായ പ്രവണതയുമല്ല  . ബാങ്കിൽ പണം എടുക്കാൻ ചെന്നാൽ ചെക്ക് പാസാകാതെ പണം ലഭിക്കുമോ? സർക്കാർ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സർക്കാർ വച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമാകാത്ത പേപ്പറുകൾക്കു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുമോ? / പാസാകാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും . അങ്ങനാണെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണും അഴിമതി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണ് കൗൺസിലിൽ പറഞ്ഞ അഴിമതി എന്ന വാക്കു സ്വയം ലംഘിക്കപ്പെട്ടു പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണ് ക്രമക്കേട് നടത്തത്തി

കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നല്ല ബോധ്യമാകുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അറിയാവുന്ന പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ  തന്ത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി എന്ന് വേണം പറയാൻ. പാസ്റ്റർ വിത്സൻ ജോസഫിനും പാസ്റ്റർ തോമസ് ഫിലിപ്പിനും കുമ്പനാട് കൺവൻഷനിൽ നല്ലനേരം നോക്കി പ്രസംഗം കിട്ടിയാൽ അല്ലാതെ ഐപിസി എങ്ങനെപോയാലും അവർക്കു പ്രശ്നമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ ഈ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത തീരുമാനങ്ങളെ ഇവരാരും അംഗീകരിക്കയില്ലായിരുന്നു. അതിനു കാക്സിഞ്ഞ ടേമിലെ ഭാരവാഹികളെ പലകാര്യത്തിലും അഭിനന്ദിക്കണം ചില അംഗങ്ങളോടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യം തീർക്കാൻ കള്ളത്തരങ്ങൾക്കു കൂട്ടുനിന്നതൊഴിച്ചാൽ അവർ പലതിലും പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നു

ജനറൽ കൗൺസിലിലേക്ക് ഐപിസി അംഗത്വം പൂർണ്ണമായി വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടു ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സഭയോ, റീജിയനോ ,സ്റ്റേറ്റോ നൽകുന്ന പരാതികളോ , കത്തുകളോ , കൗൺസിലിൽ വായിച്ചിരിക്കണം , സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവക്ക് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതില്ല . നടപടിയെടുക്കാനോ മറുപടി അർഹിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചതിനുശേഷം തള്ളിക്കളയണം . അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നേതൃത്വങ്ങളുടെ കുറവോ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമോ വരുന്ന കത്തുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടുമ്പോൾ ചവറ്റു കൂടയിൽ ഇടുകയും പാസ്റ്റർ പിള്ളയെപ്പോലുള്ള സാധാരണ അംഗങ്ങൾക്കെതിരായ കത്താണെങ്കിൽ മിനിട്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എടുക്കാൻ അനുവദിക്കും . അതാണ് ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം. എക്സിക്യൂട്ടീവിനെക്കുറിച്ചു ആരെങ്കിലും കൗൺസിലംഗം പരാതിപ്പെട്ടാൽ അത് വായിക്കാനുള്ളതോ കൗൺസിൽ അറിയേണ്ടതോ അല്ല എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ? നിയമപ്രകാരമുള്ള അംഗങ്ങൾ തരുന്ന കാത്തുകാത്തുകൾ കൗൺസിൽ തുടങ്ങുന്നതിനു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ  മുന്നമേ തരുന്ന ഏതു കത്തും വായിക്കണമെന്നുള്ളത് ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയാണ്. പ്രസിഡന്റ് അനുവദിക്കുന്ന കത്തുമാത്രമേ വായിക്കാവൂ എന്ന് ഭരണകഘടനയിലെ ഏതു വകുപ്പിലാണുള്ളത്

അതിന്റെ അർത്ഥം പലരെയും അകാരണമായി രക്ഷിക്കുക എന്ന തന്ത്രമല്ലേ?. ഭരണം ഏകപക്ഷീയമല്ല എല്ലാവര്ക്കും ബാധകമാണ് . പാസ്റ്റർ വൈ ഇ സാമുവേൽ തന്ന കാത്തു വായിക്കാതെ കളഞ്ഞത് ഏതു അർത്ഥത്തിലാണ് . അദ്ദേഹം ജനറൽ കൗൺസിലിൽ അംഗമാണ് . അദ്ദേഹം കൗൺസിലിൽ വരെ അന്ന് ഹാജരാകാതിരുന്നത് . അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നാൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞുകേൾക്കുന്നു . ഇത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. ഗുണ്ടാ ഭീഷണി മുഴക്കിയും ഒക്കെ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ  ഏകാധിപത്യ ഭരണം മൂലം കഴിഞ്ഞേക്കാം 

എന്നാൽ അടുത്ത ടേമിൽ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ ഐപിസിയുടെ ജനറൽ പ്രസിഡണ്ടായി വരികയില്ല. നിന്നെടുത്ത  ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ പലതീരുമാനങ്ങളും റദ്ദു ചെയ്യാൻ അടുത്ത ഭരണത്തിന് കഴിയുമെന്നും . അല്ലെങ്കിൽ കോടതി മുഖാന്തിരം അതിനു പഴുതുകൾ ഉണ്ടെത്തെന്നും അറിയണം.

പല സത്യങ്ങളും തുറന്നെഴുതാനുണ്ട്. ഐപിസിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ പദ്ധതി ഇടുന്ന സമൂഹങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രബോധനം യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തുന്നത് . ഐപിസിയുടെ പണം സമാനമായ എഫ് സി ആർ എ അക്കൗണ്ടുള്ള ഐപിസി കോട്ടയം തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിയുടെ മാറിയെടുത്തുവെന്നും ഐപിസിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്ന പണം കോട്ടയം സെമിനാരി എങ്ങനെ മാറി കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യവും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ഐപിസിയുമായി എത്രമാത്രം ബന്ധമുണ്ട് . ഐപിസി യുടെ സ്ഥാപനമാണോ അതോ സഹോദര സ്ഥാപനമാണോ?. അതോ ഐപിസിയുടെ പേരുപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണോ?. അങ്ങനെ ഐപിസിയുടെ പേര് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി കൊടുത്ത ഏതെങ്കിലും രേഖകൾ ഉണ്ടോ?.. ഇതൊക്കെ ആരോടുമുള്ള എതിർപ്പല്ല . ഐപിസി എന്ന സംഘടനയോടുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചിന്തിക്കട്ടെ. നിങ്ങളും കൗണ്സിലുകളിൽ ന്യായത്തിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവരാണ് എന്ന കാര്യവും മറക്കരുത് . ശർക്കരയ്ക്കു അകത്തും  രുചി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും വ്യക്തമാക്കട്ടെ

If you have any comants please send  pastorspillai@gmail.com OR call ++91 9447359133

കുടുംബവാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ജേക്കബ് ജോണിനെ കൊണ്ട് വന്നു ,ഒടുക്കം ഐപിസിയിലെ പിതാക്കന്മാരോടു തലമുറകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു?

കുടുംബവാഴ്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ ജേക്കബ് ജോണിനെ കൊണ്ട് വന്നു .ഒടുക്കം ഐപിസിയിലെ പിതാക്കന്മാരോടു തലമുറകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു?, പാസ്റ്റർ വത്സൻ ഏബ്രഹാമിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ മുന്നിൽ നിന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പാസ്റ്റർ സുദർശനൻപിള്ള . എന്നാൽ വത്സൻ എബ്രഹാമിനെയല്ല പാസ്റ്റർ പിള്ള പരാജയപ്പെടുത്താൻ നിന്നത് ഇപ്പോൾ ജേക്കബ്  ജോണിൻറെ പോക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ഐപിസിയെ തന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു . അതിനാൽ മുഴുവൻ ഐപിസിയിലെ ജനങ്ങളോടും ഖേദം അറിയിക്കുന്നു . അടുത്തിടെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഐപിസിക്കുവേണ്ടി നിന്ന പിതാക്കന്മാർ അവരുടെ തലമുറകളിൽ ഐപിസിയുടെ സ്പിരിറ്റ് നൽകി അവരെയും അവരുടെ തലമുറകളെയും ഐപിസിക്കാരാക്കി അവരുടെ അദ്ധ്വാനഫലം ഐപിസിയുടെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാവര ജംഗമങ്ങളുണ്ടാക്കി . നല്ല നിലയിൽ പോയ ഐപിസിയെ ആത്മീയത വിട്ടു ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻറെ ഭാണ്ഡം ചുമക്കുന്നവരുടെ ചുമലിൽ വച്ചുകൊടുത്തു.

പിതാക്കന്മാർ ത്യാഗം സഹിച്ചു വന്ന ജീവനുതുല്യം സ്നേഹിച്ചതും അവരുടെ ഓരോ ഹൃദയത്തുടുപ്പിലും ഉണ്ടായിരുന്ന സഭയെ മിദ്യാന്യ പ്രഭുവിൻറെ   കയ്യിൽ  ഏൽപ്പിച്ചു. പണത്തിനുവേണ്ടി ആരെയും വിൽക്കുന്ന പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രവർത്തികളെയും ഓർത്ത് തലമുറകൾ നെടുവീർപ്പിടുന്നു . പിതാക്കന്മാരോടു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചതിനു മാപ്പുപറയണം . അങ്ങനെ പിതാക്കന്മാരുടെ നരയെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞയക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും പരിതപിക്കുന്നു

ഐപിസിയിലെ ചില റീജിയനുകൾ കൊടുക്കാനും ചിലർ പണം വാങ്ങിയിട്ട് ലഭിച്ച സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാനും തയ്യാറായപ്പോൾ ഐപിസിക്കാരല്ലാത്ത ചിലരും നാളിതുവരെ ഒരു ദിവസം പോലും സഭാശുശ്രൂഷ ചെയ്യാത്തവരും ഇന്ന് രീജിയൻറെയും സ്റ്റേറ്റുകളുടെയും പ്രസിഡണ്ടുമാരായ തന്ത്രമാണ് പ്രസിഡണ്ട്  മെനഞ്ഞത് . ഹരിയാന സംസ്ഥാനത്തിൻറെ  ചുമതലയുള്ള പാസ്റ്റർ കെ വൈ ഗീവർഗീസ് അവിടെയുള്ള ചുമതല ഇനി വയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു മാറിയത് എന്തുകൊണ്ട്?. മരണം വരെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന പദവിക്കാർ ഇടക്കുവച്ചു പദവി വിടുന്നത് നല്ല തുക വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടല്ലേ?. നിയമപ്രകാരം അവിടെ സഭകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദീർഘവർഷങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിച്ച ദൈവദാസന്മാരിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പുനടത്തി ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥാനം നിലനിർത്തണം അതാണ് നിയമം  . അല്ലാത്തപക്ഷം സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നവർ നേരത്തെ ജനറൽ കൗൺസിലിൽ രാജി സമർപ്പിക്കുകയും കൗൺസിൽ കൂടി ഒഴിവു വരുന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് അർഹതപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇറക്കണം . അല്ലാതെ ആരും അറിയാതെ അണിയറയിൽ നീക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ആനൂകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം ഒരു മിനിറ്റുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂഡിൽസ് തന്ത്രമല്ല  മെനയേണ്ടത്.

ഇതെല്ലാം പ്രസിഡണ്ടും പദവി വാങ്ങാനിരിക്കുന്നവരും തമ്മിലുള്ള കച്ചവടമാണ് . അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം ഉമ്മൻ ആണ് ഹരിയാനയുടെ പുതിയ അമരക്കാരൻ . ഇദ്ദേഹം ഏതൊക്കെ സഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നിട്ടുണ്ട്?. എത്ര സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു?. ഐപിസിയുമായുള്ള ശുശ്രൂഷക ബന്ധം എന്താണ്?. ഇദ്ദേഹം ഹരിയാന വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടു എത്ര നാളായി. പാസ്റ്റർ കെ വൈ ഗീവർഗ്ഗീസ് രാജി വച്ചിട്ടും സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എത്രനാളായി?. പാസ്റ്റർ കെ വൈ ദീവർഗ്ഗീസിന്റെയും പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം ഉമ്മന്റേയും നടുക്ക് കാര്യസ്ഥനായി പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ നിന്നതിനു എത്ര പ്രതിഫലം കിട്ടി?. ഇതൊക്കെ അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്? . ഐപിസിയെ പൊട്ടൻ കളിപ്പിക്കരുത്? ഇടയ്ക്കു കയറി പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ എന്നൊരു ചോദ്യം മറുസൈഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകും . അത് സ്വാഭാവികമാണ് . അതിനു ഉത്തരം തരേണ്ട ചുമതലയുണ്ട് . ഒന്ന് ഇതെഴുതുന്നയാൾ ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിലംഗം , രണ്ടാമത് ഐപിസി ജനറൽ ലീഗൽ ബോർഡ് കൺവീനർ . അതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് . ഇല്ലീഗലായി കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ലീഗൽ ബോർഡിൻറെ  കടമയും ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ് . ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ പദവി ഉപയോഗിച്ചല്ലേ ഇടപെടുന്നത് . ഇപ്പോൾ അത്രയും അറിയുക . ബാക്കിയെല്ലാം നിയമം പോലെ

ജാർഖണ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡണ്ടായിരുന്ന പാസ്റ്റർ ഐസക്ക് മത്തായി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതോ? അതോ പണം കൊടുത്ത് മാറ്റിച്ചതോ? .ഈ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രവർത്തനത്തിന് സാമ്പത്തികം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് . പിന്നെന്തിനു ഇദ്ദേഹത്തെ നിർബ്ബന്ധിപ്പിച്ചു മാറ്റി. ഇക്കാലങ്ങളിൽ ഒരു പദവിക്കുവേണ്ടി ലക്ഷങ്ങൾ വാരിയെറിഞ്ഞു ഒന്നുമില്ലാത്തിടം നേടാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ സഭയും സ്ഥാപനങ്ങളും ശുശ്രൂഷകന്മാരും ഉള്ള സംസ്ഥാനം വേണ്ടാ എന്ന് വയ്ക്കുവാൻ പാസ്റ്റർ ഐസക്ക് മത്തായിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചഘടകം എന്ത്?. ദ്രവ്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്?.ഡോക്ടർ ഇടിച്ചറിയാ നൈനാൻ ലഭിച്ച പദവികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടു സ്വതന്ത്ര പേടമാനെപ്പോലെ ഓടുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ജാർഖണ്ടിലേക്കു പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നതിൻറെ   പിന്നാമ്പുറ രഹസ്യം എന്താണ്?.ജാർഖണ്ഡ്  സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡണ്ടാകുന്നതോടൊപ്പം ജനറൽകൗണ്സിലിൽ അംഗവുമാകാൻ  കഴിയുന്ന സാഹചര്യമല്ല വീണു കിട്ടിയത് . ”ഒരു വെടിക്ക് രണ്ടുപക്ഷി

ഐപിസിയിലെ ശുശ്രൂഷകനായി ഇദ്ദേഹം എത്രനാൾ ശുശ്രൂഷിച്ചു?. ഏതൊക്കെ സഭയിൽ പാസ്റ്ററായി സേവനം നടത്തി?. ഐപിസിക്ക് എത്ര സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു? . ചിലരെ മാറ്റിനിർത്താനും ഐപിസിയുടെ ഭരണത്തിലും സഭാരാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കും  ഇദ്ദേഹത്തെ വലിച്ചിറക്കാനുള്ള ചിലരുടെ കളികളല്ലേ ഇതിൻറെ പിന്നിലും ഉള്ളത്?. ഐപിസിയുടെ നിയമം കാറ്റിൽ പറത്തി നടത്തുന്ന ചിലരുടെ തന്ത്രത്തിന് പിന്നിൽ ഐപിസിക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ ഉണ്ടെന്നു മനസിലാക്കണം . ഐപിസിയിൽ ഭരണഘടനയ്ക്ക് പ്രസിഡണ്ട് വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കോടതി നിയമനത്തിൽ വിലയുണ്ട് എന്നെങ്കിലും ഓർക്കണം .ഈ വിഷയങ്ങളും കോടതിയിലെത്താൻ കരുക്കൾ നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സഭാ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പരത്തി നടത്തുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളിൽ ദൈവീകത ഒന്നും കാണുന്നില്ല . ചിലരുടെ കളികളാണ് ഇതിൻറെ  പിന്നിൽ ഉള്ളത്.ഐപിസിയുടെ ഭരണഘടനയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് ഐപിസിയുടെ പ്രസിഡണ്ട്. അല്ലാതെ അതിനു എതിരെ നിൽക്കുന്നറ്റും നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതുമല്ല. ഐപിസിയുടെ വസ്തുവകകൾ പണയപ്പെടുത്തിയാൽ ഐപിസി നടപടിയെടുത്തു പുറത്താക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നുള്ള ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രസിഡണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ . മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി ആക്റ്റനുസരിച്ചു പ്രസിഡണ്ടിനെ അവിശ്വാസപ്രമേയത്താൽ പുറത്താക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിവരമുള്ള നിയമപരിജ്ഞാനമുള്ള അഭിഭാഷകരുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നതും നല്ലതായിരിക്കും.

ഐപിസിയുടെ സാമ്പത്തികം വിദേശപണം എങ്ങനൊക്കെ എവിടെയെല്ലാം മാറുന്നു എന്നതിൻറെ   വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രബോധനം.

ഐപിസി എന്ന പേരിൽ ബോർഡ് വച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിലും ഐപിസിക്കുള്ള പങ്കും ഓഹരിയും അവകാശവും എന്ത്? അങ്ങനെയുള്ളവയുടെ പ്രമാണം ആരുടെ പേർക്ക്? . അതിൽ ഏലൂരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐപിസിക്ക് എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത്? . ഐപിസിയുമായി അഫിലിയേഷൻ ഉള്ള എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്?. ഐപിസിയുടേതല്ലാത്ത എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്.? അവിടെ നിന്നെല്ലാം ഐപിസിയുടെ ഭരണത്തിൽ പങ്കാളികളായവർ എത്രപേരുണ്ട്? . എന്നിത്യാദി വിഷയങ്ങൾ അറിയാനും അത് വെളിപ്പെടുത്താനുമുള്ള പണിപ്പുരയിലാണ് പ്രബോധനം.

ഇതൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുമ്പനാട് സഭാ ആസ്ഥാനത്തു വച്ച് എന്ത് വിളയാട്ടവും നടത്താൻ ആർക്കുമാകുമല്ലോ? പാസ്റ്റർ പിള്ളയുടെ കണ്ണിൻറെ  കാഴ്ച ഇല്ലാതാക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആക്രമണം ബ്രദർ റോയി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനിയും ആക്രമിക്കാൻ  കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യിച്ചുകൊള്ളുക !  ജീവൻറെ  അവസാന തുടിപ്പുവരെ തിരിച്ചടിക്കില്ല .   ഓഫീസിനകത്തു വച്ച് പാസ്റ്റർ കെ കെ ജോർജ്ജ് കേരളാ സംസ്ഥാന മുൻ ട്രഷറർ സണ്ണി മുളമൂട്ടിലിനെതുരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടില്ലേ ? ഇങ്ങനെ പലതും പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ  കണ്ണിനുമുന്നിൽ നടത്തിയിട്ടു തെറ്റുകാരെ  വിളിച്ചു ഒരു വാക്കു ശാസിക്കാൻ ഇദ്ദേഹം തുനിഞ്ഞോ?. അദ്ദേഹം മാറി നിന്ന് ചിരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ” ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നതെന്നു ഇവർ അറിയായ്കയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കേണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഉള്ളൂ.പ്രബോധനം തുറന്നെഴുതും . ആർക്കും തടയാനാകില്ല . ജേക്കബ് ജോൺ ചില സ്വകാര്യ വിഷയങ്ങളിൽ സഭകൾക്ക് എത്ര കത്തെഴുതി . അതൊക്കെ പ്രതികരണമല്ലേ? ഇപ്പോൾ ചെയ്തതൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചു കൊണ്ട് സഭകൾക്ക് കത്തെഴുതാൻ തുനിയാമോ? . ഇവിടെ പലരെയും വിമർശിച്ച പത്രക്കാർ ഒക്കെ എവിടെപ്പോയി ? ഈ തട്ടുകൾ ഒന്നും കാണാതെ കണ്ണടച്ചിരിക്കയാണോ? അതോ നിങ്ങള്ക്ക് അന്ധത പിടിച്ചോ?  നിങ്ങളും ദ്രവ്യം വാങ്ങി സത്യം മൂടി വയ്ക്കുന്നുവോ?

If you have any comants please send to pastorspillai@gmail.com OR call +91 9447359133

പ്രബോധനം എന്തുകൊണ്ട് കമൻറുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല

പ്രബോധനം എന്തുകൊണ്ട് കമൻറുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൻറെ വിശദീകരണം നിരവധി തവണ പ്രബോധനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കാം

പ്രബോധനം വ്യാജം എഴുതിയിട്ടില്ല ! സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു അറിയുമ്പോൾ ആ സംഭവം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻറെ  ശൈലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം . അല്ലാതെ വ്യാജം പറഞ്ഞിട്ടില്ല . എതിരാളികൾ നിഷേധിക്കുന്നതുകൊണ്ടു സത്യം വ്യാജമാകണമെന്നില്ല . രണ്ടു കാരണങ്ങളാണ് കമന്റുകൾ നിർത്തൽ ചെയ്‌തതിന്റെ  പിന്നിലുള്ളത്

1 . എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് പ്രബോധനത്തിൻറെ സൈറ്റ് മെയിൻറനൻസ് ചെയ്യുന്നത്. നിരവധി തവണ പ്രബോധനം സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യുകയും പോസ്റ്റുകൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എതിരാളികൾ പ്രബോധനത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചിലർ ചെയ്തതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ആയതിനാൽ കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രബോധനത്തിന് സ്വന്തമായി സെർവർ വാങ്ങുകയും കമൻസ് ഓപ്‌ഷൻ എടുത്തുകളയുകയും ചെയ്തു. കാരണം കമൻസിലൂടെയാണ് നുഴഞ്ഞുകയറ്റക്കാർ പ്രബോധനത്തിൽ നാശം വിതച്ചത് . അവരുടെ നിർദ്ദേശം പ്രബോധനം അംഗീകരിച്ചു. പകരം ഇ മെയിലിലൂടെ കമൻസുകൾ അയയ്ക്കുന്നവർ ഇന്നും ധാരാളം ഉണ്ട്. അവരുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതിനു എന്തെല്ലാം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു

2 . കമൻസുകൾ നേരിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരിൽ ആത്മീയതയില്ലാത്ത ജഡീക്കന്മാർ വൃത്തികെട്ട വാക്കുകൾ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാന്യതയുള്ള പലർക്കും റപ്പായി തോന്നി . അവർ പ്രബോധനത്തോട് പ്രതികരിച്ചു. പ്രബോധനം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തയോട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തവരും വസ്തു നിഷ്ഠമായി കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെ അറിയാത്തവരും വീട്ടിൽ പറയാൻ മടിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രതികരിക്കണം ,പക്ഷേ  പ്രതികരണം മാന്യമായ ഒരു സദസിൽ പറയുന്നതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ ആയിരിക്കണം . അതാണ് ഒരു സൈറ്റിലായാലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായാലും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് . എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻറെ പേരിനു മനുഷ്യർ വില കൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. അറിയാത്ത വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും കേട്ടുകേഴ്വി സംഭവത്തെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായം മോശമായി പറയുന്ന പ്രകൃതം അൽപ്പമെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്കും ആത്മീയർക്കും  ചേർന്നതല്ല. നിൻറെ  ഉച്ചാരണമാണ് നീ ആരാണെന്നു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്

വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങളായി ചേർന്നവർ കുറവാണ് .പലരെയും അവരാരും അറിയാതെ തന്നെ അവരെ അംഗങ്ങളാക്കി ചേർക്കയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . അങ്ങനെയുള്ളവർ അപമാന്യമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പ്രതികരിക്കാറില്ല . ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ പേരുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടെന്നു വരാം . അവർക്കൊന്നും ഇക്കൂട്ടരുടെ യാതൊരുവിധ ബന്ധവും കാണുകയില്ല. അതാണ് മാന്യതയുള്ളവരുടെ ലക്ഷണം.. അവർ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് . അറിയാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടു മറ്റൊരാൾക്കുവേണ്ടി ദൈവീക ശിക്ഷ വാങ്ങാൻ ഞങ്ങളില്ല . വാക്കുകളാൽ ഉള്ള ന്യായവിധിക്കു അവർ തയ്യാറല്ല എന്നർത്ഥം

അനാവശ്യ കമൻറുകളും എതിരാളികളുടെ  പരിഹാസത്തിൻറെ   വാക്കുകളും മറ്റുള്ളവരെക്കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുന്നതിനും കേൾപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രബോധനം ഒരുക്കമല്ല. പ്രബോധനം പുറത്തുവിടുന്ന സത്യങ്ങൾക്കു വായനക്കാരുടെ കമൻറുകൾ കൊണ്ടല്ല അത് സത്യമാക്കുന്നത്  . സത്യത്തിനു കമൻസിൻറെ  ആവശ്യമില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ തകർക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പരിഹാസ കമന്റുകളും ആക്ഷേപങ്ങളും ഉന്നയിപ്പിക്കാൻ കഴികയുള്ളൂ. അത് കണ്ടു ഇവർക്ക് ചിരിക്കാമെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം ഒരിക്കൽ കരയുമെന്നതിനു സംശയം വേണ്ടാ. . അതുകൊണ്ടാണ് പ്രബോധനത്തിൻറെ  സൈറ്റിലും ഫേസ് ബുക്കിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾക്ക് കമൻസ് വേണ്ടാ എഴുതുന്നത്. പ്രബോധനം ഒരു വാർത്താ സൈറ്റാണ് അല്ലാതെ ആക്ഷേപ പരിഹാസ സൈറ്റല്ല അല്ലാഎന്ന് മനസിലാക്കുക . ആരെയെങ്കിലും തകർക്കാൻ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആരംഭിച്ചതല്ല പ്രബോധനം. ആർക്കെങ്കിലും കമൻസ് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇ മെയിലിലൂടെ അതറിയിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും പ്രബോധനത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്

പ്രബോധനത്തിൻറെ  അന്തസ്സിനെ ഇട്ടു തട്ടാനും പന്താടാനും പ്രബോധനം ഒരുക്കമല്ല. മാന്യതയുള്ള പത്രപ്രവർത്തനമാണ് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത്. ആരുടേയും പണം മോഹിച്ചു എഴുതിയിട്ടില്ല . നിലവാരം വിട്ടു തറയാകാൻ പ്രബോധനത്തിനാവില്ല. കാരണം പ്രബോധനത്തിൻറെ   വായനക്കാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും മാന്യതയുള്ളവരാണ്. പ്രബോധനത്തിൻറെ   കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കയറുന്ന ശത്രുക്കളും പരിഹാസികളെയും ഒഴിച്ചാൽ പ്രബോധനത്തിൻറെ വായനക്കാരെക്കുറിച്ചു അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു

പ്രബോധനത്തെ തെറിപറയാൻ സാത്താൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത ചിലരുണ്ട് അവരുടെ വാക്കുകളും ശബ്ദങ്ങളും ജനത്തിനറിയാം . എവിടെല്ലാം ഇരുന്നു എത്രയോ നേതാക്കന്മാരെയും സമൂഹം ആദരിക്കുന്നവരെയും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരെയും ആക്ഷേപിക്കുന്നു തെറി പറയുന്നു അതുപോലെ മാത്രമേ പ്രബോധനത്തെയും പാസ്റ്റർ പിള്ളയെയും തെറി വിളിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചു മനസിലാക്കുന്നുള്ളൂ . അതൊന്നും മുഖവിലക്കെടുത്തു പ്രതികരിക്കാൻ തക്ക തരംതാണിട്ടില്ല പാസ്റ്റർ പിള്ളയും ജനങ്ങൾ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന പ്രബോധനവും . വഴിയേ കിടന്നു കൂവുന്ന നായ്ക്കളെ ആരും വീട്ടിൽ കയറ്റി ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ല എറിഞ്ഞോടിക്കയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരുടെയെങ്കിലും ഏറുകൊള്ളുമ്പോൾ നായ്ക്കൾ ഓടിക്കൊള്ളും

നാഗാലാൻഡും ചില സത്യങ്ങളും ! വ്യാജത്തിന് കൂട്ട് നിന്നതാര്?

നാഗാലാൻഡിലെ ഐപിസി  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകി തരണമെന്ന് കാണിച്ചു രണ്ടു വർഷത്തിന് മുമ്പ്  ജനറൽ കുൺസിലംഗം പാസ്റ്റർ സുദർശനൻ പിള്ള കൗൺസിലിന് കത്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ആ കത്തു മനപ്പൂർവ്വം പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ മാറ്റിവയ്ക്കുകയും തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുകയും ചെയ്തു.ഈ സമയത്താണ് തോമസ് കുര്യൻ എന്ന അമേരിക്കക്കാരന് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നോക്കാതെ തിരുവല്ലാ സെൻററിലെ വേങ്ങൽ ഐപിസിയിൽ വച്ച്  പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തത് . പ്രസ്തുത ഓർഡിനേഷൻ ചടങ്ങിൽ പാസ്റ്റർ പിള്ളയെയും തോമസ് കുര്യൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു . അന്ന്കണ്ടത് തിരുവല്ല സെൻറർ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ ആ  ചടങ്ങിലെത്തിയത് .  അദ്ദേഹം അന്ന് ഐപിസിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു . പിന്നീടാണ് സ്ഥാനം പോയത് . തോമസ് കുര്യൻ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെ സഭയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെയും പ്രസ്തുത റീജിയൻറെ ശുപാർശയില്ലാതെയുമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഓർഡിമേഷൻ കൊടുക്കുവാൻ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ തീരുമാനിച്ചത് . ഇദ്ദേഹം ഒരു സഭയുടെ പാസ്റ്ററോ  അല്ലെങ്കിൽ സഹശുശ്രൂഷക സ്ഥാനമോ ഒന്നും ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണിനറിയാമായിരുന്നു . കേവലം ഒരു ലോക്കൽ സഭയുടെ ട്രഷറർ ആയി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും അമേരിക്കയിൽ റീയൽ എസ്‌റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് നടത്തുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്നും ഇവർക്കുമറിയാവുന്ന വസ്തുതയാണ് . ഇന്നും അത് തുടരുന്നു എന്നും അറിയുന്നു.

പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ പ്രത്യേക താൽപര്യ പ്രകാരവും പ്രസിഡണ്ടിനെ അന്നും ഇന്നും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാളുടെ താൽപര്യവും ( ഇദ്ദേഹമാണ് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെ നിർബ്ബന്ധിച്ചു പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ട് വന്നത്. അല്ലാതെ ദൈവ നിയോഗമൊന്നുമല്ല  . അത് അവസരം വരുമ്പോൾ പറയാം ).പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് തോമസ് കുര്യന് ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തത്. ഈ ചടങ്ങിൻറെ പ്രധാന ശുശ്രൂഷാ സമയത്തു പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ തോമസ് കുര്യൻറെ  തലയിൽ കൈ വച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പാസ്റ്റർ കെ സി യെ ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം സഹകരിച്ചില്ല. അത് അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് . ഓർഡിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരെ ഒപ്പിടാൻ പാസ്റ്റർ കെ സി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു . പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ  കടുത്ത സമ്മർദ്ദം മൂലാം അടുത്ത സമയത്താണ് കെ സി ഒപ്പിട്ടു നൽകിയതെന്നും അറിയുന്നു . ഐപിസിയിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സഭാ ചട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരണമല്ല . മുഖം നോക്കിയും പണം നോക്കിയുമാണ് എന്ന് തന്നെ സത്യസന്ധമായി പറയാം

അതിനു ശേഷം പ്രസിഡണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആൾ തോമസ് കുര്യൻറെ  അടുത്ത സ്നേഹിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻറെ താൽപര്യപ്രകാരം നാഗാലാൻഡ് തോമസ് കുര്യന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പ്രസിഡണ്ടിനെ നിർബ്ബന്ധിച്ചു . മാത്രമല്ല പ്രസിഡണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് റീജിയൻ ചുമതലക്കാരുടെ വീടുകളിൽ അല്ലായെന്നും സഭകളിൽ സ്ഥാനമോ അംഗീകാരമോ ഇല്ലാത്തവരുടെ കൂടെയാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സന്തോഷസൂചകമായി കുമ്പനാട് കൺവൻഷനിൽ ഇരിപ്പിടവും ആശംസക്കു സമയവും ഇദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്യും . അതറിയണമെങ്കിൽ പാട്ടുപുസ്തകത്തിലെ പ്രോഗ്രാമിൽ നോക്കിയാൽ മതി . തോമസ് കുര്യൻറെ  അടുത്ത സ്നേഹിതനും പാട്ടു പുസ്തകം ക്രമീകരിക്കുന്ന ആളും ഒരാൾ ആയതുകൊണ്ടും പാട്ടു പുസ്തകത്തിൽ തോമസ് കുര്യൻ നാഗാലാൻഡ് എന്ന് പോലും വച്ചു . ഇത് ജനറൽ കൗണ്സിലിൻറെ  അംഗീകാരത്തോടുകൂടി ആയിരുന്നില്ല. ഭരണഘടനപ്രകാരം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിധ പദവികൾ കൊടുക്കാൻ അവകാശമില്ല.അതിനുള്ള ഭരണഘടനാ യോഗ്യതയുമില്ല

തന്ത്രപരമായി പാസ്റ്റർ പിള്ള ഇല്ലാത്ത ഒരു ജനറൽ കൗൺസിലിൽ മീറ്ററിംഗിൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞു ആരുമില്ലാതിരുന്ന സമയത്തു തോമസ് കുര്യന്റേതു എന്ന് പറയുന്ന കത്തു വായിക്കുകയും നാഗാലാൻഡിൽ വേലായുണ്ടെന്നും അത് അന്വേഷിക്കാൻ പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണിനെയും പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെയും അന്വേഷണ കമ്മീഷനായി തോമസ് കുര്യൻറെ  സ്നേഹിതൻ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചു. ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കണം എവിടെയെങ്കിലും പ്രസിഡൻ്‌ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ  കമ്മീഷനായി പോയ ചരിത്രമുണ്ടോ?. പക്ഷെ ഐപിസിയിൽ അതൊക്കെ നടക്കും . ഇവരെ അവിടെ എത്തിക്കുവാൻ തോമസ് കുര്യൻറെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു പദ്ധതിയും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു. അവിടെ ഒരു കൺവൻഷൻ നടത്തുക . ആരും അംഗീകരിക്കാതെ അങ്ങനെ തോമസ് കുര്യൻ നാഗാലാൻഡിൽ ഒന്നാമത്തെ വാർഷിക കൺവൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നോട്ടീസടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പത്രത്തിൽ പരസ്യവും കൊടുത്തത് കൂടാതെ ആ വർഷത്തെ കുമ്പനാട് കൺവൻഷനിൽ ആശംസാ സമയത്തു സ്വയം വിളംബരവും ചെയ്തു. ഈ സമയത്തും പാസ്റ്റർ പിള്ള കൊടുത്ത കത്തു വെളിച്ചം കണ്ടില്ല . അതിനാൽ മുൻപ് കൊടുത്ത കത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ പിള്ള വീണ്ടും കത്തുകൊടുത്തു. പിള്ളയെ മനപ്പൂർവ്വം ഒഴിവാക്കാൻ വ്യാജക്കഥകൾ നിർമ്മിച്ച് അകറ്റാൻ ഇവർ ഒത്തുചേർന്നു കളികളും നടത്തിപ്പോന്നു . ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻറെ  മുമ്പാകെ സത്യമായ കാര്യമാണ്

നാഗാലാന്റിലേക്കു നേതാക്കൾ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ടു ( കെ സി ഉള്ളതുകൊണ്ട് )അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവർ വരുമ്പോൾ ശുശ്രൂഷകന്മാരെ കാണിക്കണമല്ലോ? അതിനു വേണ്ടി നോർത്തേൺ റീജിയനിലുള്ള ദീമാപ്പൂർ സഭയുടെ പാസ്റ്ററെ  തോമസ് കുര്യൻ വിളിച്ചു. എന്നിട്ടു പറഞ്ഞത്. നേതാക്കന്മാർ വരുന്നുണ്ട് അവരെ കാണിക്കാൻ പത്തു പതിനഞ്ചു പാസ്റ്ററന്മാരെ ലഭിക്കുമോ?. പണത്തിൻറെ   കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കണ്ട. അത് അവർക്കു കൊടുക്കാം . ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പത്തു പതിനഞ്ചു പേരെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിച്ചു തരണം .അവർ പാസ്റ്ററന്മാരല്ലെങ്കിലും അങ്ങനൊക്കെ തോന്നിയാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നതിനാൽ ഇത് ചെയ്തുകൊടുത്തില്ല . ഇതിൻറെ  തെളിവുകൾ പ്രബോധനത്തിൻറെ   പക്കൽ ഉണ്ട്

ഈ കള്ളത്തരങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കെ സി ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പോകാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി . സാക്ഷാൽ പ്രസിഡണ്ടും തോമസ് കുര്യൻറെ  അടുത്ത മിത്രവും ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ സൂത്രധാരനും ആയ കൂട്ടുകാരനും നാഗാലാൻഡിൽ പറന്നിറങ്ങി . വാടകക്കെടുത്ത ചിലരെ ശുശ്രൂഷകരാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു പ്രസിഡണ്ട് പ്രതിവചിച്ചു. കേരളം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഉള്ള സംസ്ഥാനം നാഗാലാൻഡാണ് . ഏറ്റവും കൂടുതൽ കള്ളം പറയുന്ന  ജേക്കബ് ജോണിന് ഇതല്ല ഇതിനപ്പിരം പറയാൻ നാക്കു പൊങ്ങുമല്ലോ? .അല്ലാതെ നാഗാലാൻഡിൽ ഐപിസി ക്കു ഒരു സഭയും പ്രവർത്തനവുമില്ല . ഇന്നും സ്വയം പാസ്റ്ററായി പോലും പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത തോമസ് കുര്യനെ എങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻറെ  ചുമതലക്കാരനായ അംഗീകരിക്കും? . അദ്ദേഹം പുറത്തിറക്കുന്ന പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം വെറും തോമസ് കുറയാനാണ്  . പാസ്റ്റർ എന്നുപോലും വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ഭയപ്പെടുന്നു. ജേക്കബ് ജോൺ കാര്യമായ പ്രതിഫലം വാങ്ങിയതായാണ് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത്. പ്രബോധനത്തിന് ഇനി ആരുടേയും മുഖം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല . പല കള്ളത്തരങ്ങളും ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി പ്രബോധനം വെളിയിൽ കൊണ്ട് വരും. സത്യം ജയിക്കണം സത്യമേ വിജയിക്കാവൂ . ദൈവസഭയിൽ വ്യാജം ഫണം വിടർത്തരുത് . അത് അനുവദിക്കരുത്

പൊതുജനം അറിയണം . ഐപിസിയുടെ ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മീറ്റിങ് കൂടുമ്പോൾ ഇത് മായി ബന്ധമില്ലാത്തവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും . അതിൽ പ്രധാനികൾ രണ്ടുപേരാണ് ഒരാൾ പ്രസിഡണ്ടിനെ വാഴിച്ചയാളും മറ്റൊരാൾ അഭ്യുദയ കാംഷിയും . ഇവരാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് .പാസ്റ്റർ പിള്ളയെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാതെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്‌തെന്ന വ്യാജ രേഖ ഉണ്ടാക്കി ആഘോഷിച്ചവർ ( പ്രസിഡണ്ട് ഒരു സത്യം അന്നും ഇന്നും പറയുന്നു . പാസ്റ്റർ പിള്ളയെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തതായി റൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ലായെന്ന് . അത് വ്യാജ രേഖ ചിലർ ഒത്തുകൂടി ചമച്ചതാണെന്നു അടുത്ത ദിവസവും പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു . അതിനു വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ).

പിള്ളയെ നാറ്റാനുള്ളത് നാറ്റിയല്ലോ? (കള്ളക്കത്തെഴുതിയും വീട്ടുകാർ അയച്ചതുപോലെ വ്യാജ കത്തെഴുതിയും ആഘോഷിച്ചില്ലേ അതിനൊക്കെ ദൈവം പ്രതിഫലം തരട്ടെ ). സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നറിയാതെ കൗൺസിലിൽ വന്ന പിള്ള പുറത്തുപോകണമെന്നും തീരുമാനം മാറ്റുന്നതുവരെ സഹകരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവരുടെ ചതി അംഗീകരിക്കാതെ സഭയിൽ ഇരുന്ന പിള്ള പിന്നീട് പുറത്തുപോയത് പാസ്റ്റർ തോമസ്  ജോർജ്ജിൻറെ  അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചാണ് . കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻറെ  പിതാവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലും തിരിച്ചു അദ്ദേഹവും പാസ്റ്റർ പിള്ളയെ അതുപോലെ കാണുന്നതിനാലുമാണ് അതിനു വഴിപ്പെട്ടത് . അങ്ങനെ പിള്ളയെ പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ എന്തുകൊണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൂടുമ്പോൾ അതിൽ അംഗമല്ലാത്തവരെ പുറത്തുപോകാൻ പറയുന്നില്ല. അവരല്ലേ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം എന്ന് ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്.

ഇപ്രകാരമുള്ള മുഖം നോക്കിയും പണം നോക്കിയും നടത്തുന്ന ഭരണം ദൈവസഭയ്ക്കു ചേർന്നതല്ല. ഇവിടെ ശിക്ഷ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ദൈവം ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല എന്നറിയണം . നാഗാലാൻഡ് വിഷയത്തിൽ കാണിക്കുന്ന സകലതും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് . ഈ നിലായിപോയാൽ നാളെ ഇദ്ദേഹം കേരളം വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിനും വിദേശരാജ്യങ്ങൾ യൂസഫലിക്കും ഭാരതത്തിൻറെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ അംബാനിമാർക്കും കൊടുക്കയില്ലെന്നാരു കണ്ടു . ഇദ്ദേഹം ഐപിസിയെ ഇല്ലാതാക്കിയും നശിപ്പിച്ചും മാത്രമേ ശേഷിപ്പില്ലാതാക്കുമെന്നതിനു സംശയം വേണ്ടാ . അതാണ് ഇപ്പോൾ  കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് . കൗൺസിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനവും നടപ്പിലാക്കാതെ കാറ്റിൽ പരത്തുന്ന മിദ്യാന്യ ഭരണമാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടോ ഭരണം അറിയാവുന്ന കെ സി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല . ആപൽഘട്ടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞതിനു മുമ്പുള്ള ജനറൽ ബോഡിയിലും കെ സി ഇദ്ദേഹത്തിൻറെ  രക്ഷകനായി എത്തിയിരുന്നു . പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കെ സി ക്കു ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ മാറി നിന്ന്. കഴിഞ്ഞതിനു മുന്നമേ ഉള്ള കൺവൻഷനു ഒരു കസേര സ്ഥിരമായി ഇടാൻ സ്റ്റേജിൽ അവസരം ഇല്ലാതെ ഓടി നടക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥിതി ആയിരുന്നു പാസ്റ്റർ കെ സി ക്കുണ്ടായത് . അതുപോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിന് കഴിഞ്ഞില്ല . സഭയുടെ പ്രോജക്റ്റിൻറെ  പേരിൽ സ്വന്തം കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയാൻ കഴിയാത്തത് . അടുത്തു നടക്കാൻ പോകുന്ന കുമ്പനാട് കൺവെൻഷൻറെ  പ്രോഗ്രാമും ഇദ്ദേഹം വിറ്റു കഴിഞ്ഞു. കൂടെയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഒന്നും  .  അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന  കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവർ കണ്ണടച്ചിരിക്കും . പാസ്റ്റർ കെ കെ ജോർജ്ജിൻറെ  വായടക്കാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ് ലോൺ ആയിട്ട് സഭാ വക ഫണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റു ഭാരവാഹികളും കൗൺസിലും അറിയാതെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് . സത്യങ്ങൾ പലതും പ്രബോധനം പുറത്തുവിടും . ഗുണ്ടാ ആക്രമണവും പുറത്താക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളും മെനഞ്ഞാലും സത്യം വിളിച്ചു പറയും . അതിനു മുഖം നോക്കില്ല

If you have any commants please  send your mail to pastorspillai@gmail.com OR CALL +91 9447359133

ചിലർ ചോദിക്കുന്നു പ്രബോധനം എന്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെ എതിർക്കുന്നു?.

ചിലർ ചോദിക്കുന്നു പ്രബോധനം എന്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെ എതിർക്കുന്നു?. കാരണം വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് പ്രബോധനത്തിൻറെ കടമയാണ് . പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ ഐപിസിയുടെ ജനറൽ പ്രസിഡണ്ടായി ചുമതലയേറ്റശേഷം ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ പ്രബോധനം നിന്നിട്ടുണ്ട് . ചിലർ പറയും സാമ്പത്തികലാഭത്തിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രബോധനം ഇങ്ങനൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് . വിവരവും ബോധവും ഉള്ളവർ അതുപറയുകയില്ല. ആരോടും സാമ്പത്തികം ചോദിച്ചു ഇണക്കവും പിണക്കവും മുതലാക്കുന്ന സ്വഭാവം പ്രബോധനത്തിനില്ല. എപ്പോൾ നല്ലതു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ട് . എപ്പോൾ സഭാ നടപടികൾ കാറ്റിൽ പറത്തി സ്വയലാഭത്തിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലർ പറയും പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിന് കഴിവില്ലെന്ന് . അങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് വിഡ്ഢികൾ . ഇത്രയും തന്ത്രശാലിയായ ഒരു പ്രസിഡണ്ട് ഐപിസിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നാളിതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല

കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള പൊതുവേദികളിൽ കൊട്ടാരക്കര , കോട്ടയം ,തൃശൂർ ,മലബാർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഇദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ പണം വാങ്ങാറില്ല പകരം ഓരോ ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ തന്നെ സംഘാടകരെ ഏൽപ്പിക്കും . സംഘാടകർ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തി കയ്യടിപ്പിക്കും . ഇദ്ദേഹം ഒന്നും നേടിയില്ലെങ്കിലും ഈ പണം എവിടെ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്?. ഈ ടേമിൽ പലയിടത്തും അദ്ദേഹം പോയി. എവിടെയെങ്കിലും സംഭാവന പറഞ്ഞോ? പകരം ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ പണം കൊടുത്തത് ഈ ടേമിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ കുറുക്കുവഴിവെട്ടുകയായിരുന്നു. കൊടുക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ടേമിലും ചെയ്യേണ്ടേ?. അദ്ദേഹത്തിൻറെ   ബുദ്ധി ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല . പ്രോജക്റ്റുകൾ ഐപിസിക്കുണ്ടാക്കിയതിൽ ഐപിസിയെക്കാൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിച്ചത് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനാണ്. ഇല്ലെന്നു മനഃസാക്ഷിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയുമോ?. അനർഹരായവർക്കു ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്ത് എത്ര ധനം സമ്പാദിച്ചു ?. ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ മുറിയിൽ വച്ച് വിദേശ ഭാരതീയന്  റീജിയൻറെ   ശുപാർശയോ  ഓർഡിനേഷൻ ചടങ്ങുകളോ ഇല്ലാതെ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തത് ഇദ്ദേഹം നിഷേധിക്കുമോ?. അന്ന് തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൊടുത്ത്. ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെക്കൊണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒപ്പും വിടുവിച്ചു . ഇതുപോലെ അനേക സംഭവങ്ങൾ ഓർഡിനേഷനിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്.

നമ്മുടെ സഭയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത  ഓർഡിനേഷൻ നടക്കുന്നതിൻറെ രേഖകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല . അതിനു ഒരു രെജിസ്റ്റർ ഇല്ല. ആർക്കൊക്കെ കൊടുത്തു  എന്നോ എന്നൊക്കെയാണ് അത് കൊടുത്തതെന്നോ ഒരന്വേഷണത്തിനു മുതിർന്നാൽ അതിനു മതിയായ രേഖകൾ ഇല്ല . അതിനാൽ ആർക്കും എങ്ങനെയും ഇവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ഈ അംഗീകാരം കൊടുക്കാം എന്ന നിലയിലായി . പനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുപോലെ അങ്ങ് ചടങ്ങുകൾ നടത്തുകയാണ്. പാവപ്പെട്ടവന് ഇങ്ങനൊന്നു ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ ഓർത്താൽ ഭയങ്കരമാണ് .ഹൂസ്റ്റൺ സഭയിൽ പുതുതായി ചാർജ്ജെടുക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന് (അസംബ്ലിസ് ഓഫ്  ഗോഡിലെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു . അവരുടെ ഓർഡിനേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതാണ് , ഇദ്ദേഹത്തെ ഹൂസ്റ്റൺ സഭ ശുശ്രൂഷകനായി അംഗീകരിച്ചു . ജൂൺ അവസാനമോ ജൂലൈ ആദ്യമോ ആയിരിക്കും ഇദ്ദേഹം അവിടെ ചാർജ്ജെടുക്കുക . നിലവിൽ അദ്ദേഹം അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഫിലാഡൽഫിയയിലെ എ ജി പാസ്റ്ററാണ് . എ ജി യിലെ ഓർഡിനേഷൻ ഐപിസി അംഗീകരിക്കുന്നതായി ജനറൽ പ്രസിഡണ്ടും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഹൂസ്റ്റൺ സഭയ്ക്ക് മെയിൽ സന്ദേശം നൽകിയതായി അറിവുണ്ട്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എ ജി ക്കാരനായിരിക്കെ (13 /5 . 2017  ശനിയാഴ്ച ) തിരുവല്ല സെൻറർ മാസയോഗത്തിൽ വച്ച് അനധികൃതമായി മറ്റൊരു നേതാവ് ഓർഡിനേഷൻ വീണ്ടും കൊടുത്തു . എ ജി യിലാണെങ്കിൽ അവർ ഇത് ചെയ്യുമോ?. നമുക്ക് എന്തുമാകാം . ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഇത് ചെയ്തുകൊടുക്കുമോ?)

പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനെ പ്രബോധനം എതിർക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഐപിസിയുടെ ജനറൽ പ്രസിഡന്റിൻറെ  ഭരണഘടനാ ലംഘിച്ചുള്ളതും ജനറൽ കൗൺസിലിനെ അവഹേളിക്കുന്നതുമായ തീരുമാനത്തെയും ഏകാധിപത്യത്തെയും എതിർക്കുന്നു. നല്ലതു ചെയ്യുമ്പോൾ അനുകൂലിക്കും അല്ലാത്തതിനോടെതിർക്കും. പ്രബോധനത്തിൻറെ  വാർത്തകളെ കൗൺസിലംഗങ്ങൾ വളരെയധികം പേരും അനുകൂലിക്കുന്നു. കൗൺസിലിലെ തീരുമാനങ്ങൾ അറിയാത്തവർ സംശയത്തോടുകൂടി കാണുന്നു . അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് . പിന്നെ ചില ഐപിസിയിലെ എതിരാളികൾ പാസ്റ്റർ പിള്ളയെയും പ്രബോധനത്തെയും ആക്ഷേപിക്കുകയും നിന്ദിക്കുകയും വഷളായ വാക്കുകൾ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഭ്രാന്തന്മാർ പറയുന്നതുപോലെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ . അവരിൽ ആത്മീയതയുടെ ഒരു ശതമാനം എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിധം ചെയ്യുകയില്ല . സാത്താൻറെ  മറ്റൊരു പേര് അപവാദി എന്നാണല്ലോ? ഇവിടെ സാത്താന്യ ശക്തികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ദൈവശക്തിയുടെ ആവശ്യം പ്രധാനമായും വേണ്ടി വന്നത്. സാത്താൻ അവൻറെ  മുഴുബലത്തോടും കൂടെ വരട്ടെ. പ്രബോധനവും അതിൻറെ  പത്രാധിപരും ഭയപ്പെടുകയില്ല . ”ദുഷ്ടൻ പല്ലുകടിച്ചു ഉരുകിപ്പോകും , ദുഷ്ടനെ  ആശാ നശിച്ചുപോകും ”

ജേക്കബ് ജോണ് വാർത്തയുമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരുടെ അറിവിലേക്ക്. അദ്ദേഹവുമായി വ്യക്തിവിരോധങ്ങളില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന പലതും നീതിക്കും സഭയുടെ വ്യവസ്ഥക്കും ഭരണഘടനക്കും നിരക്കാത്തതാണ്. ആരെയും ഭയമില്ലാതെ കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതയെ പ്രബോധനം എതിർക്കുന്നു. സഭയുടെ  ലക്‌ഷ്യം വച്ചാണ് . ഈ ടേം കൂടി മാത്രം ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരമുള്ള അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് . എന്തും ചെയ്യാം എന്ന വ്യാമോഹത്തിനു പച്ചക്കൊടി കാണിക്കുവാൻ  പ്രബോധനത്തിനാവില്ല.നല്ലതു ചെയ്യട്ടെ നല്ലതെന്നു പറയാം . അല്ലാത്തതിന് സ്തുതിപാടാണ് പ്രബോധനത്തിനാവില്ല . അദ്ദേഹത്തിൻറെ മൈലേജ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കി. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സഭാ സ്നേഹികളും ഒരുപോലെ പറയുന്നു പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ  ഇപ്പോഴത്തെ പോക്ക് ശരിയായ ഭരണരീതിയല്ല . സഭയെ മിശ്രയീമിലേക്കു നയിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്

ഐപിസി ഇന്ന് കടക്കെണിയിൽ ! ഈ കടം ആരാണ് വീട്ടുക ?

”വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം ”വിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കുകയും വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചു വേദികളിൽ ഇടിമുഴക്കിയ ഐപിസി പ്രസിഡണ്ട് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ വിശ്വാസം കുറഞ്ഞതിൻറെ ലക്ഷണമാണോ സഭയുടെ വാസ്തുവിൻറെ  ആധാരം പത്തനാപുരത്തെ ബാങ്കിൽ പണയം വച്ച് ഒരു കോടി അറുപതുലക്ഷം രൂപ  ലോൺ എടുത്തത്? ഈ ഗഡുക്കൾ ആര് എങ്ങനെ അടയ്ക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ചാണ് എടുത്തത്? വിശ്വാസം ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലോൺ എടുക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല . ” നിങ്ങൾ കാറ്റ് കാണുകയില്ല മഴക്കാരും കാണുകയില്ല കുഴികളെ വെട്ടുവീൻ  ഞാൻ അതിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കും ” . ഇതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ . വിശ്വാസം പറഞ്ഞിട്ട് ലോൺ  എടുക്കാൻ നടക്കുന്നത് വചനവിരുദ്ധമാണ്..വിശ്വാസം എന്നത് പിരിവിനിറങ്ങുന്നതല്ല , അല്ലാതെ തന്നെ വന്നു ചേരുന്നതാണ്

നാളിതു വരെയുള്ള കണക്കിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തിയേഴുലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിൽ  പലിശയിനത്തിൽ അടച്ചുകഴിഞ്ഞു. ഈ പണം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്? പലിശയടക്കാൻ ആരാണ് പണം കൊടുത്തത്? പലിശ മാസാമാസം ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷത്തിലധികം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം . ഒരു കോടി അറുപതു ലക്ഷം രൂപ പലിശക്കുപുറമെ ബാധ്യതയായി കിടക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് ആര് കൊടുത്ത് തീർക്കും . പ്രസിഡണ്ടിന്റെ വിശ്വാസപ്രമാണമനുസരിച്ചു ഈ ലോൺ  തുക അടയ്ക്കാൻ മറ്റൊരു ബാങ്കിൽ നിന്നും ലോൺ  എടുക്കണം / അതിനു ആരുടെ വാസ്തുവിന്റെ  പ്രമാണം ഇനി ജാമ്യം വയ്ക്കും . നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചത് ബാങ്ക് ലോൺ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടല്ല. ഇതൊക്കെ ഐപിസിയിലെ ജനങ്ങൾ അറിയണം . സഭയുടെ സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങൾ എങ്ങോട്ടു പോകുന്നെന്ന്?. ഈ കടം വീട്ടാൻ ഏതെങ്കിലും റീജിയനോ സ്റ്റേറ്റോ തയ്യാറായി മുന്നോട്ടുവരുമോ? ആരെക്കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത്? പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം സഭയെ ഈ വിധ പരുവത്തിൽ ആക്കിയിട്ടു മുന്നോട്ടുപോകാം എന്ന് ധരിച്ചാൽ സംഗതി കുഴപ്പത്തിലാകും . ദൈവവചനം പറയുന്നു ”തത്രപ്പെട്ടു കാൽ വയ്ക്കുന്നവർ പിഴച്ചുപോകും ”.

മിഷൻ ഫീൽഡിലെ ദൈവദാസന്മാർക്കു വരുന്ന പനമെടുത്താണ് ഇപ്പോൾ തിരിമറി നടത്തുന്നതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം . അല്ലാതെ ഐപിസിയുടെ കടം തീർക്കാൻ ആരും പണം അറ്റാക്കുന്നുണ്ടെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല . ഇക്കഴിഞ്ഞ കുമ്പനാട് കൺവൻഷനിൽ വച്ച് സ്റ്റേഡിയം പണിയാൻ പണംപിരിക്കുകയും ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത കൺവൻഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുമെന്നും വിളിച്ചു കൂവിയാൽ ജനങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കയാണ് . പറഞ്ഞാൽ വാക്കു പാലിക്കണം . സ്റേഡിയത്തിനുവേണ്ടി പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ കവർ കളക്ഷൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചുലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ലഭിച്ചതായി പ്രസിഡണ്ട് തന്നെ പ്രബോധനം പത്രാധിപരോട് പറഞ്ഞു . ആ പണം എവിടെ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് മിഷൻ ഫീൽഡിൽ അയച്ചുകൊടുത്തു എന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മിഷൻ ഫീൽഡിലേക്കു കിട്ടിയ പണം എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രസിഡണ്ട് കേരളത്തിൻറെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ശ്രീ കെ കരുണാകരനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചു . അപ്പോൾ മിഷൻ ഫീൽഡിലെ പണവും സ്വാഹാ , സ്റ്റേഡിയം പണിയ്ക്കുവേണ്ടി ലഭിച്ച കവർ കളക്ഷനും സ്വാഹാ . ഇതെല്ലാം ബാങ്കിൽ അഡ്രസിച്ചെന്നു പോലും ഡിപ്പോസിറ്റായിട്ടൊ സേവിംഗ്സ് ആയിട്ടോ അല്ല . പിന്നെയോ പലിശയിനത്തിൽ . ഇതാണ് പുതിയ ഭരണ പരിഷ്‌കാരം

കുമ്പനാട് ചെന്നാൽ കാണുന്നത് വിവിധ പ്ലാനുകളാണ് . അഞ്ഞൂറ് മുറികളുടെ കെട്ടിടം , കാർ പാർക്കിങ് അഞ്ചു നിലയുടേത് , ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശാല. ലേഡീസ് ഡോര്മിറ്ററി , അങ്ങനെ വേണ്ടാ പ്രസിഡന്റിൻറെ   രാത്രിയിലെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ എല്ലാം കുമ്പനാട് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് എത്രയും പെട്ടന്ന് നടക്കണം . ഹെബ്രോൻ ടൌൺ ഷിപ്പ് തന്നെ പണിയണം . എന്നാൽ അതിനൊക്കെ മുമ്പ് ബാങ്കിലെ കടം തീർത്തിട്ടുവേണം കസേരവിട്ടിറങ്ങാൻ . ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി കയറുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ . പ്രോജക്റ്റുകൾ കൂടുമ്പോൾ നേട്ടം ആർക്കാണെന്നുള്ളത് പിന്നീട് പറയാം

പണം വാങ്ങി റീജിയനും സ്‌റ്റേറ്റും വിൽക്കുന്ന പ്രവണതയും വലിയ കൈമടക്ക് വാങ്ങി സഭയുടെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും ഒക്കെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെയാണ് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ അട്ടിമറിച്ചു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലെങ്കിലും കുർബ്ബാനയുടെ കാപ്പാ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത കുർബ്ബാന നടത്താത്ത ഒരച്ഛൻ സാമുദായിക സഭയുടെ തിരുമേനിയാകാൻ സഭ സമ്മതിക്കുമോ?ഇദ്ദേഹം പോയി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പടിക്കട്ടെ

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഖാൻ കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു .”ദൈവം ഐപിസിയെ രക്ഷിക്കട്ടെ

f you have any commants please send your mail to pastorspillai@gmail.com  OR call +91 9447359133