പ്രബോധനം JULYലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വ്യാജം പരത്തുന്നതിനു ഞാനും എൻറെ പിതാവും ഒന്നത്രേ

അപവാദം പരത്തുന്നതിനു ആഗോളതലത്തിൽ കുപ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിക്കുകയാണ് ഒരപ്പനും മകനും . അപ്പൻ പ്രസംഗവേഷം കെട്ടിയ ആളും സെൻറർ പാസ്റ്ററുമാണ് . അങ്ങ് ഉത്തരഭാരതത്തിലും ഇങ്ങു തെക്കൻ ഭാരതത്തിലും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൂട്ടിയ സംഭവങ്ങൾ ഒരു നീണ്ടകഥ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ ഉണ്ട്. ആത്മീയതയുടെ കപടവേഷധാരികളായി നടക്കുന്ന അപ്പനും മകനും പരിഹാസത്തിനും അപവാദത്തിനും  പ്രചാരകരായി തമ്മിൽ മത്സരിക്കുകയാണ് . മകനാണോ മുന്നിൽ അപ്പനാണോ മുന്നിൽ എന്നറിയാൻ പ്രയാസമാണ് . അപ്പൻറെ  മകനാണോ മകൻറെ  അപ്പനാണോ എന്നുപോലും സംശയിക്കുന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ . ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഈ അപ്പനും മകനും അംഗങ്ങളാണ് . അപ്പന് പിറന്നാൽ  അപ്പടിയിരിക്കും മകൻറെ  അപ്പനായാലും അപ്പടിത്തന്നെ ” കവലപ്പെടാത്തയ്യാ ! ഞാൻ താൻ അവർക്കു തന്തൈ ”എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ ബന്ധം

മകൻ കല്യാണപ്രായമാകുന്നതിനു മുന്നമേ പ്രേമം തുടങ്ങിയതാണ് . സംഗതി വഷളാകുന്നഘട്ടത്തിൽ അപ്പനങ്ങു കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് ലൈസൻസ് നൽകി . (കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല) ഈ മോൻറെ  ചിന്ത ഇവൻറെ  കൂട്ടാണ് മറ്റെല്ലാവരും എന്നാണ് . ഒപ്പം കൂടാൻ സമസ്വഭാവക്കാരായ ചില വഷളന്മാരും ഉണ്ട് . അങ്ങനെ അപ്പന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലാതെ തന്തൈയും കൊളന്തയും ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിലാണ് . അവിടെ ആരും ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കാത്തതിന് ”പൊരിച്ചുണങ്ങൻ മിനിസ്ട്രി ”ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊൾ .അതിനർത്ഥം ചൊറിഞ്ഞെളക്കൽ

വേണ്ടാ പരാക്രമം പ്രബോധനത്തോട് വേണ്ടാ ! ഒതുങ്ങിയാൽ നന്ന് അപ്പൻറെയും മകൻറെയും ഹിസ്റ്ററിയും ജോഗ്രഫിയും ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതായി  വരും . പ്രബോധനം വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതാണ് . ഇനി ആ തൂലിക എടുപ്പിക്കരുത് . വഷളത്തരത്തിനും വഷളന്മാർക്കും അപവാദികൾക്കും പരിഹാസികൾക്കും മറുപടി പറയാൻ പ്രബോധനം തയ്യാറല്ല . നിയമപരമായി നേരിടാനുള്ള ആർജ്ജവം പ്രബോധനത്തിനുണ്ട് . അപ്പനും മകനും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നറിയുക. സാധാരണ മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമോശം വന്നാൽ അപ്പൻ അത് തിരുത്തി മക്കളെ നേർ വഴിക്കു  നടത്തും .ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് . ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ” നിന്നിലുള്ള വെളിച്ചം ഇരുളാകാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾക ” . ഒരു മനുഷ്യന് അവൻറെ  വഴി ചൊവ്വായി തോന്നും . അതിൻറെ  അവസാനമോ മരണ വഴികൾ അത്രേ .

ഇന്ന് പരത്തുന്ന അപവാദങ്ങൾക്കു കണക്കു പറയിക്കാതെ ദൈവം വിടുകയില്ല തലമുറയുടെ കാലത്തെങ്കിലും അത് പറയിക്കും.. നീ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിനക്കും അളന്നു കിട്ടും . തമ്പുരാൻ ആ നാഴി ഇപ്പോൾ കമഴ്ത്തി വച്ചിരിക്കയാണ് . നിവർത്തു വച്ച് അളക്കുന്ന കാലം അതി വിദൂരത്തല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ് . ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുര്യോഗം കാണാൻ അപ്പന് ആയുസു നീട്ടിത്തന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ണിൻറെ  മുന്നിൽ കാണിക്കും . അന്ന് അപ്പൻറെ  കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീരിനു പകരം ചോര പൊടിയും . പ്രബോധനം കഴിവതും ക്ഷമിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസിലാക്കുക . കൂടുതൽ പേരും നാലും ഒന്നും തൽക്കാലം വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല

ആത്മീയ ദർശനം ! ”പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങൾ”

നമ്മുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് . പഠിച്ചതിൽ പലതും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല . ബാല്യകാലങ്ങളിൽ നേഴ്‌സറി ക്ളാസുകളിൽ പഠിച്ചതോ അൽപം അറിയാറായപ്പോൾ സ്‌കൂളിലും കോളജുകളിലും പഠിച്ചതോ ഒന്നുമൊരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ പോലും കാണുകയില്ല .  നമ്മൾ പേടിച്ചതിൻറെ   മെതേഡുകളാണ് നാം നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുവർത്തിക്കുന്നത് . ഭാഷയായാലും ഗണിതങ്ങളായാലും സാങ്കേതിക വിദ്യകളായാലും ടെക്ക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളായാലും ആതുരസേവനങ്ങളായാലും നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളായാലും എന്തിനേറെ ആത്മീയ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന പലതും മെതേഡുകളാണ്. മറ്റുള്ള ആരൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ളവയുടെ അനുകരണങ്ങളാണ് ചിലർ ചെയ്യുന്നത്.ഞായറാഴ്ച നടത്തുന്ന സഭായോഗങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇടപ്രാർത്ഥനകളും മറ്റു ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങളുടെയും രീതികൾക്ക് ദശാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് .

സമയം കളയാൻ വേണ്ടി സഭായോഗങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യം എന്ന പ്രയോജനമില്ലാത്ത ചടങ്ങുകൾ സന്നിവേശം ചെയ്യിച്ചിട്ടു നല്ലൊരു ദൂതു സഭയ്ക്കു കൊടുക്കാനുള്ള സമയം ഇല്ലാതാക്കിക്കളയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാൻ ആത്മീയ സമൂഹങ്ങൾ കാണും . ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചു വരുന്ന ശുശ്രൂഷകൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പഴഞ്ചൻ മെത്തേഡുകളിൽ കുത്തിയിരിക്കയില്ല .കാലോചിതമായി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചു ജനത്തിനു കൊടുത്ത് അവരെ വെറുതെ അയക്കാതെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭവനങ്ങളിലേക്കു അയക്കും . അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ” ഞാൻ കർത്താവിങ്കൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കയും നിങ്ങൾക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതെന്തെന്നാൽ ” .ഇത് എഴുതിയത് കർത്തൃമേശയെക്കുറിച്ചു മാത്രമാണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് . ദൈവീക ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ചവ ആയിരിക്കണം . അല്ലാത്തവ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല . ഇന്ന് പലരും മനോരമയിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചതും ഇൻറ്റർ നെറ്റിലൂടെ പ്രാപിച്ചതും ഫേസ് ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ് ,ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിവയിലൂടെ ഒക്കെ പ്രാപിച്ചതും കമൻററികൾ, വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ,ചരിത്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആവർത്തന പദങ്ങൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞതും കണ്ടതും കേട്ടതും പറഞ്ഞു കയ്യടിയും ഉച്ചത്തിൽ അന്യഭാഷയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ജനത്തെ രണ്ടര മണിക്കൂർ സ്പ്രിങ്ങിലാക്കി പറഞ്ഞയക്കുന്ന വിരുതന്മാരും നമ്മുടെയിടയിൽ കൂടി വരികയാണ് . ന്യൂ ജനറേഷൻ കൾ ട്ടുകൾ പലതും നമ്മുടെയിടയിൽ കുത്തിനിറക്കുന്ന അനുകരണക്കാരാണ് കൂടി വരുന്നത്

നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ പലർക്കും നമ്മുടെ ഈ വിധ മെത്തേഡുകൾ മാറ്റി ആത്മീയതകൾ നഷ്ടമാകാതെ ജനത്തിനു ആത്മീയ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രവണതകൾ കൊണ്ടു വരുവാൻ ആഗ്രഹമില്ല .കാരണം അവരുടെ സഭകളിലും ഇതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ .  അതിനു കാരണം പറയുന്നത് പിതാക്കന്മാർ കാണിച്ച മാതൃക നമ്മൾ മാറ്റാൻ പാടില്ല എന്നാണ് . അങ്ങാനായിരുന്നെങ്കിൽ പിതാക്കന്മാരുടെ വേഷ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ നാം പിന്തുടരണമായിരുന്നു. ഇറക്കമുള്ള ഷർട്ടും പാൻറ്സ്‌  ധരിക്കാതെയും തോളിൽ ഷർട്ടിനു മുകളിലൂടെ രണ്ടാംമുണ്ടു ഇട്ടും .ഇൻ ഷർട്ട് ചെയ്യാതെയും ഒക്കെ നടക്കണം . മാത്രമല്ല ലഭിച്ചതെല്ലാം ദൈവവേലക്കുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ച പാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു . അവരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ദൈവവചനം കണ്ണീരോടുകൂടി അവർ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ജനം അനുതപിക്കുകയും ഹൃദയനുറുക്കത്തോടുകൂടി ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു . ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിലും സ്വയം പലതും സഹിക്കാനും തയ്യാറായേറ്റിരുന്നു . ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻറെ  ഉപായം അവർ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നില്ല . അവർ പഠിച്ചതും അറിഞ്ഞതുമായ ഉപദേശങ്ങളിൽ അവർ തങ്ങളെത്തന്നെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു .

ദുരുപദേശത്തെ ഖണ്ഡിച്ചിരുന്നു . അവർ സംഘാടകരുടെ മുഖമോ പോക്കമോ സാമ്പത്തികമോ ഒന്നും നക്കിയിരുന്നില്ല . അവസരവാദികളായി അവരിൽ ആരും തീർന്നിരുന്നില്ല . ദൈവവിരുദ്ധപ്രവർത്തനങ്ങളിലും പാപമാണ് എന്ന് ബോധ്യം വരുന്ന ഒന്നിലും അവർ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല . ” പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ തലയും മീനിനെ കാണുമ്പോൾ വാലും ” കാണിക്കുന്ന തിയോളജിയും തീയറിയും അവർക്കു അറിയില്ലായിരുന്നു . എന്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നുവോ അതിൽ ജീവിക്കുന്നവരും , ജീവിതം പ്രസംഗമാക്കിയവരും ആയിരുന്നു അവരിൽ ദൈവഭക്തരായ പലരും . പിതാക്കന്മാരുടെ സമ്പ്രദായം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് പറയുന്നവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല .സാമിദായിക സഭകളിലായിരുന്നപ്പോൾ പാടിയ പാട്ടാണ് അതെ രാഗത്തിൽ ഇന്നും ചില ചടങ്ങുകളിൽ പാടുന്നത്. ” എന്നോടുള്ള സർവ്വ നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ ഏതു ചെയ്യേണ്ട നിനക്കേശു പാരാ ….” ഇതിൻറെ  രാഗത്തിനും ഭാവത്തിനും പോലും യാതൊരു വിധ മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല . ഇന്ന് ഇതിനു സമാനമായ എത്രയോ ആത്മീയ ഗീതങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്കറിയുകയില്ല . ആധുനിക വേഷവും പഴഞ്ചൻ രീതിയുമാണ് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് . അതുകൊണ്ടു യുവാക്കൾ അടുത്ത മേച്ചിൽ പുറം തേടുന്നു . ഇതിനു മാറ്റം വരണം

മോശയുടെ കാലത്തു മറുകര കടക്കാൻ ചെങ്കടൽ വിഭാഗിക്കുവാൻ വടി  മതിയായിരുന്നു . മോശയോട് കൂടെ നടക്കുകയും മോശചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട യോശുവയുടെ കാലത്തു യോർദ്ദാൻ കടക്കാൻ വടി  അല്ല ഉപയോഗിച്ചത് .പെട്ടകം  ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ കാൽ വെള്ളത്തിൽ തൊട്ടപ്പോൾ യോർദ്ദാൻ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു . അവിടെ വടിയുടെ അത്ഭുതം ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മറുകര കടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആരും പറഞ്ഞില്ല . എലീശായുടെ കാലത്തു പുതപ്പു വെള്ളത്തിൽ അടിച്ചപ്പോൾ യോർദ്ദാൻ രണ്ടായി മാറി . പഴയതു തന്നെ മതിയായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ വടി  മതിയായിരുന്നു . എന്നാൽ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചു ദൈവം തൻറെ  ദാസന്മാരിലൂടെ തൻറെ  പ്രവർത്തി ചെയ്തു ദൈവപ്രവർത്തി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി  . ഇവരാരും പഴമയെ ദൈവത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചില്ല . ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൻറെ  ജനത്തിനുവേണ്ടി ചെയ്യും. അതിനർത്ഥം ഇന്ന് കാണുന്ന ദുരുപദേശക്കാരുടെ കോപ്രായങ്ങളും കുഴലൂത്തുകളും എല്ലാം ദൈവീകമായി അംഗീകരിക്കണമെന്നല്ല . ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ നാം നിലനിൽക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത്

അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് നേതൃത്വം അറിയാൻ . സി എ ക്യാംപിൽ ബിനോയ് എബ്രഹാം( യു കെ )പ്രസംഗകനായി എത്തുന്നത് വചനവിരുദ്ധം

ബാബു ജോർജ്ജ് കുപ്പായം ഇട്ടതിനെതിരെയും ബിഷപ്പ് പദവി സ്വീകരിച്ചതിനെതിരെയും നടപടി കൈക്കൊണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ പടിയടച്ചു പുറത്താക്കിയ എ ജി നേതൃത്വം ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം കൈവരിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല . തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നിയമം ഒരു പോലെ ബാധകമാക്കണം . ഇല്ലെങ്കിൽ ബാബു ജോർജ്ജിനോട് മാപ്പു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരണം . ‘ വിവാഹം ആശീർവാദിക്കാൻ ഓടിനടക്കുന്ന നേതൃത്വം വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചതിനുശേഷം വിളിച്ചു പറയുന്ന രണ്ടു കാര്യങ്ങളുണ്ട് . ഒന്ന്, ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാരായവരോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ,നിങ്ങൾ ഇരുവരുടെയും ജീവിതാന്ത്യം വരെ  മരണം നിങ്ങളെ വേർ പിരിക്കുന്നതുവരെ ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക്  വേർപിരിയാൻ പാടില്ല . മറ്റൊന്ന് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യർ വേർപിരിക്കരുത് . അതിനു ശേഷം വാക്യവും വായിപ്പിച്ചു കേൾപ്പിക്കും ” പരീശന്മാർ അവൻറെയടുക്കൽ വന്നിട്ട് , ഏതുകാരണവും ചൊല്ലി ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനു ചോദിച്ചു …….ആകയാൽ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യുൻ വേർപിരിക്കരുത്‌ എന്ന് പറഞ്ഞു

ഈ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു വിവാഹം ആശീർവദിച്ചു കൈമടക്കും  വാങ്ങിപ്പോയ നേതാക്കൾ  എന്തുകൊണ്ട് വ്യവസ്ഥ തെറ്റിച്ചു വിവാഹ ബന്ധം വേർപെടുത്തിയശേഷം മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ച ബിനോയി എബ്രഹാമിന് സ്തുതിപാടി നിൽക്കുന്നു . മാത്രമല്ല ഇയാളുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ ആദ്യഭർത്താവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന അറിവാണ് ലഭിച്ചത് . യുകെയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ   ദ്രവ്യം കിട്ടുമെന്ന ആശയോടുകൂടി ഈ നേതാക്കന്മാർ പോകുകയും ദൈവീക നിയമം ലംഘിച്ച ആളിൻറെ    വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയും  പ്രസംഗിക്കുകയും മാത്രമല്ല  ഇപ്പോൾ സൂപ്രണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു . ഈ വിഷയം പ്രബോധനം ചോദിച്ചതിന് ബിനോയിയുടെ ഗുണ്ടകൾ യു കെ യിൽ നിന്നും കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൂരത്തെ വെല്ലുന്ന  തെറിയഭിഷേകമാണ് ഫോണിൽകൂടി വിളിച്ചത് . അത് ക്ലിപ്പായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . സദാചാര ബോധം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവർക്കു എ ജിയിൽ അംഗത്വം കൊടുക്കയില്ലെന്നും ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയാൽ മദ്യപാനികൾ ., ദൈവവചനത്തിൽ  വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച വിവാഹിതർ തുടങ്ങിയവരെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന നയമാണ് നേതൃത്വം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ  പ്രസ്താവനകൾ ഇറക്കിയ നേതൃത്വം ബിനോയി വിഷയത്തിൽ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് കാണിക്കുന്നത്

മാത്രമല്ല സെപ്റ്റംബർ 5 മുതൽ 8 വരെ  നടക്കാൻ പോകുന്ന സി. എ .ക്യാംപിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ പ്രഭാഷകനായും ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു . ദൈവീക നിയമവിരുദ്ധ ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാണോ ഇദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് . അതും നല്ല വിഷയം പഠിപ്പിക്കുവാൻ തന്നെ ” ലോകത്താലുള്ള കളങ്കം പറ്റാതെ നിങ്ങളെത്തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊൾവീൻ ”. ഇതാണ് ചിന്താവിഷയം . അത് പഠിപ്പിക്കുവാൻ ബിനോയി തന്നെ വരണം . എ ജി സമൂഹത്തിനു എന്ത് പറ്റി?. ബാബു ജോർജ്ജ് ചെയ്തതിലും വലിയ തെറ്റാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിഷേധിക്കുവാൻ നേതൃത്വം തുനിയുമോ?. ദൈവവചന വ്യവസ്ഥപ്രകാരം ഇദ്ദേഹം സഭാശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുവാൻ നിയമമില്ല .ബാബു ജോർജ്ജിൻറെ തെറ്റുകൾ മാപ്പു പറഞ്ഞാൽ  തീരുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് . എന്നാൽ ദൈവീക വ്യവസ്ഥ ലംഘിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിൻറെ  തെറ്റ് എങ്ങനെ തിരുത്തും? . ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ   സാഹചര്യമായിരിക്കാം ആദ്യ വിവാഹം വേർപെടുത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചത് . അത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ   ഇഷ്ടമാണ് . അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല . എന്നാൽ സഭാപരമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം അനുസരിക്കണം . മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കരുത് . കാരണം തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ അവകാശമില്ല . ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതു വചനപ്രകാരമാണെന്നുള്ളത് എ ജി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കണം . അല്ല അത് തെറ്റല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിവാഹ ശുശ്രൂഷകളിൽ മുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ച വചനം പറയരുത് . മാത്രമല്ല ബഹുഭാര്യത്വം എ ജിയിൽ അനുവദിക്കണം .  അതിനു നേതൃത്വം തയ്യാറാകുമോ? = കുറഞ്ഞപക്ഷം യുവജനങ്ങളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇത്തരക്കാരെ ക്ഷണിക്കരുത് . മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സഭകളിൽ നേതാക്കൾ പണം നോക്കി ഉപദേശത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യരുത് . സി എ ഭാരവാഹികളെ കുറ്റം പറയുന്നില്ല . കാരണം സഭയുടെ ഉന്നത സ്ഥാനീയർ ഇവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥിരം പോകാമെങ്കിൽ അവരെ ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കാം എന്ന തീരുമാനമായിരിക്കാം ഈ യുവജനങ്ങൾ എടുത്തത് . ഏതായാലും ക്യാംപിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ യുവാക്കൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതായി പ്രബോധനത്തിന് അറിവ് കിട്ടി . ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക . ബാബു ജോർജ്ജിനെ പുറത്താക്കിയത് ഏതു നിയമത്തിൽ? അത് ബാബു ജോർജ്ജിന് മാത്രം ബാധകമോ?. ബിനോയിയെപ്പോലുള്ളവർക്കു ബാധകമല്ലേ?നിങ്ങൾ പറയുമായിരിക്കും ഇദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിക്കു വെളിയിലാണ് എന്ന് . പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നു? പണം സ്വീകരിക്കുന്നു? മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ അധികാര പരിധിയിലേക്കു എന്തുകൊണ്ട് പ്രസംഗകനായി ക്ഷണിക്കുന്നു?. ഇരട്ടത്താപ്പ് നയം ഉപേക്ഷിക്കുക . സത്യത്തിനും ദൈവീക വ്യവസ്ഥക്കുമായി നിലകൊള്ളുക . അതാണ് വേണ്ടത്

പ്രബോധനം ഈ തിരുവചന വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുന്നതിനെതിരെ നാളെ യുകെയിലെ ” പൂരപ്പാട്ടുകാർ സംഗീത സദസ്സ് നടത്തും ” എന്നറിയാം . അത് പൊതുജനത്തെ കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം . ഇവരുടെ വിശുദ്ധഗീതം ലോകം കേൾക്കട്ടെ. പ്രബോധനത്തിന് എതിരെ കഥകൾ മെനയാനും മറ്റു കൂലിയെഴുത്തുകാരെ ഉപയോഗിച്ച് അപവാദപ്രചാരണങ്ങൾ നടത്താനും ബിനോയി പണം ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് . അത് ഇനിയും തുടരും എന്നറിയാം . പ്രബോധനം തളരില്ല ഈ യാത്ര മുന്നോട്ടു ശക്തിയായി പോകും ബിനോയിയുടെ പണം തീരുമെന്നതല്ലാതെ മറ്റു നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നും പ്രബോധനവുമായുള്ള മത്സരത്തിൽ ലഭിക്കുകയില്ല എന്നറിയുന്നതാണ് ബുദ്ധി.

 

തെറിപറഞ്ഞു കുപ്രസിദ്ധനായ തോമസുകുട്ടി പുന്നൂസ് സാമുദായിക സഭയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി

കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ചു വർഷത്തിൽപ്പരം പെന്തക്കോസ്തിൻറെ  കുപ്പായമണിഞ്ഞു പാസ്റ്റർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയും വചനഘോഷണം എന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ പെന്തക്കോസ്തു സമൂഹത്തിലെ നന്മ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കെ താൻ മാനസാന്തിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കാൻ സംഗതി വരുത്തിയ ” തെറിയുടെ പൂരപ്പാട്ട് ” നടത്തിയ തോമസുകുട്ടി പുന്നൂസ് പെന്തക്കോസ്തുകാർ കൈവിട്ടതിനെത്തുടർന്നു നിലനിൽപ്പിനായി ക്നാനായ സഭയിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി . ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ രണ്ടു ഞായറാഴ്ച മുതൽ സമുദായത്തോട് കാണിച്ച ലംഘനത്തിന് മാപ്പിരന്നുകൊണ്ടു പള്ളിയിൽകയറി . ഇനി മേലിൽ പെന്തക്കോസ്തിലേക്കില്ലെന്നും പ്രബോധനം പത്രാധിപരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി . താൻ നടത്തി വന്ന വചനഘോഷണം മാസിക ഇനി മുതൽ സാമുദായിക മാസികയാണ് തുടരുമെന്നും പറഞ്ഞു

പെന്തക്കോസ്തു സമൂഹത്തിൻറെ  നന്മ കൊണ്ട് വീട് വയ്ക്കുകയും ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ജീവിച്ചു വന്ന തോമസുകുട്ടി പുന്നൂസിനെ പെന്തക്കോസ്തു സമൂഹം മനസിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയതാണ് പ്രധാനകാരണം . ഇന്നും ഈ വിധ കള്ളനാണയങ്ങൾ പെന്തക്കൊസ്തിൽ അടയിരിക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞു നന്മ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പെന്തക്കോസ്തിനെയും ദൈവീക വിശ്വാസത്തെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടു പുറത്തുപോകും . പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പെന്തക്കൊസ്തിൽ വരുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവജനം ബോധവാന്മാരാകുക .പണം ദൈവമക്കൾ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ദൈവീക വേലക്കും സഭാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൊടുക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ . ഇങ്ങനെ സഭയിലേക്കു വരുന്ന ഈ വിധ കള്ളന്മാരെ ഇനി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് . ദൈവമക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക ! ” തോമസുകുട്ടീ ….. വിട്ടോടാ ….!

2019ലെ പി സി എൻ എ കെ കോൺഫറൻസ് മിയാമിയിൽ വച്ച് . പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ (ഫ്ലോറിഡാ ) ജനറൽ കൺവീനർ

37 മാതു  പി സി എൻ എ കെ കോൺഫറൻസ് മിയാമിയിൽ വച്ച് നടക്കും . പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ (ഫ്ലോറിഡാ ) ജനറൽ കൺവീനർആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു 2019 ജൂലൈ 4 മുതൽ 7 വരെയാണ് കോൺഫറൻസ് നടക്കുക . ഫ്ലോറിഡാ സ്റ്റേറ്റിലെ മിയാമി പട്ടണം ഏറെ പ്രശസ്തിയാര്ജിച്ച പട്ടണമാണ് . കുട്ടികളും യുവജങ്ങളും അവധിക്കാലം ആഘോഷമാക്കാൻ ഈ പട്ടണം തെരഞ്ഞെടുക്കാറുണ്ട് . ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തു വച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്ന  കോൺഫറൻസ് വൻ വിജയമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് നിയുക്ത കൺവീനർ . ഒഹായിയോ പട്ടണത്തിൽ വച്ച് നടന്ന 35 മാതു പി സി എൻ എ കെ കോൺഫറൻസിൻറെ ജനറൽ ബോഡിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറകാലെ

യു കെ അയർലൻഡ് റീജിയനിൽ ഐപിസിക്ക് പുതിയ കൂടിവരവ്

പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലിനു ശൗര്യം പണ്ടേപ്പോലെ പാലിക്കുന്നില്ല ! ഷമീറിനെ യു കെ യിലുള്ള ആത്മീയർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു

ആരാവാരം മുഴക്കി യുകെയിലേക്കു പോയ ഷമീറിന്  ആത്മീയതയുടെ കപടവേഷധാരികളായ അവിടെയു;ള്ള ചിലർ പ്രോഗ്രാം കൊടുത്ത് യു കെ യിൽ പ്രഭാഷണരാജാവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി  . പ്രാരംഭനാളുകളിൽ തന്നെ ആത്മീയരായവർ ഇയാളുടെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ എത്തിയില്ല . ഈ ചതിയനെക്കുറിച്ചു ജനം മനസിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു . ഇവൻറെ  പ്രവർത്തനത്തിൻറെ  കേരളത്തിലെ പബ്ലിസിറ്റിക്കാർ ജോബി ടി അലക്സ് കുമരകം എന്നയാളും പിന്നെ സാത്താന്യസന്ധതിയെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോഡ്സണും ആണ് . അങ്ങ് കുമരകത്തിൻറെ  ചരിത്രം തന്നെ പറയാനുണ്ട്.  വീട്ടിൽ മുമ്പൊരു കുമരകം കാരനെ വരുത്തി സൽക്കരിക്കുകയും അന്തിയുറക്കിയതിൻറെ  വിശേഷവും . അത് ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം പ്രബോധനം പരിഗണിക്കും . (ഈ സുഭാഷിതം ചൊല്ലുന്ന കുമരകം കാരനെ പ്രബോധനം വിളിച്ചു താക്കീതു ചെയ്തതാണ് . തെളിവുകൾ പ്രബോധനത്തിൻറെ  പക്കലുണ്ട് . ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്നതല്ല . അറിയണമെങ്കിൽ അയാളെ വിളിച്ചു ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക്) .അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ജോബിയാണ് . ഷമീറിൻറെ  പഴഞ്ചൻ എഴുന്നെള്ളത്തു മോഡൽ കാറ് ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് ഷമീറിനോട് രാജഭക്തി മൂത്തു നടക്കുകയാണ് ജോബി എന്നറിയാം . കള്ളന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ജോബിയെ ജനത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ പ്രബോധനത്തിന് രണ്ടുവട്ടം ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു മനസിലാക്കണം . ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് . ഒരു കൊച്ചു കുസൃതിക്കാരൻ ഭാര്യാവിഹീനനായി ജീവിക്കുന്ന ”കർത്തായ്ക്കും ”പണി വരുന്നുണ്ട് .

ചിലർ പറയും പ്രബോധനം വ്യാജം പറയുകയാണെന്ന് . അയ്യോ !സത്യമാണ് പ്രബോധനം പറയുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് . വ്യാജം പറഞ്ഞിട്ടും പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടും ദൈവാധിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പ്രബോധനം തയ്യാറല്ല.അത്യം മറച്ചു വച്ചിട്ട് ആരുടേയും പ്രതിഫലവും വേണ്ടാ . സത്യം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പ്രബിനോദനത്തിൻറെ  ലക്‌ഷ്യം . ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചു എന്തെങ്കിലും അടിക്കുറിപ്പും എഴുതി പിത്രുശൂന്യത്തരം കാണിക്കുന്ന പണിയും പ്രബോധനത്തിന്റേതല്ല . പ്രബോധനത്തിന് ഒരു എത്തിക്സ് ഉണ്ട് . അത് സൂക്ഷിക്കുകതന്നെ ചെയ്യും. വ്യാജന്മാരും കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടാളികളും പ്രബോധനത്തെ ചിലപ്പോൾ എതിർക്കുകയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതിനെയൊക്കെ ചവിട്ടിമെതിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രബോധനം തനിയെ മുന്നോട്ടു യാത്രചെയ്യുന്നത് . കള്ളന്മാരെയും വ്യാജന്മാരെയും ഭയമില്ലാതീയുള്ള  യാത്ര അതാണ് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത്  . അപ്പോൾ തന്നെ യഹോവാ ഭക്തന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യും. സാത്താൻ അവകാശവാദം പറയുന്ന ഒരു രൂപ പോലും ആരോടും നാളിതുവരെ പ്രബോധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല . നാളെ  വാങ്ങുകയുമില്ല . പരസ്യ തുകയല്ലാതെ വരിസംഖ്യയുമല്ലാതെ പ്രബോധനത്തിന് പണം തന്നു എന്ന് പറയാൻ ഒരു നാവും ചലിക്കയില്ല . പ്രബോധനത്തെ പ്രതിമാസം സഹായിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഉണ്ട്. അവരോടു അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനോ പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനോ നാളിതുവരെ മെനക്കെട്ടിയിട്ടില്ല .

ഷമീറിനെ ഒഴിവാക്കുന്നവരോട് നന്ദിയുണ്ട്. ഈ വിധ വ്യാജന്മാരെ ഇനിയെങ്കിലും അകറ്റി നിർത്താൻ ദൈവമക്കൾ ശ്രമിക്കുക. ദൈവജനത്തിൻറെ  സമ്പത്തു ഈ വിധ ബിസിനസുകാർ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇടവരരുത് . ദൈവത്തിൻറെ  പേരിൽ വരുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അന്ത്യകാലത്ത് എന്റെ നാമം ധരിച്ചു നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ദൈവമക്കൾ മറന്നുപോകരുത് . നിങ്ങള്ക്ക് ഏറ്റവും അധികം തുറന്നു ഇടപെടാനും കാര്യങ്ങൾ പറയാനുമുള്ളതു നിങ്ങളുടെ സഭാ പാസ്റ്റരോടായിരിക്കണം . അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്തിന്റെ  അത്രയും കടപ്പാടുകൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളത് മറ്റാർക്കും കാണുകയില്ല . ( ഇവരിലും ചിലർ അതിനു യോഗ്യരുമല്ല) എന്നറിയാം ) ഈ കാലത്തു നന്ദാണ് വിവേചനവാരമുള്ളവരായി ദൈവമക്കൾ തീരട്ടെ

പി വൈ പി എ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷനിൽ പ്രായപരിധി 35 വയസിൽ കവിയാൻ പാടില്ല

ഐപിസിയുടെ നിലവിലെ ഭരണഘടനപ്രകാരം പി വൈ പി എ അംഗങ്ങളുടെ പ്രായപരിധി 35 വയസ്സാണ് . മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൂടിയ ജനറൽ ജനറൽ ബോഡിയിൽ എടുത്ത തീരുമാനം അന്നത്തെ ഭാരവാഹികൾ ഭരണഘടനയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ യഥാസമയം ആന്ധ്രയിലെ രെജിസ്ട്രാർ  ഓഫീസിൽ കൊടുത്ത് അംഗീകാരം നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല . അതിനു ശേഷം പുതിയ ഭരണസമിതിയും നിലവിൽ വന്നു . ഇനി അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ജനറൽ കൗൺസിലിൽ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ജനറൽ ബോഡി കൂടി തീരുമാനം പാസാക്കി ആന്ധ്രയിലെ രെജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ കൊടുത്ത് അംഗീകാരം നേടി സഭാതലത്തിൽ പബ്ലിക്ക് വിജ്ഞാപനം നടത്തി ഭരണഘടന പുറത്തിറക്കി ജനാംഗീകാരം  നേടേണ്ടതുണ്ട് . അതിനു ശേഷം മാത്രമേ നിയമസാധ്യത ലഭിക്കുകയുള്ളൂ

കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന പി വൈ പി എ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ജനറൽ പ്രസിഡണ്ട് പി വൈ പി എ യുടെ പ്രായം 40 വയസുവരെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു കാണിച്ചു അന്നത്തെ പി വൈ പി എ യുടെ ഇലക്ഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കത്തു കൊടുത്തതിൻറെ  വെളിച്ചത്തിലാണ് നാൽപ്പതു വയസുള്ളവർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് .  ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനം ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്ന്  ചെയ്തത് . അന്ന് ആരും കോടതിയെ സമീപിച്ചില്ല . കാരണം എതിർസ്ഥാനാർത്ഥിയും ഈ പ്രായത്തിനു കീഴടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയായിഒരുന്നു എന്നാണറിവ് . എന്നാൽ നിലവിലെ ഭരണഘടനയിൽ പ്രായം മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസായി തുടരുന്നതിനാൽ ജനറൽ പ്രസിഡണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെപ്പോലെ കത്തുകൊടുത്താൽ പുലിവാൽ പിടിച്ചത് തന്നെ . ഇന്ന് നിയമവിരുദ്ധമായി നടത്തുന്നതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സഭാജനങ്ങൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് . അതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസിനു മുകളിലുള്ള പി വൈ പി എ അംഗങ്ങൾ അധികാരത്തിൻറെ ഉടുപ്പ് തയ്പ്പിക്കരുത് . അത് ഇടാൻപറ്റാതെ വരും . മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസുവരെ പ്രായമുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ എന്നും മനസിലാക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും . ഇനി ആരും ആരെയും സ്വാധീനിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നേടാം എന്ന് ധരിക്കരുത്.പി വൈ പി എ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷന് ഇനി ഒരു വർഷത്തോളം സമയം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ചിലർ പ്രചരണവും സ്ഥാനാർത്ഥിത്വവും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു

പാസ്റ്റർ അനീഷ് കാവാലം പനി ബാധിതനായി ആശുപത്രിയിൽ

പാസ്റ്റർ അനീഷ് കാവാലം   പനി ബാധിതനായി തിരുവല്ല മെഡിക്കൽ മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട . കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ്(21 ജൂൺ ) അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പരിശോധനയിൽ ഡെങ്കിപ്പനി ആണന്നു സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ ആഴ്ച അമേരിക്കയിൽ ചില കൺവൻഷനിൽ പ്രസംഗകനായി എത്തേണ്ടതായിരുന്നു . അസുഖം കലശലായതിനെത്തുടർന്നു അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിതർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു . അതുമൂലം വിദേശയാത്രകൾ അവസാന നിമിഷം  ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയായിരുന്നു . ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക . അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ +919447067188 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്

ഷമീർ കൊല്ലം യു കെ യിൽ എത്തി ! അനുചരന്മാർ പ്രോഗ്രാം തരപ്പെടുത്താൻ വിളിതുടങ്ങി

ഷമീർ കൊല്ലം യു കെ യിൽ എത്തി ! അനുചരന്മാർ പ്രോഗ്രാം തരപ്പെടുത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ വിളിതുടങ്ങി. ഈ കപടവേഷധാരിയെ വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു പണം നേടിക്കൊടുക്കുവാനാണ് ശ്രമം എന്നറിയുന്നു . ”അവയെ ഉണ്ടാക്കിയവരെ അവയെപ്പോലെ ആകുന്നു ”എന്ന് സങ്കീർത്തനത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുപോലെ ഷമീർ എന്ന ഫ്രോഡിനെ യു കെ യിലിറക്കിവരും ഷമീറിനെപ്പോലുള്ളവർ തന്നെ . പ്രബോധനം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഇയാൾ എന്തേ മറുപടി പറയാത്തത്?. തെറ്റുകൾ സമ്മതിച്ചിട്ടു മറ്റുള്ളവരെ ഗുണപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങട്ടെ . പ്രബോധനം മൗനമായിരിക്കാം . ഇല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ പ്രതികരിക്കും .

ഇയാളുടെ സകല ദുഷ്ടതക്കും ബ്രോക്കറായി നിൽക്കുന്ന ഗോഡ്സൺ എന്നൊരു സാത്താന്യസന്തതി പ്രബോധനം പത്രാധിപരെക്കുറിച്ചു യോഗ്യമല്ലാത്ത പരാമർശം പറഞ്ഞു. ഇയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പ്രബോധനം പത്രാധിപരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?എന്തെങ്കിലും വിവരം നേരിട്ടറിയാമോ? ആരോ ഭ്രാന്തന്മാരും മാനസികരോഗികളും കുത്തിക്കുറിച്ചു വച്ചതിനു അനാവശ്യ അടിക്കുറിപ്പെഴുതി വിട്ടത് മാത്രമല്ലേ ഈ സാത്താന്യസന്ധതിക്ക്‌ അറിയാവൂ? . എന്നാൽ ഷമീറിനെക്കറിച്ചു പ്രബോധനത്തിന് നന്ദയറിയാം . ഷമീർ വിശ്വാസത്തിൽ വന്നുവെന്നു പറഞ്ഞതിനുശേഷം, തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിവാഹപ്രായമെത്തുന്നതിനു മുന്നമേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്തി കൂടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നസുനിത പ്രബോധനം പത്രാധിപരുടെ നാട്ടുകാരിയാണെന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഈ വിഷയത്തിൽ അറിയാമെന്നും എത്രപേർക്കറിയാം .ഇയാൾ പോയിടത്തൊക്കെ കാണിച്ച മര്യാദകേടുകൾ നിമിത്തം ആത്മഹത്യവരെ ചെയ്തവരുടെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് . ഇത്തിരിയെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഇത്രയും പറയുമോ? എന്ന ചോദ്യം പ്രബോധനം പത്രാധിപരുടെ നേരെ തൊടുത്തുവിട്ടവർ എന്തെ ഷമീറിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മൗനം പാലിക്കുന്നു . ഷമീർ ഏതോ വലിയ സംഭവമാണോ? അതറിയാത്തവരാണ് ഇയാളെ താരമാക്കുന്നത് . പണത്തിനുവേണ്ടി ഇറങ്ങിയ വ്യക്തി എന്നതൊഴിച്ചാൽ മറ്റൊരു ഗുണവും ഇയാളെക്കുറിച്ചു പറയാനില്ല. ബ്രദറൻ സഭക്കാരുടെ പുറകെ നടന്നതിനാൽ ചില വാഗ്‌വാദങ്ങൾ നടത്താനറിയാം എന്നതൊഴിച്ചാൽ ദൈവാവച്ചമ്പത്തിൻറെ  ആധികാരികതയെക്കുറിച്ചു എന്തറിയാം? സമൂഹം വിലമതിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ അനുകരിക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും അല്ലാതെ ഇയാൾക്കെന്തറിയാം ?

പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണിനെയും പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാനെയും പരസ്യവേദികളിൽ മിമിക്രിക്കാരൻറെ ശൈലിയിൽ ആക്രമിക്കുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്തയാൾ എങ്ങനെ ആത്മീകനാകും? ഇനിയിപ്പോൾ അനീഷ് കാവാലത്തെയും ആക്രമിക്കാൻ തുനിയും . കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ  പേര് തന്നോട് ചേർത്തു ഉപമിക്കരുതെന്നും മറ്റും പറഞ്ഞതിന് ഈ ദൈവദാസ നിഷേധി ഇനി തൻറെ  നാവിൽ അനീഷ്  കാവാലമായിരിക്കും ഇര , അനീഷ് കാവാലം പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയിൽ തന്നെ പ്രബോധനം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു . അമേരിക്കയിൽ വച്ച് ശുശ്രൂഷാസംബന്ധമായി ഒരുപ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും അല്ലാതെ ശുശ്രൂഷാ സംബന്ധമായി മറ്റെങ്ങും വച്ച് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പ്രബോധനത്തോട് പറഞതിൽ പ്രബോധനം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു . എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽവച്ചു രണ്ടു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ശുശ്രൂഷാ സംബന്ധമായിട്ടല്ലെന്നും പ്രബോധനത്തിനറിയാം . അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ടു ഇയാൾ ഐപിസി ക്കെതിരായി പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും വിഡ്ഢിത്തരം പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴും പ്രബോധനം എതിർത്തു എഴുതിയിരുന്നു . അനീഷ് കാവാലത്തെക്കൊണ്ടു പ്രബോധനത്തെ വിളിപ്പിച്ചു തനിക്കെതിരെ എഴുതരുതെന്നു പറയിപ്പിക്കാൻ അനീഷ് കാവാലത്തോട് താണ് വീണു പറയാനാണ് ഇയാൾ അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ അനീഷ് കാവാലത്തെ കാണാൻ പണം മുടക്കി ചെന്നത് .

അന്ന് അനീഷ് കാവാലം പ്രബോധനം പത്രാധിപരെ വിളിക്കുകയും ഷമീറിനെതിരെ എഴുതരുതെന്നും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നു അനീഷ് കാവാലം പ്രബോധനത്തോടുള്ള  അടുപ്പം വച്ച് പറയുകയും പ്രബോധനം അത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു . അതാണ് അനീഷ് കാവാലത്തെ ചതിക്കാൻ ഗോഡ്സൺ എന്ന സാത്താന്യസന്ധതിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഷമീർ നടത്തിയ ഫോൺ റിക്കാര്ഡിംഗ് തന്ത്രം. ഇതിൽ അനീഷ് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം അമേരിക്കയിൽ വച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻറെ  വിഷയം ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെന്നും ലാവാലം പറഞ്ഞത് ഷമീറിനെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു .അത് പ്രബോധനം പത്രത്തിനുവേണ്ടി കാലുപിടിക്കാൻ വന്നത് ലോകം അറിയരുതെന്ന് ചിന്തിച്ചു മാത്രമാണ് അനീഷ് ഇത് വെളിപ്പെടുത്താഞ്ഞത് .ഇതൊന്നും അറിയാതെയാണ്  ഗോഡ്സൺ എന്ന സാത്താന്യസന്തതി പ്രബോധനത്തെ കള്ളനാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയത് . ഷമീർ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ചതി പ്രയോഗം ചെയ്യുന്നത് . പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിയുടെ ഫോൺ സന്ദേശം റിക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയായിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു മാത്രം ചെയ്യാനുള്ള ചില സംഗതികൾ ഇത്തരം ചതിയന്മാർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാലുണ്ടാകുന്ന നിയമകുരുക്കുകൾ ഷമീറിനെപ്പോലുള്ള കള്ളനാണയങ്ങൾക്കറിയില്ല / സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. സുവിശേഷ പ്രസംഗകരായി പെന്തക്കോസ്തു സമൂഹം കണ്ട ഏതെങ്കിലും പ്രഭാഷകർ ഇത്ര തരംതാണ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത ഒരാളുടെയെങ്കിലും പേര് പറയാമോ? തോമസുകുട്ടി പുന്നൂസിൻറെ  തെറി ലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ വന്ന ആളിനോട് തന്നെ ഷമീറിനെ ഉൾപ്പെടുത്തണം . ഇയാളെ പലരും തെറി വിളിച്ചതും ഇയാൾ സോഷ്യൽ മീഡിയായിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പലർക്കുമറിയാം.

പ്രബോധനം പത്രാധിപരെ പലരും വിളിച്ചു പൂരപ്പാട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് . യു കെ യിൽ നിന്നായിരുന്നു ആരംഭം .ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കെ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം  കഴിച്ച യു കെ യിലെ ഒരു പാസ്റ്റർ വിമർശിച്ചതിന് അയാളുടെ അനുയായികൾ നിരന്തരം തെറിവിളിക്കാൻ വിളിക്കുമായിരുന്നു . അതെല്ലാം പ്രബോധനം ഒരു ഫയലായി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കക്ഷിയുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയും പ്രബോധനത്തെ വിളിച്ചു കാര്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൻറെ  ഭര്ത്താവിൻറെ   നിരപരാദധിത്വം ആയിരുന്നു വിദായം. പ്രബോധനം പറഞ്ഞത് നിഷേധിക്കാൻ അവർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതൊന്നും പ്രബോധനം പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല. അന്ന് മുതൽ സമാനമായ വിഷയത്തിൽ പ്രബോധനത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ കച്ചകെട്ടി പണം മുടക്കി നടന്നപ്പോഴാണ്  പ്രബോധനത്തെ ആക്ഷേപിക്കാൻ അനാവശ്യ കാരണമില്ലാത്തതു തെരഞ്ഞെടുത്തു ആഘോഷമാക്കിയത്. എത്തുന്നു ഇയാൾ വൻതുക തന്നെ ഇതിൻറെ  പിന്നിലുള്ളവർക്കു നൽകി . ഇവരൊന്നുമല്ല ഇവിടെ വിഷയം., ഷമീറാണ് . ഷമീറിനെ യു കെയിൽ ഇറക്കിയതും ഈ അനാത്മീയർ തന്നെ . ഷമീർ വായിൽ വചനവും ഹൃദയത്തിൽ വക്രതയുമുള്ള ആളാണ് . പ്രബോധനം സത്യം ലോകത്തെ അറിയിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ ഒന്നും വയ്ക്കുന്നില്ല . പത്രപ്രവർത്തനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഷമീറാകട്ടെ ദൈവജനത്തെയും ദൈവായൈജിയും വഞ്ചിക്കയാണ് ചെയ്യുന്നത് . ഏതു കള്ളനും കുറെ സ്നേഹിതർ കാണും . അവരോകെജെകെ അവസാനം മാത്രമേ സത്യം ഗ്രഹിക്കയുള്ളൂ

ഇതൊന്നും വായനക്കാർക്കു അറിയണ്ടാ എന്നുള്ളത് പ്രബോധനത്തിനറിയാം . എന്നിരുന്നാലും കര്ത്താവിൻറെ   പേരിൽ ഒരുത്തൻ തട്ടിപ്പു നടത്തി ദൈവദാസന്മാരെ ആക്ഷേപിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ളവനെ താലോലിക്കുന്ന ചില മാനസിക രോഗികൾ ആത്മീയരെന്നു പേർ പറഞ്ഞു ഈ വിധ കള്ളന്മാർക്ക് വേദി ഒരുക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കു പണം കൊടുക്കുകയും വീട്ടിൽ വിളിച്ചു സൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൈവനാമത്തിനു അപമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അറിയണം . ഈ വിധ   കള്ള നാണയങ്ങളെ  അകറ്റി നിർത്തണം .കള്ളന് കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരും അവർക്കു കിടക്ക വിരിക്കുന്നവരും സൂക്ഷിക്കുക . പെന്തകൊസ്തിലെ വിശ്വാസികൾ പൊട്ടന്മാരാണെന്നു മനസിലാക്കി ഇപ്പോൾ ഷമീർ അളിയനെയും പെങ്ങളെയും ഗോദയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് . ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രബോധനത്തിന് എതിരല്ല , സത്യസന്ധതയുടെ അനുഭവം മാത്രമാകണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ . എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസിലാക്കാത്തവർ പെന്തക്കൊസ്തിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ . സത്യം പുറത്തിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്ന പ്രബോധനത്തെ എതിർക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഈ ടൗവവിരോധികൾ ഒന്നിക്കും . സത്യം മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്ന നാൾ വരും അന്ന് പറയും പ്രബോധനം പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമായിരുന്നുവെന്ന് . ആ നാൾ അതി വിദൂരമല്ല . ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഷമീറുമായി പ്രബോധനത്തിന് വ്യക്‌തിവിരോധങ്ങളില്ല. സത്യത്തിനെതിരെ വ്യാജം നിറച്ച അനുഭവത്തെയാണ് പ്രബോധനം എതിർക്കുന്നത് . അന്ത്യകാലത്ത് എൻറെ  നാമം ധരിച്ചു അനേകർ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കും എന്ന വചനം നിവർത്തിയാക്കണ്ടേ , അതിനു ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ?

ഒന്നും പ്രതികരിക്കണ്ടാ വിമര്ശിക്കണ്ടാ എന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് . അപ്പോൾ ഈ കള്ളനാണയങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല . ഒരാൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കമന്റിട്ടു .again  mr spillai on the coccunut tree എന്ന് . എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കള്ളന്മാർ ഇതേ തെങ്ങിൽ തന്നെ ഇരിക്കയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ . കള്ളന് ചൂട്ടു പിടിക്കുന്നവർ പ്രബോധനത്തിനു മാർക്കിടാൻ വരണ്ടാ