പ്രബോധനം JULYലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആത്മീയമണ്ഡലം സാത്താൻറെ  തൊഴുത്തിലായോ?

ആത്മീയമണ്ഡലം സാത്താൻറെ തൊഴുത്തിലേറ്റിയതാര്?പാരമ്പര്യസഭാ ആരാധനകളും ബന്ധങ്ങളും സ്വന്തക്കാരെയും സമ്പാദ്യങ്ങളും വിട്ടിട്ടു ദൈവവചനത്തിൽ  സത്യം ഗ്രഹിച്ചുവന്നവർ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലും മുന്നിലെത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നുകാണുന്നരീതിയിൽ പെന്തക്കോസ്തുസമൂഹം അഭിമാനത്തോടുകൂടി നിൽക്കാൻ കാരണമായത് . ആധുനിക രീതിയിലുള്ള സഭാഹാളുകൾ പണിയാൻ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ . ഉപദേശം കാത്തുസൂക്ക്ഷിക്കുന്നതിനോ സഭാനിയമങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. കൈപ്പണികളായ ചില കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ കുറച്ചു വസ്തുക്കൾ ആവാങ്ങുന്നു എന്നതും ഒഴിച്ചാൽ നമ്മുക്ക് എന്താണ് നേട്ടമുള്ളത് . എത്രകണ്ട് നാം സമ്പന്നരായാലും സാമുദായിക സഭകളിലെപ്പോലെയും അവർക്കുള്ളത് പോലെ വസ്തുവകകളും കെട്ടിടങ്ങളും അനുബന്ധസംവിധാനങ്ങളായ സ്‌കൂളുകൾ , കോളജുകൾ ,  ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ , ആതുരാലയങ്ങൾ , തൊഴിൽസാധ്യതാമേഖലകൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ?ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ എന്താണുള്ളത്

മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നാം നേടുന്നില്ല നേടിയിട്ടില്ല . കാരണം നൂറു വർഷമായി നമ്മൾ കർത്താവിൻറെ  വരവിനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ . ഒന്നാം തലമുറക്കാർ തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചതിനെ സ്വീകരിക്കാതെ മൺമറഞ്ഞു  . രണ്ടാം തലമുറക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം തലമുറക്കാർ  പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് സ്വീകരിക്കാമോ .അതും വയ്യ തള്ളിക്കളയാമോ അതും വയ്യാ എന്ന നിലയിൽ വലഞ്ഞുപോയ നീതിമാനായ ലോത്തിനെപ്പോലെ മരിച്ചു . മൂന്നാം തലമുറക്കാർ ഒന്നാം തലമുറക്കാരായവർ ദൈവത്തെ മാനിച്ചു സഭയ്ക്ക് കൊടുത്തത് തിരികെയെടുക്കുവാനും കയ്യടക്കി വച്ചതു വിട്ടുകൊടുക്കുവാനും തയ്യാറായില്ല . രണ്ടാം തലമുറക്കാർ അറിയായ്മകൊണ്ടും സഭയുടെ നിയമങ്ങൾ അറിയാത്തതുകൊണ്ടും സഭയ്ക്കുവേണ്ടി വേർതിരിച്ചു നൽകിയ ഭൂമികൾ സഭയ്ക്ക് കൊടുക്കാതെ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സഭാ ജനങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു . മൂന്നാം തലമുറക്കാർക്കു സഭയിൽ സ്ഥാനം അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മുൻ ആധാരങ്ങളും കരമടച്ച രസീതുകളും പരിശോധിച്ച് . സഭയ്ക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കൊടുത്തുവെന്നേയുള്ളൂ .സ്ഥലം ഞങ്ങളുടെ പേരിലാണ് എന്നുതുടങ്ങി വില്ലേജാഫീസുകളും താലൂക്കാഫീസുകളും കയറിയിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി . സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരുന്നു പാസ്റ്ററും ഈ വിഷയത്തിൽ സുവിശേഷവേല  മാറ്റിവച്ചിട്ടു സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ കയറിയിറങ്ങി . അപ്പോഴേക്കും തങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ തങ്ങൾക്കു ലഭിക്കണം എന്ന്  കാണിച്ചു  കോടതിയെ സമീപിച്ചു . കൈവശാവകാശം തങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് കാണിച്ചു സഭയും കോടതിയിൽ എത്തുന്നു  . സഭയും സുവിശേഷീകരണവും എന്നതിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കൗൺസിലുകൾ സഭാവക കേസുകളും അനാത്മീയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി . ചർച്ച പരിധിവിട്ട് അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളായി . കൗൺസിലംഗങ്ങൾ പോലും സഭയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് എതിരായി ചെറിയ കോടതിമുതൽ ഹൈക്കോടതിവരെ കയറിയിറങ്ങുന്നു . സഭയ്ക്ക് നീതി കിട്ടുന്നില്ല . കാരണം സഭയെ സാത്താൻറെ  തൊഴുത്തിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു.

ആരാധനക്കുവേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒന്നാം തലമുറക്കാരുടെ പിൻ തലമുറക്കാർ ആരാധനയെക്കാൾ അധികാരം കാംഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ആത്മീയരല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നാം തലമുറക്കാരിൽ നിന്നും മൂന്നാം  തലമുറയും നാലാം  തലമുറയും അധികാരവും അതോടൊപ്പം സെക്കുലർ രാഷ്ട്രീയവും കൊണ്ടുനടക്കാൻ തയ്യാറായി. മെല്ലെമെല്ലെ അവർ സഭാസമിതികളിലും കയറിക്കൂടുകയും തങ്ങളുടെ സെക്കുലർ രാഷ്ട്രീയത്തിന് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ വിത്തുപാകുകയും ചെയ്തു . അങ്ങനെ പാനൽ സംവിധാനമായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു  .പണം കൊടുക്കുന്ന ഏതു അനാത്മീയനും സഭാസമിതിക്കുള്ളിലാകാനുള്ള ക്രമീകരണവും ഇക്കൂട്ടർ ചെയ്തുകൊടുത്തു .  പാനൽ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ പക്ഷെത്തേക്കു മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ പണം നൽകി നീതിയും സത്യവും നിഷേധിക്കുവാൻ കാരണമാക്കി.

ആത്മീയതവിട്ടു പതുക്കെ നേതാക്കൾ പോലും ചിലവ്യക്തികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി . ഇന്നങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ”കൃപ കൃപ ”എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന സഭാനേതാക്കൾ ഇന്ന് ”രൂപാ രൂപാ ”എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി. ”കൃപമതി ”എന്നുപറഞ്ഞവർ കൂട്ടമായി നിന്നുകൊണ്ട് ”രൂപാ മതി” എന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ ആത്മീയത പണത്തിൻറെ  മുന്നിൽ അടിയറവു പറഞ്ഞു. ഇന്ന് പണമാണ് സഭയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആത്മീയതയല്ല . ആത്മീയമായി സഭയെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നടത്തിയിരുന്ന നേതാക്കൾ വായ്തുറന്നാൽ പണം മാത്രം വേണമെന്ന ചിന്ത ജനത്തിനിടയിൽ വിതച്ചു . ഇതെല്ലാം കേട്ട് അന്ധാളിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടാം തലമുറയിലെ ശേഷിക്കപ്പെട്ടവർ . മൂന്നാം തലമുറയിപ്പെട്ടവർ സത്യം വിറ്റിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതിനെതിരെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും പ്രതികരിക്കുന്നു. നാലാം തലമുറക്കാർ പണം പണം എന്നുമാത്രം വേദികളിൽ കേൾക്കുന്നതിനാൽ പണമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയത എന്നുകണ്ടു അതിനുവേണ്ടി അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന . അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ പണമുണ്ടാക്കാം എന്ന തത്വം ഇവർ നേതാക്കളിൽ നിന്നും പഠിച്ചതിനാൽ കുട്ടികളിൽപ്പോലും അധികാരവാസന കടന്നുകൂടി കളിക്കളത്തിലും  സഭയിലും ഇപ്പോഴേ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ പോലും പാനൽ സംവിധാനത്തിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കണ്ടു  സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇവരെ പരിഹസിക്കുന്നു. സഭയെ സാത്താൻറെ  തൊഴുത്തിൽ കിട്ടിയവർ കണക്കു പറയേണ്ടതായി വരും എന്ന് ഇവർ അറിയുന്നുണ്ടോ ആവോ ? ആരറിഞ്ഞനു ?

 

നേപ്പാൾ ഐപിസിയുടെ പ്രസിഡണ്ട് പാസ്റ്റർ ബേബി വർഗീസ് മിഡ് വെസ്റ്റ് റീജിയൻ പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു തോറ്റു

നേപ്പാൾ രീജിയൻറെ പ്രസിഡണ്ടായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പാസ്റ്റർ ബേബി വർഗ്ഗീസ് മിഡ് വെസ്റ്റ് റീജിയൻറെ പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു . ഒരു റീജിയൻറെ പ്രസിഡണ്ടായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആ സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിക്കാതെ മറ്റൊരു റീജിയൻറെ പ്രസിഡണ്ട് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നതിനു നിയമപരമായി അവകാശമില്ല . നേപ്പാളിലെ സ്ഥാനം നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് മനസിലാക്കിയ അദ്ദേഹം നിലനിൽപ്പിനായി മിഡ്  വെസ്റ്റ് റീജിയനിൽ പ്രസിഡണ്ടാകാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു . അതും നടന്നില്ല . മറിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു . പാസ്റ്റകെ സി ചാക്കോയെ മറികടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല . കാരണം അമേരിക്കയിൽ ആരും പണം വാങ്ങി വോട്ടു ചെയ്യാനില്ലാത്തതാണ് കാരണമെന്ന് അവിടെയുള്ളവർ പറയുന്നു .

അടുത്തുവരാൻ  പോകുന്ന ഐപിസി ജനറൽ ഇലക്ഷനിൽ ജനറൽ പ്രസിഡണ്ടാകാൻ തയ്യാറെടുത്തു നിൽക്കുകയാണ് പാസ്റ്റർ ബേബി വർഗ്ഗീസ് .മിഡ്‌വെസ്റ്റ് റീജിയണിലെ ചെറിയ കടമ്പ കടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇദ്ദേഹം ഐപിസി എന്ന മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിൻറെ  അമരത്തെത്താൻ കഴിയുമോ? മിഡ്‌വെസ്റ്റ് റീജിയൻകാർക്ക് വേണ്ടാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ ഐപിസിയെ നയിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു. നേപ്പാളിലും പ്രതിസന്ധിയാണ് . ഒപ്പം നിന്ന പാസ്റ്റർ തിവാരി ഇപ്പോൾ എവിടെ?

ഐപിസി തട്ട സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ ചാക്കോയെ വാഹനമിടിച്ചു അപായപ്പെടുത്താൻ മുൻ ശുശ്രൂഷകൻ ഷാജി സി ജോൺ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി

ഐപിസി തട്ട സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ജോൺ ചാക്കോയെ വാഹനമിടിച്ചു അപായപ്പെടുത്താൻ തട്ട ഐപിസിയിലെ മുൻ ശുശ്രൂഷകനും ഇപ്പോൾ നെടുങ്കണ്ടം ഏരിയയിലെ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഷാജി സി ജോൺ  ശ്രമിച്ചതായി പരാതി . പറന്തൽ മാർക്കറ്റിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ എത്തിയ പാസ്റ്റർ ജോൺ ചാക്കോയോട് ചന്തയിൽ വച്ച് നേരെ അടുത്തു ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻറെ ചെവിയിൽ നീ  സ്റ്റേജിൽ കയറി വിലസുന്നോടാ അടിച്ചു നിൻറെ  പല്ലുകളയും എന്നുപറയുകയും അസഭ്യം പറഞ്ഞതായും ജോൺ ചാക്കോ പറയുന്നു . അതിനു ശേഷം ഷാജി സി ജോൺ പാസ്റ്റർ ജോൺ ചാക്കോ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്തു തൻറെ  സ്‌കോർപ്പിയോ വാനുമായി കാത്തുനിൽക്കുകയും പാസ്റ്റർ ചാക്കോ തൻറെ ഇരു ചക്രവാഹനത്തിൽ വരുന്നതു കണ്ട് വാനിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ചാക്കോയുടെ വാഹനം തടയുകയും തൻറെ ഇരു കാലുകൾക്കിടയിൽ ചാക്കോയുടെ വാഹനത്തിൻറെ മുൻ ചക്രങ്ങൾ കയറ്റിവച്ചിട്ടു ചാക്കോയെ ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയും അസഭ്യം പറഞ്ഞു കല്ലെടുത്ത് ഉപദ്രവിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടന്ന് ഒരു ടെമ്പോ വാൻ അതുവഴി വരികയും റോഡിൻറെ  നടുവിൽ സംഘർഷത്തിന് നിൽക്കുന്ന ഷാജി മാറിക്കൊടുക്കേണ്ടതായും വന്നു . ഈ അവസരം നോക്കി പാസ്റ്റർ ചാക്കോ തൻറെ  വാഹനവുമായി അതിവേഗം അവിടെ നിന്നും പോകുകയും പിന്നാലെ ഷാജി തൻറെ  വാൻ ഓടിച്ചു ചെല്ലുകയും പാസ്റ്റർ ജോൺ  ചാക്കോ ഒരു സാമുദായക്കാരൻറെ  വീട്ടിൽ കയറി അഭയം തേടിയതിനാൽ അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ രക്ഷപെട്ടെന്നും ഭയപ്പാടിൽ തന്നെ പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പറയുന്നു

എന്നാൽ പറന്തലിൽ വച്ചുണ്ടായ സംഭവം അപ്പോൾ തന്നെ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു പണമിടപാട് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന സഭാവിശ്വാസിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി പാസ്റ്റർ ചാക്കോ പറഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിസ്സഹയാവസ്ഥ അറിയിച്ചതായും പാസ്റ്റർ ജോണ് ചാക്കോ പറയുന്നു. പിന്നീട് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ് പാസ്റ്റർ ചാക്കോ ഷാജിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ടു പാഴ്‌സനേജിൽ എത്തിയതെന്നും പറയുന്നു. ഷാജി സി ജോൺ  ബഹറിനിൽ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ എം കെ ജോർജ്ജുകുട്ടിയുടെ ( നെടുങ്കണ്ടം ഏറിയ  പാസ്റ്റർ ) വിശ്വസ്തനും നെടുങ്കണ്ടം ഏരിയായുടെ കാര്യവിചാരകനുമാണ് . പറന്തലിൽ സ്വന്തമായി വീടില്ലാതെ തട്ട സഭയുടെ പാഴ്‌സനേജിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ വ്യാജ മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കുകയും സർക്കാർ രേഖകൾ ചമച്ചു കൈവശം വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത ആളാണ് ഷാജി സി ജോൺ . പച്ചിലയും കത്രികയും പോലെയുള്ള പ്രവചന ശുശ്രൂഷയുമായി  ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു വിശ്വാസികളെ വഞ്ചിച്ചു പണം സമ്പാദിച്ചയാളാണ് ഇയാൾ. ഇപ്പോൾ കട്ടപ്പനയിലെ ഹൈറേഞ്ചിലും പാട്ടക്കൃഷി ചെയ്യുകയും റീയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ദലാൾ ആയും പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ പാസ്റ്റർ ജോലിയും ചെയ്യുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു . തട്ട സഭയിലെ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ തൻറെ  അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് തട്ട സഭയിൽ അംഗത്വം വ്യാജമായി ഉണ്ടാക്കുകയും സഭ അത് റദ്ദു ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു.  .അടൂർ ഈസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കമ്മറ്റിയും സഭയുടെ തീരുമാനത്തെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു . ഈ സംഭവത്തിലുള്ള അമർഷമാണ് പാസ്റ്റർ ജോൺ  ചാക്കോയെ വാഹനമിടിച്ചു അപായപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടത് എന്ന് പറയുന്നു  . പാസ്റ്റർ ജോൺ  ചാക്കോയെ ഈ വിധത്തിൽ അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതുപോലെ തട്ട സഭയിലെ പ്രായമുള്ള ഒരംഗത്തെയും സമാനമായ നിലയിൽ പക തീർക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമസഹായം തേടിയതായി പരാതിക്കാർ പറയുന്നു ഇയാളുടെ പിൻ ബലത്തിൽ തട്ട സഭയിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.സഭയിലെ പാവപ്പെട്ടവരായ വിശ്വാസികളെ ഈ വിധത്തിൽ സഭയിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ വിശ്വാസികളും രണ്ടു തട്ടിലാണ്

ജനറൽ പി വൈ പി എ രൂപീകരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നു .നീതിപൂർവ്വമല്ലാത്ത സമതി ഉണ്ടാക്കാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല

അടുത്ത ജനറൽ കൗൺസിലിൽ ജനറൽ പി വൈ പി എ രൂപീകരിക്കാൻ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം ഭരണക്കാരുടെമേൽ നടത്തുന്നതായി സൂചന ലഭിച്ചു . എന്നാൽ ഐപിസിയുടെ ഭരണഘടനക്ക് വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു സമിതിയും രൂപീകൃതമാകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല . പിവൈപിഎ യുടെ പ്രായം ഭരണഘടനയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസായി നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കെ അതിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർ പിവൈപിഎ അംഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും കഴികയില്ല. അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസു പൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പുള്ള യുവജനങ്ങൾക്ക്‌ മാത്രമേ ഭരണത്തിൽ വരാൻ അവകാശമുള്ളൂ . സാധാരണ അംഗങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസുവരെ പ്രായം ആകാം . എന്നാൽ ഭരണത്തിൽ വരുന്നവർ മൂന്നു വർഷം ഭരണത്തിൽ തുടരുന്നതിനാൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചു വയസ്സാകുമ്പോൾ പി വിഐപി എ അംഗത്വം നഷ്ടമാകും . പിന്നീട് അവർ പി വൈ പി എ അംഗങ്ങളല്ല. ആയതിനാൽ പി വൈ പി എ അംഗം അല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഭാരവാഹി ആയിരിക്കുവാൻ പാടില്ല

അങ്ങനെയിരിക്കെ ഇപ്പോൾ നാല്പതും നാൽപ്പത്തിമൂന്നു വയസുള്ളവർ ഭരണത്തിൽ തുടരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് . ഇത് ഭരണഘടനയുടെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് . ഇത് അനുവദിച്ചുകൂടാ. ജനറൽ പി വൈ പി എ ആയാലും സംസ്ഥാന ,റീജിയൻ പി വൈ പി എ ആയാലും ഭരണഘ,ടനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആകണം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ. സംഘടനക്ക് പാസ്റ്റർ വത്സൻ എബ്രഹാം ,പാസ്റ്റർ തോമസ് ഫിലിപ്പ് എന്നിവർ ജനറൽ പി വൈ  പി എ ജനറൽ  പ്രസിഡണ്ട്,ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിൽ  ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പാസ്റ്റർ വത്സൻ എബ്രഹാം ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ടു അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടണം എന്നില്ല. ഈ മെമ്മോറാണ്ഡം രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം അതിനു വിലയില്ല. വെറുതെ കൊണ്ടുനടക്കാം  എന്നതൊഴിച്ചാൽ അതുകൊണ്ടു പ്രയോജനം ഇല്ല. ഐപിസിയുടെ ജനറൽ ഭരണഘടന എന്തുപറയുന്നുവോ അതാണ് പ്രസക്തിയുള്ളതു

ജനറൽ പി വൈ പി എ  രൂപീകരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് . എന്നാൽ അതിൻറെ  ക്രമീകരണം  ഭരണഘടനക്ക് അനുസരണം ആയിരിക്കണം . ജനറൽ കൗൺസിലിൽ തീരുമാനം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ ഭരണഘടനക്ക് വിധേയമായി ഇലക്ഷൻ നടത്തുകയും ഇലക്ഷൻ മേൽനോട്ടങ്ങൾക്കായി കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചു അറിവുമുള്ള അഞ്ചംഗസമതിയെ ജനറൽ കൗൺസിലിൽ നിന്നു തന്നെ  തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ നിയോഗിക്കുകയോ വേണം . അടുത്ത ജനറൽ കൺവൻഷൻ നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം ഇവരുടെ ചുമതലയിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തണം. ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും റീജിയനുകളിൽ നിന്നും  പി വൈ പി എ യുടെ സംസ്ഥാന റീജിയൻ പ്രേസിടണ്ടു ,സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നീ മൂന്നുപേർക്കുവീതം വോട്ടവകാശം കൊടുക്കണം. എത്ര വലിയ സംസ്ഥാന, റീജിയനുകൾ ആണെങ്കിലും ഈ അനുപാതം ആയിരിക്കണം വേണ്ടത്. വോട്ടവകാശമുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസു പ്രായം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ . കാരണം ഇവരിൽ നിന്നാണ് ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് .അല്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനക്ക് വെളിയിൽ ആകും കാര്യങ്ങൾ. ഇവിടെ വ്യക്തിതാല്പര്യങ്ങൾക്കു സ്ഥാനം കൊടുക്കരുത്. ഇത് ഐപിസിയുടെ കാര്യമാണ്. ആർക്കും  സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയോ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാക്കരുത്. നിയമമാണ് നമുക്കാവശ്യം . ഇനിയെങ്കിലും സഭയ്ക്കുവേണ്ടി നിൽക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഉണരട്ടെ

ന്യൂയോർക്കിൽ നടത്താനിരിക്കുന്ന ഓവർസീസ് മീറ്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ചു വ്യാപകപ്രതിഷേധം

അമേരിക്കൻ മലയാളി പെന്തക്കോസ്തു സമൂഹം വളരെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ നടക്കുന്ന പ്രധാനപട്ടണങ്ങളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ന്യൂയോർക്ക്. എന്നാൽ അവിടെ മാർച്ചുമാസം അവസാനത്തോടുകൂടി  നടക്കുമെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന തട്ടിക്കൂട്ട് സംഘടനഐപിസി ഓവർസീസ് മിഷൻ എന്ന പേരിൽ  ഐപിസിയുടെ ബാനറിൽ ഐപിസിക്കാരറിയാതെ നടക്കുന്നതിൽ ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ മറനീക്കി പുറത്തുവരുന്നു. ഐപിസിയുടെ വിവിധ റീജിയനുകൾ അമേരിക്കയിലുണ്ട് . അവരുടെ സമ്മതമോ അറിയിപ്പുകളോ ഇല്ലാതെ അമേരിക്കയിലെ പെന്തക്കോസ്തുസമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്ത ചിലർ മെനഞ്ഞെടുത്ത സംഘടനയാണ് ഓവർസീസ് മിഷൻ എന്നത് . ഈ പേരിടുവാൻപോലും ഇവർക്ക് എന്താണ് യോഗ്യതയെമെന്നാണ് വിവരമുള്ളവർ ചോദിക്കുന്നത് . ഐപിസി സഭകളിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരല്ലാത്തവരും പണം കൊടുത്ത് ഓർഡിനേഷൻ തുടങ്ങി ഐപിസിയുടെ വിവിധ ചുമതലകൾ  വാങ്ങിയവരും അതാതു ലോക്കൽ സഭകളിൽ പോലും അംഗീകാരമില്ലാത്തവരും സഭാനേതാക്കൾ വരുമ്പോൾ കാര്യസാധ്യത്തിനായി അവരെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നവരും മാത്രമാണിതിനുപിന്നിലെന്നു ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു .

അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ടവരെ ഇതിൻറെ സംഘാടകരിൽ ഒരാൾ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും അവരോടു ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചെന്നും അതിൻറെ നോട്ടീസിൽ തങ്ങളുടെ പേരുകൾ വയ്ക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചതുപോലുമില്ല . ഒരാൾ മാത്രമാണ് പേര് വയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചത് . ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും തന്നെ ഇവരെ  തങ്ങളുടെ പെരുവയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല . അവരാരും അറിഞ്ഞതുമില്ല ഇങ്ങനെ പേരുകൾ വയ്ക്കുമെന്ന് . സോഷ്യൽ മീഡിയായിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ മാത്രമാണ് തങ്ങൾ ഈ വിവരം അറിയുന്നതെന്നും അവരാരും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും പറയുന്നു. പേര് വയ്ക്കാൻ അനുവദിച്ച വ്യക്തിപോലും പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്നും അറിഞ്ഞു. മാത്രമല്ല സഭയുടെ ചുമതലകൾ ഇല്ലാത്തവരും ഐപിസി സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും തങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് എന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കുകയാണ് ഇതിൻറെ  പിന്നിലെ രഹസ്യ അജണ്ഡയെന്നും ഇവരിൽ പലരും മനസിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ദൈവം നിയോഗിക്കാതെ ദൈവീകാവിളിയില്ലാതെ പണം കാണിച്ചു അധികാരം വാങ്ങിയ ചിലരുടെ ഇടപാടുകളാണിതിനുപിന്നിലെന്നു നല്ലൊരുകൂട്ടം ഐപിസിക്കാർക്കും മനസിലായിക്കഴിഞ്ഞു . വളരെയധികം എതിർപ്പുകൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും തന്നെ ഉള്ളതിനാൽ ഈ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഐപിസിയുടെ നേതാക്കൾ പലരും കേരളത്തിൽ നിന്നുമുള്ളവർ എത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് സൂചനകൾ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു . ഐപിസി സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ആരും ഇതിൻറെ പിന്നിൽ ഇല്ലെന്നു ഇവർക്ക് വ്യക്തമായതി ൻറെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് അറിയുന്നു. അമേരിക്കയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഐപിസി നേതാക്കളുടെ പല പേരുകളും ഈ നോട്ടീസിൽ നിന്നും ഒഴിവായതും അവരുടെ കടുത്ത എതിർപ്പിനെത്തുടർന്നാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കൗൺസിലംഗവും greettings ലിസ്റ്റിലുണ്ടെന്നത് വിചിത്രമാണന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കൗൺസിലംഗങ്ങളുടെ പേരുകളും തലവെട്ടിപ്പടങ്ങളും വയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള കൗൺസിലംഗങ്ങളുടെ പേരും പടവും വയ്‌ക്കേണ്ടതല്ലയോ എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നു . അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള വിവിധ റീജിയനുകൾ സാമ്പത്തികമായി ഐപിസിയെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ഐപിസിക്ക് അമേരിക്കയിൽ വിലയിടിച്ചുകാണിക്കുന്ന ഇത്തരം മീറ്റിങ്ങുകൾ ആരെങ്കിലും തട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ റീജിയനുകളുടെ ഔദ്യോഗിക സമ്മതമില്ലാതെ ഐപിസിയുടെ ജനറൽ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാൽ ഐപിസിയോടുള്ള വിവിധ നിലകളിലുള്ള സഹകരണത്തെക്കുറിച്ചു പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതായി വരുമെന്ന് നാളിതുവരെ ഐപിസിയെ കാര്യമായി സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ വിലയിരുത്തുന്നു

 

ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയുടെ ലെറ്റർഹെഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരുകൾ പലതും ഇവരുടെ ആരുടേയും സമ്മതപ്രകാരം വച്ചിട്ടുള്ളതല്ല  എന്ന് പലരും പ്രബോധനത്തോട് പറഞ്ഞു

ന്യൂയോർക്കിലെ ഐപിസിക്കാർ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു . ഐപിസി നേതാക്കളുടെ യോഗം ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നു

ഐപിസിക്ക് ശക്തമായ ഈസ്റ്റേൺ റീജിയൻ ന്യൂയോർക്ക്  കേന്ദ്രമായി നിലവിലുള്ളപ്പോൾ ഐപിസിയുടെ കേന്ദ്ര നേതാക്കളായ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ  , പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ , ബ്രദർ സജി പോൾ എന്നിവർ 2018 മാർച്ച് 23 മുതൽ 25 വരെ ന്യൂയോർക്കിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന ഐപിസി ഓവർസീസ് മിഷൻ കോൺഫറൻസ് എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് അറിയുന്നു . എന്നാൽ ഈ തട്ടിക്കൂട്ട് സംഘടനയുമായി ഐപിസി സഭകൾക്കോ അവിടെ ഐപിസിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്കോ യാതൊരുവിധ പങ്കുമില്ലെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുവെന്നോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടനാ ഉണ്ടെന്നുള്ളതോ ഈ റീജിയനിലുള്ള സഭകൾക്കോ ദൈവദാസന്മാർക്കോ അറിവുള്ളതല്ല  എന്നും മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ ആരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും തങ്ങളോടാരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഇക്കാരണത്താൽ റീജിയൻ നേതൃത്വം നിസഹകരണം കാണിക്കുമെന്നും സഭകളും സഹകരിക്കയില്ലെന്നും പ്രബോധനത്തിന് അറിവ് ലഭിച്ചു. ഐപിസി നേതാക്കൾ ഒരു സ്ഥലത്തു ചെല്ലുമ്പോൾ കുറഞ്ഞപക്ഷം അവിടെയുള്ള റീജിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവേണം കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുവാൻ . അതിൽ വീഴ്ചപറ്റി . സഭാജനങ്ങളുടെ പണം മാത്രം മതി എന്ന തത്വം നേതാക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ഐപിസി എന്ന ലേബൽ വച്ച് നടത്തുന്ന ഏതു പരിപാടിയിലും കുറഞ്ഞപക്ഷം അവിടെയുള്ള റീജിയൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന സാമാന്യ ന്യായമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ടു വച്ചിരിക്കുന്നത് . പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ  അവർകൾ കഴിഞ്ഞ ടേമിൽ ആസ്‌ട്രേലിയയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചതിൽ വിവാദങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു . സഭയില്ലാത്തതും വിശ്വാസികൾ കൂടെ നിൽക്കാനില്ലാത്തതുമായ ചിലരാണ് ഇതിൻറെ  സംഘാടകർ എന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു . ഇനി കണ്ടറിയണം എതിർപ്പുകളുടെ നടുവിൽ ഇത് എത്രമാത്രം വിജയിക്കുമെന്ന്

സഭയ്ക്കുവേണ്ടി സാമ്പത്തികസമാഹരണമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ നാളിതുവരെ സഭയ്ക്കുവേണ്ടി പണം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു സഭകളെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും നോക്കുകുത്തികളാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തി സാമ്പത്തിക വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടപ്പിക്കരുത്

ഐപിസി ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നു ! പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറിയുന്ന നേതൃത്വം

അധികാരത്തിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ മുഖാന്തിരം ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ നേതാക്കന്മാർ തമ്മിൽ പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറിയുന്നു. നിലവിലെ ഭരണക്കാരുടെ ഭരണകാലാവധി ഡിസംബർ ആദ്യ ആഴ്ച അവസാനിച്ചിരിക്കെ ഇലക്ഷൻ നടത്തി പുതിയ ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഉള്ളത് . സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നു ബദൽ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒരു ഭരണസമിതിയെ കൊണ്ടുവരുവാൻ കള്ളക്കഥകൾ മെനഞ്ഞു ആദ്യകാല പ്രവർത്തകനെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയെ പ്രസിഡണ്ടാക്കാൻ തുനിയുകയും ചെയ്തവർ ഇപ്പോൾ കളം മാറ്റിക്കളിക്കുകയും നിലവിലെ പ്രസിഡണ്ട് അയോഗ്യനാണെന്നും കാണിച്ചു പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നു. നാളിതുവരെ ഭരണത്തിലുള്ളവർക്കു യാതൊരു പിന്തുണയും ആത്മീയമായോ ഭൗതീകമായോ ചെയ്യാതെ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എതിർപ്പുകൾ കാണിക്കുന്ന കളികാണുന്നവരുടെ രീതിയിൽ ആയിരുന്നു ഇവരെന്ന് ഭരണവിഭാഗം ആരോപിക്കുന്നു. സഭയ്ക്കു വസ്തു വാങ്ങാൻ  വിദേശത്തു നിന്നും പിരിച്ചെടുത്ത ഇരുപതുലക്ഷം രൂപ പഴയ പ്രസിഡണ്ട് കൊടുക്കാതെ കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കയാണെന്നും സഭയ്ക്ക് വസ്തു വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ ഇപ്പോൾ കടം ഇരുപത്തിരണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുണ്ടെന്നും നിലവിലെ ഭരണക്കാർ പറയുന്നു . തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വസ്തുവല്ല വാങ്ങിയതെന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ വസ്തുവിന് പണം നൽകാൻ കഴിയുകയില്ലെന്നുമാണ് പഴയ പ്രസിഡണ്ടി ൻറെ  നിലപാട് . അവർ പറയുന്ന വസ്തു വാങ്ങിയാൽ പണം കൊടുക്കാമെന്നും ഇപ്പോൾ വാങ്ങിയ വസ്തുവിൻറെ  കടം തീർക്കാൻ പണം നൽകാൻ കഴിയുകയുമില്ലെന്നുമാണ് വാദം എന്നും അറിയുന്നു .  പണം ആവശ്യപ്പെട്ടു വിദേശത്തു ചെന്നപ്പോൾ കൊടുത്ത് സഹായിച്ച ദൈവമക്കളാണ് കുറ്റക്കാർ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല

നിലവിലെ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടു ഇലക്ഷൻ നടത്താത്തതിൽ ആരുടെയൊക്കെയോ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് എതിർവാദം ഉന്നയിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് . സ്വയം ഭരണം നയിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല നയപരമായി ഒന്നിച്ചുനിന്നു ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല. പരസ്പരം ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറ്റാരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തി കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരുടെ പ്രശ്നപരിഹാരം സമിതിയുടെ കീഴിലാണ് നിലവിലെ ഭരണക്കാർ . ഇനിയും ജനറൽ കൗൺസിൽ ഇടപെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇലക്ഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്താൻ കഴികയുള്ളൂ . എന്നാൽ അതിനു കാത്തു നിൽക്കാതെ സഭയെ തകർക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ പെരുമാറുന്നതുപോലെ നിയമപരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എതിർഗ്രൂപ്പുകൾ . റായിഗഡിലെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പതിനഞ്ചു പേരടങ്ങുന്ന സ,ഘം നിയമപരമല്ലാത്ത ഭരണസമിതി ഉണ്ടാക്കി തങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഐപിസി ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ഭരണക്കാർ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ബ്രോഷർ പുറത്തിറക്കി . പഴയസമതി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ നീക്കങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

കുറ്റാരോപിതനായ ആദ്യം അകറ്റിയ പ്രസിഡണ്ടിനെ ഇപ്പോൾ നീതിമാനാക്കിയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ തന്നെ നിലവിലെ പ്രസിഡണ്ടിനെ കുറ്റക്കാരനാക്കിയും ഒരുമാതിരി ടോം ആൻഡ് ജെറി കാർട്ടൂൺ കളി നടത്തുകയാണ് ചിലർ . ഇതിൽ ഞരങ്ങുന്നതു ആത്മീയ വയലുകളിൽ കർത്താവിനുവേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന തദ്ദേശീയരായ ദൈവദാസന്മാരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുമാണ് . മലയാളീ വൽക്കരണ അധികാരത്തിൻറെ വടം വലികളാണ് ഇവിടെ അരങ്ങേറുന്നതെന്നു പറയട്ടെ . സഭയുടെ ഭരണഘടനക്കനുസരണമായി എത്രയും വേഗം നീതിയുക്തമായരീതിയിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തി ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയും .സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നൽകുന്ന സഭകളും വ്യക്തികളും സഭാ ജനറൽ ട്രഷറർ മുഖാന്തിരം മാത്രം പണം നൽകി സംസ്ഥാന ട്രഷറർ മാത്രം പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെടണം . ഐപിസിയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനസമതികളിലും സാമ്പത്തികം, കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ട്രഷറർ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും അനുവദിക്കരുത് . ബാങ്കിൽ നിന്നും ജോയിൻറ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളയിടത്തു ഒപ്പിടാൻ മാത്രം മറ്റു ഭാരവാഹികൾക്ക് അനുവാദവും പണത്തിൻറെ പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം ട്രഷറർക്കും ആയിരിക്കണം . പണം നൽകുന്നവർ ഐപിസി ജനറൽ ട്രഷറർ മുഖേന മാറാവുന്ന ചെക്കുകൾ മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ . അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതിനാലാണ് ഈ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തുന്നത് എന്നറിയിക്കട്ടെ. നേതാക്കന്മാർ പക്ഷം പിടിക്കാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണണം എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ

ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിൽ വീണ്ടും വസ്തു വാങ്ങുവാൻ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തു

ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിൽ വീണ്ടും വസ്തുക്കൾ വാങ്ങുന്നതിനു കരാറായി . നിലവിൽ കൺവൻഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണക്രമീകരണങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ചേർന്നുകിടക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തുള്ള എഴുപതു സെൻറ് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനാണ് അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് . പ്രസ്തുത സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിനു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകാമെന്ന് അമേരിക്കയിലുള്ള ചിലസഭകൾ തയ്യാറായതായി അറിയുന്നു . പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിലാണ് . മറ്റു ചിലഭാരവാഹികളും ഉടൻ തന്നെ അമേരിക്കയിൽ എത്തുമെന്നും അറിയുന്നു

ഭോപ്പാൽ സുസമാചാർ സേവാ മണ്ഡൽ ഇനിമുതൽ ഐപിസി കോട്ടയം സെമിനാരിക്ക് സ്വന്തം

കർത്തൃസന്നിധിയിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ കല്ലട മത്തായിച്ചൻറെ  മകൻ പാസ്റ്റർ സാമുവേൽ മത്തായി * (ബ്രദർ ജോർജ്ജ് മത്തായി CPA യുടെ സഹോദരൻ )ഭോപ്പാൽ കേന്ദ്രമാക്കി സ്ഥാപിച്ച സുസമാചാർ സേവാ മണ്ഡൽ എന്ന സ്ഥാപനവും അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളും നൂറ്റമ്പതിലധികം വേലസ്ഥലങ്ങളും ഒരു പ്രതിഫലവും വാങ്ങാതെ കോട്ടയം ഐപിസി തിയോളജിക്കൽ സെമിനാരിക്ക് ദാനം നൽകി . വലിയ സാമ്പത്തിക മുതൽ മുടക്കുള്ള ഈ സ്ഥാപനം ദൈവസഭയുടെ അഭിവൃദ്ധി ലക്ഷ്യമാക്കി നടത്തിവരുന്നതാണ് . പാസ്റ്റർ സാമുവേൽ മത്തായിയും അദ്ദേഹത്തിൻറെ  സഹധർമ്മിണിയും കോട്ടയത്തു എത്തുകയും സെമിനാരിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് ഗ്രാഡുവേഷൻ സർവ്വീസിൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ധാരണാ പത്രം കൈമാറുകയും ചെയ്തു .

കല്ലട മത്തായിച്ചൻറെ  മക്കൾ സഭാ തലത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം മോഹിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാതെ തങ്ങളുടെ സുഭിക്ഷം മറ്റുള്ളവരുടെ സുഭിക്ഷത്തിനു ഉതകട്ടെ  എന്ന ദൈവവചനം ജീവിതത്തിൽ തെളിയിച്ചു കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളായി . ബ്രദർ ജോർജ്ജ് മത്തായി വർഷങ്ങളായി ഐപിസി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിവിധ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുവരികയാണ് . അദ്ദേഹത്തിൻറെ  സഹോദരൻ തൻറെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും കർത്താവിൻറെ  നാമത്തിനുവേണ്ടി   നൽകുകയായിരുന്നു . ഇത്രയും മഹത്തായ കാര്യം ചെയ്തതിൽ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഈ കുടുംബം . അതുപോലെ ഒരു വലിയ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്തിൻറെ വിശാലതയും സെമിനാരി ബോർഡംഗങ്ങൾക്കുമുണ്ട് . കല്ലട മത്തായിച്ചൻറെ മക്കൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ നമ്മുടെ ആളുകൾ തുനിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ സഭാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാകുമായിരുന്നു . ഇവർക്കുവേണ്ടി ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ! . പ്രബോധനത്തിൻറെ  ആശംസകൾ പാസ്റ്റർ സാമുവേൽ മത്തായിക്കും  കുടുംബത്തിനും അറിയിക്കുന്നു .

Pastor T S Abraham – Funeral Special Suppliment

Special Suppliment