പുതിയ വാർത്തകൾ വായിക്കുക ! നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുക! പ്രബോധനം ഫെബ്രുവരി ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുമ്പനാട്ട് പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നു ! പ്രശ്നങ്ങൾ താഴുന്നു

വായിക്കുന്നവർ ഇത് മുഴുവനും വായിക്കണമേ

ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറും രാപ്പകലില്ലാതെ കുമ്പനാട് ഐപിസി ആസ്ഥാനത്ത്  പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നു . പ്രശ്നങ്ങളുടെ തോത് കുറയുന്നു . പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നേതാക്കളല്ല സെൻറർ പാസ്റ്ററന്മാരല്ല കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളുമല്ല മറിച്ചു സഭാരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാത്ത കുറെ ദൈവമക്കൾ അവിടെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതിൻറെ  ഫലം ഹെബ്രോൻപുരത്തു ദർശിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു .

മാലിന്യപ്രശ്നത്തിൻറെ പേരിൽ കാണിച്ചുകൂട്ടിയ പുകിലുകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു . സമീപത്തെ കിണറുകളിൽ കോളീഫാം ബാക്ടീരിയ പൊങ്ങുന്നു . ചാനലുകാരും പാനലുകാരും ഓടിക്കൂടുന്നു . പിന്നെ പറയുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും എല്ലാം മറ്റൊന്ന് . സമീപത്തെ കിണറുകളിൽ കുമ്പനാട് ഹെബ്രോൻ പുരത്തു ഉപയോഗിക്കുന്ന കക്കൂസുകളിൽ നിന്നും മലംകിണറുകളിൽ  പൊങ്ങുന്നു എന്നുവേണ്ടാ ശാസ്ത്രം ഇത്രയും വളർന്നിട്ടും സാമാന്യ കാര്യം പോലും മനസിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലരുടെ ബുദ്ധിയിൽ കയറിക്കൂടിയ മാലിന്യങ്ങൾ അടുത്ത ചെവിയിലേക്ക് പകർന്നതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല . ശാസ്ത്രീയമായി എടുത്ത പരിശോധനയിൽ ഒന്നും മാലിന്യത്തിൻറെ ഉറവിടം ഐപിസി ഹെബ്രോനിൽ നിന്നും പ്രവഹിക്കുന്നതാണന്നു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സമീപത്തെ കിണറുകളിൽ പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ഫലത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇതെഴുതുന്നത്. എന്നാൽ പരിശോധനാ ഫലം കുമ്പനാട് ഹെബ്രോൻ പുരത്തെ കക്കൂസുകളിൽ നിന്നോ സീവേജ് പ്ലാൻറിൻറെ  നിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നോ അല്ലായെന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം

മണ്ണിലൂടെ നൂറടിയിലധികം ദൂരമുള്ള കിണറ്റിൽ മാലിന്യം പരാതിക്കാർ പറയുന്ന പ്രകാരം എത്തണമെങ്കിൽ കുഴൽ വച്ച് മാലിന്യം ഇറക്കണം . മണ്ണിലൂടെ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്തു മലം അതുപോലെ കിണറ്റിൽ പൊങ്ങണമെങ്കിൽ ,ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. പിന്നെ പരാതിക്കാർ പറയുന്നതിനെ എതിർക്കാനോ എതിര് പറയാനോ ആരും പോകാത്തതുകൊണ്ടും മാത്രമല്ല അകത്തുള്ളവർ തന്നെ സഭയെ തകർക്കാൻ കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങുന്നതുകൊണ്ടും കേസും വഴക്കും ഉണ്ടായാൽ അതിലൂടെ പണം അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന മാലിന്യസംസ്‌കാരമല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റൊന്നും ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഇവിടെ സഭയ്‌ക്കെതിരെ എതിരിടുന്നവർക്കു പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി തെളിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എക്കാലവും സഭയെ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതിൻറെ  പരിണിത ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം ദൈവവചനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇന്നിപ്പോൾ ഒത്തുതീർപ്പും ചർച്ചയുമാകാം എന്ന നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. ഐപിസിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യമായ സ്ഥിതിക്ക് ഐപിസി ഈ വിഷയത്തിൽ ആരുമായും ചർച്ചക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ല ഐപിസിയുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു തെറ്റെങ്കിൽ ഐപിസി ഈ വിഷയത്തിൽ പരിഹാരം കാണുക തന്നെ വേണം. കോടതിയിലോ പോലീസിലോ  ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ആരെങ്കിലും പരാതികൊടുക്കുമ്പോൾ വാദി ശരിക്കും പ്രതിയെക്കുറിച്ചു കേസിൽ പരാമർശിക്കണം. പ്രതിയെ വ്യക്തമായി അറിയില്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ വച്ചും മറ്റും സംശയാസ്പദമായ നിലയിൽ പ്രതിയെക്കുറിച്ചു സംശയത്തിൻറെ  നിഴലാട്ടം നടത്താം . ഇവിടെയും ഐപിസി എന്ന പ്രസ്ഥാനം സംശയത്തിൻറെ  നിഴലിലായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇത് നിമിത്തം ഐപിസിക്ക് കോടികളുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചതല്ലാതെ ഐപിസി പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്നില്ല. വിധി ഐപിസിക്കെതിരെ ഉണ്ടായില്ല. ഐപിസി എന്നത് ഒരു ആത്മീക സംഘടന ആയതുകൊണ്ടും മറ്റുള്ള ജാതീയ സാമുദായിക സംഫഘടനകൾ കായികശേഷിയും മറ്റും പ്രകടമാക്കി എതിരിടുന്നതുപോലെ എതിരിടാൻ നിൽക്കാഞ്ഞതിനാലും ഇത്രയും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായി. പരസ്പരം കുറ്റം പറയുന്ന നേതാക്കളും അന്യോന്യം ചെളിവാരിയെറിയുന്ന നേതാക്കളും ഐപിസിയിൽ ഉണ്ടെന്നു സമൂഹം നോക്കിക്കണ്ടപ്പോൾ കുറ്റം ഐപിസിയുടെ തലയിൽ കെട്ടിവച്ചു. എന്നാൽ നീതിക്കു വിശന്നു ദാഹിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനക്കാർ ഐപിസിയിൽ ഉണർന്നു വന്നപ്പോൾ പ്രശനങ്ങൾ ആളിക്കത്തിയത് പ്രാർത്ഥനയാൽ തണുക്കുവാൻ ഇടയായി.

പാസ്റ്റർ വത്സൻ ഏബ്രാമിനോടുള്ള എതിർപ്പോ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിനോടോ പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണിനോടോ ഉള്ള എതിർപ്പുകളും മറ്റിതര ഭാരവാഹികളോടുള്ള എതിർപ്പുകളോ തീർക്കാൻ പറ്റിയത് ഐപിസിയെന്ന സംഘടനയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപെട്ടൂ എന്ന് അകത്തോ പുറത്തോ ഉള്ള ആരെങ്കിലും കരുതിയാൽ അവർക്കു തെറ്റുപറ്റി . അവരാരും അല്ല ഐപിസി സ്ഥാപിച്ചത് . ചോര നീരാക്കിയ ഐപിസി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ദൈവപ്രവർത്തി ദർശിച്ച അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ട കുറെ പിതാക്കന്മാർ ഐപിസിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ കണ്ണീർ വീണ മണ്ണാണിത് . ഇവിടെ ശത്രു ജയിക്കയില്ല ദൈവദാസന്മാരുടെ കണ്ണീർ വീണയിടത്തു ശത്രു നൃത്തം ചെയ്യാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല . ഇന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ കണ്ണീർ വീഴ്ത്താൻ മുട്ട് മടക്കിയിട്ടില്ല . അവർക്കു ഈ പ്രസ്ഥാനം നിമിത്തം ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത പലരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും കണ്ണീരും വീണ ഇടമാണ് എന്നുള്ളതും അറിയണം. ഇന്നും പ്രാർത്ഥനാ കൂടാരത്തിൽ മുട്ടുമടക്കി രാപ്പകൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ലോകത്തിൻറെ മുന്നിലോ സഭാതലത്തിലോ അറിയപ്പെടാനാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് , മറിച്ചു പണ്ടത്തെപ്പോലൊരു നല്ലകാലം സഭയ്ക്കുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് . അഗ്നിജ്വാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തുണ്ട്

സഭയ്ക്കുള്ളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാക്കേണ്ട നേതൃത്വം ഉള്ളിൽ പോരടിക്കുന്ന ആത്മാവുമായി ആത്മീക ശുശ്രൂഷാക്കിറങ്ങിയാൽ ദൈവത്തിൻറെ  ന്യായവിധി നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കും. ഈ ന്യായവിധിക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം കേൾക്കുകയില്ല. ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരും  ഭരണത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയവരുമായി ഹൃദയം കൊണ്ട് അടുക്കുവാൻ കഴിയാതെ ധാരാളം കത്തുകളും ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി നേരിട്ടും പ്രഭാഷണത്തിൽ കൂടിയും പരസ്പരം മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയം കൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാതെ അഭിനയിച്ചു ആത്മീകം കാണിക്കുകയും ഇങ്ങനൊക്കെ ഒതുക്കാൻ കഴിയുമോ അവിടെയെല്ലാം അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു ഒതുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാത്താന്യ ഹൃദയം വിട്ടു ജനത്തിനു മാതൃകയായി പരസ്യമായി ഒരു ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവീക ശിക്ഷ വാസസ്ഥലം വിട്ടു മാറുകയില്ല എന്നറിയണം.

നിങ്ങളിൽ ചിലർ കാണിക്കുന്ന ഈ വിധ തറക്കളികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ വയ്യാ ! സത്യവിശ്വാസത്തിലേക്കു വന്ന ആർക്കും ഇത് കൂടുതൽ നേരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ കഴികയിലല്ല . തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് മറ്റുള്ളവർ എന്ന് കാണാനുള്ള കണ്ണ് തുറക്കാത്ത ഒരു നേതാവും ലൂസിഫറിനേക്കാൾ വിശേഷതയുള്ളവനല്ല . ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചെയ്യുന്നതുപോലെ വിശുദ്ധിയുടെ വാക്കുകൾ പറയാം , പുസ്തകം എഴുതാം , പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാം , ക്ലാസുകൾ നയിക്കാം , പ്രസംഗിക്കാം , തട്ടുകൾപൊളിക്കുന്ന ആത്മീയ അടവുകൾ കാണിക്കാം ഇതൊന്നും ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നറിയണം . ശുദ്ധീകരണമില്ലാത്ത ഹൃദയം കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നത് ദൈവമല്ല സാത്താനാണ് എന്ന് അറിയാതെ പോകരുത് . ദൈവമാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ അനുതാപവും കണ്ണുനീരും നിങ്ങൾക്ക്  വന്നേനെ. കൂട്ടുകാരനോട് ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാറത്തടിച്ചു നിലവിളിച്ചു മടങ്ങി വന്നേനേ . ദൈവത്തിൻറെ  ഹൃദയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കേണമേ എന്ന് ഒന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമോ? നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ടത്തെപ്പോലൊരു നല്ല കാലം ദൈവം തരും തീർച്ച! .

കണ്ണിനു കാഴ്ച ശരിക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും കൂലിക്കു ആളെ വച്ചാണ് ഈ ദൂത് നിങ്ങളോടു പറയുന്നത്. പറയാതിരുന്നാൽ ഹൃദയം വേദനിക്കുന്നു. എന്തോ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതുപോലെ . ഇത് ഒരു നല്ല തുടക്കമാകട്ടെ. ഐപിസി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ മിശ്രയിമിലേക്കു നടത്താനല്ല  സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക്  ദൈവം നൽകിയ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുക തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള മത്സരവും  പോരാട്ടവും  നിർത്തുക . ദൈവം നിങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ. ഒരു പക്ഷെ ഇത് കട്ടികൂടിപ്പോയ വാക്കുകൾ ആയിരിക്കാം . എന്ത് ചെയ്യാം സ്തുതിപാടാണ് അറിയില്ല . കാരണം അത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി മാറ്റി വച്ചുപോയി . ദൈവത്തിനു കൊടുക്കുന്ന മഹത്വം മനുഷ്യർക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശമില്ല. ഒരു പക്ഷെ മാധ്യമരംഗത്ത് പ്രബോധനം മാത്രമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇത് തികച്ചും ഒരു പ്രബോധനമായി കണ്ടാൽ മതി. ഏതായാലും കുമ്പനാട് ഹെബ്രോൻപുരത്തു പ്രാർത്ഥന പാലിക്കുന്നുണ്ട്

വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച പാസ്റ്റർ ജോൺസൻറെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി സമാഹരിച്ച പണം നൽകി

കുമ്പനാട് കൺവൻഷനിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിനായി മകളോടൊപ്പം കുമളിയിൽ നിന്നും യാത്രചെയ്യവേ കോഴഞ്ചേരിക്കടുത്തുവച്ചു വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ച ഐപിസി കുമളി സെൻററിലെ വള്ളക്കടവ് സഭാ പാസ്റ്റർ ജോൺസൻറെ കുടുംബത്തിനും അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മകളുടെ ചികിത്സയ്ക്കുമായി ഐപിസി കേരളാ സംസ്ഥാനഘടകം സമാഹരിച്ച തുക മകളുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് കഴിച്ചുള്ള പത്തു ലക്ഷം രൂപയുടെ  ( മകൾ ഗ്ലോറിയയുടെ പേരിലും മാതാവിൻറെയും സഹോദരൻറെയും പേരിലുള്ള )ചെക്ക് കുമളി സെൻറർ ഭാരവാഹികളെ സംസ്ഥാനഘടകം ഇന്ന് നടന്ന (20 / 2 ) സെൻറർ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു . സെൻറർ ചുമതലക്കാർ പ്രസ്തുത കുടുംബത്തെ ഏൽപ്പിക്കും.

ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ ചികിത്സ തുടരുന്ന മകൾ ഗ്ലോറിയുടെ ചികിത്സാ ചിലവിനു പുറമെയാണിത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ചികിത്സയ്ക്കായിട്ടുള്ളതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു. ചികിത്സ തുടരുകയാണ് . ലഭിച്ച തുകയിൽ ഒരു രൂപാ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ സുരക്ഷിത കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുവാനും ചികിത്സ നടത്താനും കഴിഞ്ഞതായയും സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതുകയും അതേപടിതന്നെ അവർക്കു തന്നെ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നാല് മേജർ ഓപ്പറേഷനിലൂടെ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണ് പാസ്റ്റർ ജോൺസൻറെ മകൾ ഗ്ലോറി. ഈ ധാരുണ സംഭവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യാനോ കഴിയാതെ മാറി നിന്ന് പരിഹസിച്ചവരുണ്ട് .ഈ നല്ല പ്രവർത്തിക്കായിട്ടും ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിനും ലജ്ജ കൂടാതെ വിശ്വാസിസമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞു പണം സ്വരൂപിച്ചവരെ ആക്ഷേപിക്കുവാനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുമാണ് ക്രൂശിൻറെ ശത്രുക്കളായ ചിലർ ശ്രമിച്ചത്. ഈ അപകീർത്തിപരമായ പരിഹാസത്തെ ജനം തള്ളിക്കളയുകയും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല തക്ക സമയത്തു പാസ്റ്റർ ജോൺസൻറെ   വീട്ടുകാരെക്കൊണ്ട്  ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിച്ചതിൻറെ വിശദശാംശങ്ങൾ പ്രബോധനത്തിൽ പരസ്യം ചെയ്യുകയും അത് വായിച്ചവർ സഹായിച്ചു കാണും എന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം .

എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ”നല്ല പ്രവർത്തിക്കായി അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തിയതുപോലെ” നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന വേദനയിൽ നമുക്കും സഹായികൾ ആകാം . പരിഹാസികളുടെ വാക്കുകൾക്കു ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുക ! വിശേഷാൽ സഹവിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക” എന്ന വചനം നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രവർത്തിക്കാം

കള്ളപ്രവാചകൻ പ്രശാന്ത് സി ജോസ് പണം തട്ടിപ്പു നടത്തി !വിയ്യൂർ ജയിലിൽ !

ഐപിസി സഭയിലെ പാസ്റ്ററായിരുന്ന പ്രശാന്ത് സി ജോസ്  പണം തട്ടിപ്പുകേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു വിയ്യൂർ ജയിലടച്ചു . ഇയാൾക്കെതിരെ ബാലികയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ഐപിസിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിലിൽ പരാതി വന്നിരുന്നു . അന്ന് പാസ്റ്റർ വർഗ്ഗീസ് മത്തായിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പാസ്റ്റർ സുനിൽ വേട്ടമലയടക്കം കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളായി അന്വേഷണം നടത്തി. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് പോലും വെളിയിൽ വരാതെ പരാതിക്കാർക്ക് നീതി നിഷേധിച്ചു . അന്ന് പ്രബോധനം ഈ വിഷയം അന്വേഷിക്കുകയും പ്രശാന്ത് കുറ്റക്കാരൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുകയും വാർത്തയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു . അന്നത്തെ നേതൃത്വം കണ്ണടക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു . പ്രതിയുടെ അമേരിക്കയിലുള്ള ഭാര്യാ സഹോദരന്മാരുടെ മാനം കാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് പിന്നീട് മനസിലായി . അന്ന് പരാതിപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രമല്ല ധാരാളം പേരെ പണം തട്ടിപ്പു നടത്തി വിരുത് കാട്ടിയ ആളാണ് പ്രതിയെന്നും കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് പ്രബോധനം വെളിയിൽ കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു. രാജസ്ഥാൻ , കുവൈറ്റ് ആലുവ എറണാകുളം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലും ഇയാൾ  പണം തട്ടിപ്പു നടത്തിയതായി പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. പലരുടെയും സ്വർണ്ണ ഉരുപ്പടികളും ഇയാൾ പണയം വയ്ക്കാൻ വാങ്ങി അത് മറിച്ചു വിറ്റു പണം തട്ടിപ്പു നടത്തിയിരുന്നു . മാനം ഭയന്ന് പലരും പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നില്ല

ദൈവത്തെയും ദൈവമക്കളെയും കബളിപ്പിച്ചു നടന്ന ഇയാൾ ഒടുക്കം പൊലീസിൻറെ പിടിയിലായി . ഐപിസി ആമ്പല്ലൂർ എറിയായുടെ ചുമതലക്കാരനായ പാസ്റ്ററുടെ മകളുടെ ഭർത്താവാണ് ഇയാൾ . ഫെബ്രുവരി ആദ്യ ആഴ്ചയിലാണ് ഇയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത് . പ്രബോധനം രണ്ടര വർഷത്തിന് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് വെറുതെ തള്ളിക്കളയുകയായിരുന്നു പലരും ചെയ്തത്  . അന്ന് ഇയാളുടെ ഭാര്യാ പിതാവിൻറെ ഭീഷണിയും പ്രബോധനത്തിന് നേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു . മാത്രമല്ല ഇയാളുടെ ഭാര്യയും പ്രബോധനത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു . ഐപിസി ചാത്തന്നൂർ ,ആലുവ സെൻറർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇയാൾ ഐപിസി സഭയുടെ പാസ്റ്ററായി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് . പ്രവചന ശുശ്രൂഷയിലൂടെയാണ് ഇയാൾ വിശ്വാസികളെ മയക്കിയെടുത്തത് .ദുർന്നടപ്പ് ,മദ്യപാനം .പുകവലി തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങളും ഇയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സഭകളിൽ രാജസ്ഥാനിലെ പല സഭകളിൽ സ്ഥിരം പ്രവാചകനായിരുന്നു ഇയാൾ. . യു എ ഇ , മസ്‌ക്കറ്റ് , ബഹറിൻ , കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇയാൾ പ്രവചന തട്ടിപ്പു നടത്തിയിട്ടുണ്ട് . മലയാള മനോരമയുടെ 2017 ഫെബ്രുവരി 6 ലെ പേജ് 7 ൽ കൊടുത്തിരുന്ന വാർത്ത ചുവടെ ചേർക്കുന്നു കാണുക, വായിക്കുക, ചിന്തിക്കുക , ചിലരുടെ പേരുകൾ പ്രബോധനം മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കിയതാണ് എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുക

പ്രബോധനത്തിൽ ഇയാളെക്കുറിച്ചു 2014 സെപ്തംബർ ലക്കത്തിൽ  പേജ് 7 ൽ എഴുതിയിരുന്നത് കാണുക

തട്ടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഷാജി സി ജോണിൻറെ തന്ത്രം വിജയിക്കുന്നില്ല

തട്ട ഐപിസി സഭയിൽ നാല് വർഷം  ശുശ്രൂഷിച്ചനന്തരം യാത്രയയപ്പുപോലും ലഭിക്കാതെ പുറത്തുപോയ ഷാജി സി ജോൺ സഭാ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടിയ തട്ട സഭാംഗത്വം മറയാക്കി സഭാ വിശ്വാസികളിൽ ആത്മീയ ബലഹീനരെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കി അവരെ മുന്നിൽ നിർത്തി ചാക്യാർകൂത്ത് കളി തട്ട സഭയിൽ സഭായോഗത്തിന്നിടെ കളിപ്പിക്കുകയാണ് ഷാജി സി ജോൺ . അങ്ങ് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുവരെ ഇയാളെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഈ നാശയോഗ്യനെക്കുറിച്ചു ഒരു ചരിതം തന്നെ ചാമക്കാനുണ്ട് . അക്ഷരത്തെറ്റുകൊണ്ടു ചരിത്രം എന്നെഴുതാഞ്ഞതല്ല ചരിതവും ചരിത്രവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം.അതുകൊണ്ടാണ്

യാക്കോബായ മറ്റിതര സാമുദായിക സഭകളിൽ നിന്നും സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ചു മിശിഹായെ സ്വീകരിച്ചവർ അവിടെ സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചു പെന്തക്കോസ്തിലേക്കു വന്നു.എന്നാൽ ഷാജി സി ജോണിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ കൈകളിൽ വീണവർ സ്വർഗീയ ദർശനം കളഞ്ഞിട്ടു ഷാജിയുടെ ദർശനം നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനോടടുത്തു പഴക്കമുള്ള തട്ട സഭയിൽ (ഷാജി സി ജോൺ ജനിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ആരംഭിച്ച ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി കടത്തിപ്പറഞ്ഞാൽ ഷാജി സി ജോണിൻറെ  പിതാവ് ശിന്ന പയ്യനായിരുന്നപ്പോൾ തട്ടയിലെ പിതാക്കന്മാർ ആരംഭിച്ച  സഭ )യിൽ കയറി കഥകളിയും കൂത്തും നടത്താൻ തട്ടയിലെ ചരിത്രമറിയാത്ത ചിലരെ മുന്നിൽ നിർത്തി കളിക്കുകയാണ് ഈ സ്വാസ്ഥത വിരോധി .

സാത്താനെ ഉപേക്ഷിച്ചു മിശിഹായെ സ്വീകരിച്ചവർ മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തരായിരിക്കാം എന്ന് ഏറ്റു  പറഞ്ഞവരിൽ ചിലർ മിശിഹായെ ഉപേക്ഷിച്ചു സാത്താനെ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് വെളിപ്പെട്ടു  അഴിഞ്ഞാടുകയാണ് . തട്ട സഭയിലെ ഒരു തങ്കച്ചനും പണി ഒത്തു. കാരണം പ്രബോധനം പത്രാധിപർക്കെതിരെ ചമ്പൻ ബെന്നി മുട്ടത്തിൻറെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കൃതിക്കെതിരെയുള്ള കേസിൽ ഇയാളും പ്രതിയാണ് . കാര്യം നിസാരം ,പ്രശ്നം ഗുരുതരം ഇപ്പോൾ അത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ…?

കുമ്പനാട് ഐപിസി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ വീട്ടിൽ പരാതിയുമായി ചെന്ന ”കണ്ടം മുതലാളി ” ഉൾപ്പടെ കള്ളപ്പേരുകളിൽ ഒപ്പിട്ടുനൽകിയ മെമ്മോറാണ്ഡം ഫയലിൽ നിന്നും വയലിലേക്കിറങ്ങിയില്ല . അത് അങ്ങ് കണ്ടത്തിലേക്കു തരാം . നെടുങ്കണ്ടത്തിൽ വിതക്കുന്ന വിത്തിനു ശല്യം ഉണ്ടാകാത്ത നിലയിൽ ഷാജി സി ജോണിനെ കമ്പിൽ ഉയർത്തിയാൽ മതി കണ്ടത്തിൽ മുഞ്ഞ  കയറാതെ സൂക്ഷിക്കാം. ഈ ചാഴി അല്ല ഷാജി അവിടെയുള്ളയിടത്തോളം ഒരു ചാഴിയും വരില്ലതാനും . പോരെങ്കിൽ കടൽകാക്കക്കു ഒരു കൂടു കെട്ടാൻ സ്ഥലം കൊടുത്താൽ മതി . കാക്കയും കൂടാനക്കാൻ  സമയമായി

തട്ട സഭയിൽ ഒരു വർഷം മാത്രം ശുശ്രാകനായ പാസ്റ്റർ ജോൺ ചാക്കോയെ മാറ്റാൻ കൊടുക്കുന്ന അപേക്ഷ ആദ്യം എവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും ഈ മണ്ടന്മാർക്ക് അറിയില്ല . അതുകൊണ്ടു പാസ്റ്ററെ  മാറ്റാൻ നേരിട്ട് ഐപിസിയുടെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച കേസ് ഹൈക്കോടതി അടൂർ സെഷൻ കോടതിയിലേക്ക് തിരികെ വിട്ടു . ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത കേസാകയാൽ തള്ളിപ്പോകും . ജോൺ ചാക്കോയ്ക്ക് സ്വസ്ഥയോടുകൂടി തട്ടയിൽ ഇരിക്കാം . മുന്നൂറു വെള്ളിക്കാശു കടം ഇളച്ചു ച്ചു കിട്ടി തട്ട ഐപിസിയിൽ നാല് വർഷം  ഇരുന്ന ഷാജിക്കും അങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത മിശിഹായെ ഉപേക്ഷിച്ചു സാത്താനെ സ്വീകരിച്ചവർക്കും എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ഒരു വർഷമായ പാസ്റ്റർ മാറ്റണം എന്ന് പറയാൻ?.അഞ്ഞൂറ് വെള്ളിക്കാശു ഇളച്ചു കിട്ടിയവൻ അമ്പത് വെള്ളിക്കാശു കടപ്പെട്ടവനെ കഴുത്തിന് പിടിക്കുന്നവനെപ്പോലുള്ള സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നതെന്തിന്?.

ജോൺ ചാക്കോയുടെ തട്ടകത്തിൽ ഷാജിയുടെ ചാക്യാർ കൂത്ത് നടക്കുന്നില്ല  ”… ൺ…ഡ്രണ്ടം …ഡ്രണ്ടം ..ടൺ ! നമ്മൾ കളിച്ച കളി പാളി പോണല്ലോ  … ൺ…ഡ്രണ്ടം …ഡ്രണ്ടം ..ടൺ !” ചാക്യാർ വിദ്യ പറയാം ….കേട്ടോ…..ളൂ ””… ൺ…ഡ്രണ്ടം …ഡ്രണ്ടം ..ടൺ ! ബഹളം ബഹളം നിർത്താത്ത ബഹളം ! ….’… ൺ…ഡ്രണ്ടം …ഡ്രണ്ടം ..ടൺ . ഇതായിരിക്കും  ഇനി ചാക്യാർ ഷാജിയുടെ നീക്കം . സമുദായക്കാർ പറയുന്നു ”ഇവനൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സമുദായം വിട്ടു പോയത് തന്നെ ഗുണം” എന്ന്

തട്ട സഭയിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് . തട്ട സഭയിൽ അനുസരണമില്ലാതെ അഴിഞ്ഞാടാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ നടപടിയെടുക്കുകയും താക്കീതു ചെയ്യുകയും താൽക്കാലിക ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും വേണം. അതും കൂട്ടാക്കാഞ്ഞാൽ സഭയിൽ നിന്നെടുത്തു കളയണം .അതിനു ലോക്കൽ സഭയ്ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. കമ്മറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ തൻറെ  അധികാരം ഉപയോഗിക്കണം . എല്ലാം ഭരണഘടനക്കും ദൈവ വചനത്തിനും അനുസരിച്ചുമാത്രം ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം . ആരാധിക്കാൻ വരുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക്  ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം . സഭയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും അതിനു സഹായം ചെയ്യുന്നവരും ആത്മീകരല്ല പൈശാചിക ആത്മാവ് വ്യാപാരിച്ചവരാണ് . മിശിഹായെ ഉപേക്ഷിച്ചു സാത്താനെ സ്വീകരിച്ചവരാണ് എന്നറിയുക .

യെറുശലേം ദേവാലയം പണിയാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് കടൽ കാക്ക

യിശ്രയേയേലിൻറെ മത സൈന്യാധിപൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഡിനയച്ച കാത്തു വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നും കടൽകാക്ക ബോബൻ ക്ളീറ്റസിനു ലഭിച്ചു . ഇനി സഹായം എല്ലാം

കടൽകാക്കയെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അങ്ങ് യെരുശലേമിൽ എത്തിച്ചുകൊള്ളും . കാക്കയുടെ വിചാരം ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന കൊമ്പിൽ കയറിയാൽ കാക്ക പ്രാവാകുമെന്നാണ് ” കാക്ക കുളിച്ചാൽ കൊക്കാകുമോ?”. തെന്മല ഏരിയയിലെ ഇടമൺ സഭയെ പുനലൂരിൽ കെട്ടാൻ സഹായിച്ച ബിജു റ്റി ഫിലിപ്പിന് പ്രത്യുപകാരമായി സണ്ടേസ്‌കൂളിൽ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ഓടിനടന്ന കാക്കയുടെ തന്ത്രം സണ്ടേസ്കൂൾ വോട്ടറന്മാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു . ഇല്ലെങ്കിൽ കുറേക്കൂടി വോട്ടുനേടി ബിജു റ്റി  ഫിലിപ്പ് നാണംകെട്ട തോൽ‌വിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു .

എപ്പോഴും  ”നാറിയവനെ ചുമന്നാൽ ചുമന്നവനും നാറും ” എന്ന് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞത് എത്ര മഹത്തരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുക. രണ്ടുപേർ മത്സര രംഗത്തു ഒരുസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടി മത്സരിച്ചാൽ ഒരാളെ വിജയിക്കുകയുള്ളൂ . എന്നാൽ കൂടെ നടക്കുന്നയാളിനെ നോക്കും അതെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചുള്ളൂ. ഇനി യെരുശലേം ദേവാലയം പണി കഴിഞാളെ കാക്ക അടങ്ങിയിരിക്കയുള്ളൂ . വല്ലപ്പോഴും ആയിരം പത്രം പ്രിൻറ് ചെയ്തു പരസ്യക്കാരെ കബളിപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന ഇവനെപ്പോലുള്ളവരെ ആളറിയാതെ സഹായിക്കുന്നവരെ വേണം പറയാൻ. സഹായം കൊടുത്ത

ഐപിസി കൊട്ടാരക്കര മേഖല സണ്ടേസ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ! ഫിന്നി പി മാത്യു വീണ്ടും പ്രസിഡണ്ട് ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു

Image may contain: 1 person

ഐപിസി കൊട്ടാരക്കര മേഖല സണ്ടേസ്കൂൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന് വാക്കിട്ടു (12 / 2 ) ഐപിസി ബേർശേബാഹാളിൽ നടന്നു . വാശിയേറിയ മത്സരത്തിൽ പാസ്റ്റർ ബിജു റ്റി ഫിലിപ്പിനെ (പുനലൂർ ) മൂന്നിൽ രണ്ടു എന്ന പ്രകാരം പാരാജചയപ്പെടുത്തി ബ്രദർ ഫിന്നി പി മാത്യു (സ്വർഗ്ഗീയ ധ്വനി ) വിജയിച്ചു. ആകെ പോൽ ചെയ്ത 129 വോട്ടുകളിൽ ബിജു റ്റി ഫിലിപ്പിന് 41 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത് . ൮൬ വോട്ടുകൾ നേടി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഫിന്നി സ്ഥാനം നിലനിർത്തുകയായിരുന്നു . രണ്ടു അസാധു വോട്ടുകളും രേഖപ്പെടുത്തി

മറ്റു വിജയികൾ പാസ്റ്റർ വർഗ്ഗീസ് ഏബ്രഹാം ,പാസ്റ്റർ കുഞ്ഞുമോൻ കോശി .(വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്മാർ )പാസ്റ്റർ ബിജുമോൻ കിളിവയൽ (സെക്രട്ടറി ),പാസ്റ്റർ റജി പി ജെ (പത്തനാപുരം ),പാസ്റ്റർ ബിജു ജോസഫ് (കൊല്ലം ) ജോയിൻറ്‌ സെക്രട്ടറിമാർ )പാസ്റ്റർ ജോർജ്ജ് രാജൻ ,ആയൂർ (ട്രഷറർ എന്നിവരാണ് വിജയിച്ചത് . ഇലക്ഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾക്ക് ബ്രദർ ജെയിംസ് ജോർജ്ജ് വേങ്ങൂർ നേതൃത്വം നൽകി .ഇലക്ഷൻ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കാണ് കനത്ത തിരിച്ചടിയുണ്ടായത് . എല്ലാ സ്ഥാനത്തേക്കും മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു

താമസിക്കാൻ വീട് ആവശ്യമുണ്ട്

പ്രബോധനം പത്രാധിപരും ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിലംഗവുമായ പാസ്റ്റർ കെ. സുദർശനൻ പിള്ളക്കും കുടുംബത്തിനും  താമസിക്കുവാൻ വീട് ആവശ്യമുണ്ട് . ഇപ്പോൾ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുളക്കടയിലെ വാടക വീടിൻറെ  അറ്റകുറ്റപണികൾ നടത്തുന്നതിനാൽ മാർച്ചു മാസം വരെ മാത്രമേ താമസ സൗകര്യം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ . കഴിഞ്ഞ പത്തിലധികം വർഷമായി കുളക്കടയിലാണ് വാടകക്ക് താമസം . കൊട്ടാരക്കരയിലും സമീപസ്ഥലങ്ങളിലും എവിടെയെങ്കിലും വീട് ലഭിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു .വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമക്കളുടെ ഭവനം താമസമില്ലാതെ കിടക്കുന്നതോ വാടകക്ക് കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളതോ ആയ വീടുകൾ ലഭ്യമായാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും .

ദീർഘനാളത്തെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും പരിശ്രമത്തിൻറെയും ഫലമായി കുളക്കടയിൽ വീടുവയ്ക്കാൻ ഏഴുസെൻറ് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു  . തുടർന്ന് അവിടെ ഒരു വീട് വയ്ക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ട്  .കടം വാങ്ങിയോ ലോൺ  തരപ്പെടുത്തിയോ വീട് വയ്ക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. നാളിതുവരെ ആരുടേയും കയ്യിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങാനോ ലോൺ എടുക്കാനോ ഇടയാകാതെ ആയിരുന്നു ദൈവം നടത്തിയത് . തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ടുപോകാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു . ഇതിൻറെയർത്ഥം ആരോടും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് എന്ന് കരുതരുത് . ആക്ഷേപിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും ഒരു കൂട്ടർ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നതിനാൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് .

ഇപ്പോൾ ആവശ്യം താമസിക്കാൻ ഒരു വീടാണ് . മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏരിയായിൽ ആരുടെയെങ്കിലും വീട് താമസമില്ലാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലഭിച്ചാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. താല്പര്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക  പാസ്റ്റർ കെ എസ് .പിള്ള, ഫോൺ 9447369133 .email. pastorspillai@gmail.com

പത്തനംതിട്ടയിൽ പാസ്പ്പോർട്ട് സേവാ കെണ്ടഗ്രത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു

പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്ക് പാസ്പ്പോർട്ട് സേവാകേന്ദ്രൻ അനുവദിച്ചു വിജ്ഞാപനമായി . ആൻറോ ആൻറണി എം പി യുടെ നിരന്തര സമ്മർദ്ദത്താലാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പാസ്പ്പോർട്ട് സേവാ കേന്ദ്രത്തെ പത്തനം തിട്ട ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തു ആരംഭിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകിയത് . പാസ്പ്പോർട്ട് സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തും പിന്നീട് കൊല്ലത്തു പാസ്പ്പോർട്ട് ഓഫീസ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ അവിടെപോയാണ്‌ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ഇനിമുതൽ പത്തനം തിട്ട ,ഇടുക്കി ജില്ലക്കാർക്ക് ഇതിൻറെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും  . പാസ്പ്പോർട്ട് ഓഫീസ് പത്തനംതിട്ടയിൽ അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിൽ കഠിന സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അത് നേടിയെടുത്ത ശ്രീ ആൻറോ ആൻറണി എം പിക്കു പ്രബോധനത്തിൻറെ അഭിനന്ദനങൾ

നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന വഴികളിലൂടെയാണ് ! സൂക്ഷിക്കുക !

സൂക്ഷിക്കുക ! മരണം കൺമുന്നിലുണ്ട് .അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന നിരത്തിലൂടെയാണ് നാം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് . നിരത്തുകളിൽ പതിയിരിക്കുന്ന മരണത്തെ നാം കാണാറില്ല . കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ നമ്മുടെ യുവസുവിശേഷകന്മാർ ഉൾപ്പടെ നിരവധിപേരാണ് നിരത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയത് . ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിലാണ് അധികം പേരും അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് അഷികവും ഉള്ളത് . പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം തന്നെ സ്ത്രീകളും ഇരു ചക്രവാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ ഒപ്പമെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപകടം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൻറെ  ഭാഗമായി ഹെൽമെറ്റ് നിർബ്ബന്ധമാക്കിയിട്ടും അപകടത്തിൻറെ  തോത് കുറയുന്നില്ല

നിരത്തുകൾ മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ നിലവാരത്തിൽ  കുറവുപറയാൻ ഇല്ലാത്ത നിലയിൽ ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കിയതും  ഹംബുകൾ (സ്പീഡ് ബ്രെയ്ക്കർ ) മാറ്റിയതും അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുവാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് .  വാഹനം ഓടിക്കുന്നവരുടെ സൂഷ്മതക്കുറവ്, അമിതവേഗതയും അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നു. ഹൃസ്വദൂരം യാത്രചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് . എന്നാൽ ചിലർ ഇത് ലംഘിച്ചു ദീർഘദൂര യാത്രക്കും ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു . ദീർഘദൂര യാത്രക്ക് പറ്റിയ ഇരുചക്രവാഹനം ബുള്ളറ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് . അല്ലാത്തവ ദീർഘദൂരയാത്രകൾക്കു പര്യാപ്തമല്ല .

ചിലർ സമയലാഭത്തിനും ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതും കണക്കുകൂട്ടി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ദീർഘദൂര യാത്രക്ക് ഉപയോഗിക്കും . തനിയെ യാത്രചെയ്യാതെ ഒപ്പം ചിലരെക്കൂടി ഒപ്പം   കൂട്ടും . ചിലർ കുട്ടികളെയും നടുക്കിരുത്തി യാത്രചെയ്യും . പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പെട്രോൾ ടാങ്കിൻറെ മുകളിൽ ഇരുത്തിയാണ് ചിലരുടെ യാത്ര . ഇതെല്ലാം അപകടത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന യാത്രകളാണ് . വാഹനം  ഓടിക്കുമ്പോൾ ചിലർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യാത്രചെയ്യുന്നത് . മറ്റുചിലർ വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടു വാഹനം ഓടിക്കും . മറ്റുചിലർ മൊബൈലിൽ നിന്നും ഹെഡ് ഫോൺ വഴി സംഗീതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കും . ഇവയെല്ലാം അപകടത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകളാണ് എന്നോർക്കണം

ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കണം . നിങ്ങളുടെ വരവും പ്രതീക്ഷിച്ചു നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ വീട്ടിൽ കാത്തിരിപ്പുണ്ടെന്നു എത്രപേർ ചിന്തിക്കുന്നു . വാഹനം എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് എത്രപേർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടു വാഹനം എടുക്കുന്നു.നാളെ എന്നൊരു ദിവസത്തിൽ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പല പല സ്വപ്‌നങ്ങൾ നെയ്യുന്നവരാണ് പലരും . എന്നാൽ അതെല്ലാം വഴിയിൽ പൊലിഞ്ഞുപോകാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത്. വാഹനം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടുന്ന യന്ത്രമാണ്. അത് നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുകയില്ല എന്ന അറിവുണ്ടാകണം  . അപകടം സംഭവിക്കും എന്ന ചിന്തയിൽ വേണം കരുതലോടുകൂടി വാഹനം ഓടിക്കുവാൻ . അടുത്തിടെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കു നേരിട്ട ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസിനെ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയും കണ്ണിനെ ഈറൻ അണിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹമാകേണ്ടവർ അധികം ആത്മാക്കളെ നേടേണ്ടവർ  അവർഅകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞുപോയി  .

മരണം ദൈവത്താൽ സംഭവിക്കുന്നതാണെങ്കിലും മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകളും നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് എന്നും ഓർക്കണം . നമ്മുടെയിടയിൽ ഇങ്ങനെ ആരും ഇനി വഴിയിൽ പൊലിഞ്ഞുപോകാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം  . ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വാഹനം ഓടിക്കാം .കഴിവതും ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളിൽ വേണ്ടാ എന്ന് വയ്ക്കാം . എവിടെങ്കിലും പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനു മുന്നമേ പ്രാർത്ഥിക്കുക. താമസിച്ചു ഇറങ്ങാതിരിക്കുക . അൽപ്പം നേരത്തെ യാത്രപുറപ്പെടുക . അതിവേഗത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കാതിരിക്കുക വേഗതയിൽ പോകുന്ന വാഹനത്തെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുക . ട്രാഫിക്ക് നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് മാത്രം വാഹനം ഓടിക്കുക . അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിക്കരുത് . വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ കഴിവതും മൊബൈലിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക . ആവശ്യമെങ്കിൽ വാഹനം സൈഡിലേക്ക് നിർത്തി  സംസാരിക്കുക . നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് പ്രീയമാണ് . അവർക്കു നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ് . അവർ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. അവരെ കണ്ണീരിൽ ആഴ്ത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്

ഒരുപക്ഷെ വാഹനം ഓടിക്കണ്ടാ കാൽനടയാത്ര ചെയ്‌താൽ മതി അപകടം ഒപ്പം കൂടും . റോഡിൻറെ ഓരം ചേർന്ന് നടക്കുക . റോഡ്‌സൈഡിൽ നടപ്പാത ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മാത്രം പോകുക . റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വാഹനം വരുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക. ഏതെങ്കിലും വാഹനം വരുന്നത് കണ്ടാൽ അത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങു വരില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു റോഡ് മുറിച്ചു കുറുകെ പോകാൻ തുണിയരുതേ . നിങ്ങൾ നടന്നാണ് പോകുന്നത് വാഹനം യന്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്താൽ അതിവേഗത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നോർക്കണം . വാഹനത്തിനു ബ്രെയ്ക്ക് ഉണ്ടല്ലോ വേണമെങ്കിൽ നിർത്തട്ടെ എന്ന നിലയിൽ യാത്ര ചെയ്യരുത് കാൽനടയാത്രക്കാരും സൂക്ഷിക്കുക

പ്രബോധനത്തിലേക്കു കത്തുകൾ അയക്കുന്നവരുടെ അടിയന്തിരശ്രദ്ധയ്ക്ക്

പ്രബോധനത്തിലേക്കു കത്തുകൾ ധാരാളം ലഭിക്കാറുണ്ട് . ചില സഭകളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിച്ചും സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ തുടരുന്നവരുടെ ചെയ്തികളെക്കുറിച്ചും സ്ഥലം മാറിപ്പോയ ചില ശുശ്രൂഷകന്മാർ വീണ്ടും അവിടെയെത്തി വിശ്വാസികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പരാമര്ശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്തുകളാണ് അധികവും  ലഭിക്കുന്നത് . കത്തുകൾ അയക്കുന്നവരുടെ പൂർണ്ണമായ പേരും വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും കാണിച്ചിരിക്കണം. മാത്രമല്ല  നിങ്ങൾക്ക്  ഈ വിഷയത്തോടുള്ള താല്പര്യവും കാണിച്ചിരിക്കണം. മൊബൈൽ നമ്പർ അത്യാവശ്യമാണ് . ഫോൺ ചെയ്യുന്നവർ ശരിയായ നമ്പറിൽ നിന്നും മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ . കമ്പ്യൂട്ടർ കോളുകൾ സ്വീകാര്യമല്ല . ഈമെയിലിലൂടെ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നവർ ശരിയായ ഐഡിയിലൂടെ മാത്രമേ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാവൂ . ഫേക്ക് ഐഡിയിൽ നിന്നും പ്രബോധനത്തിന് സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കരുത്

ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക്  വിരോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കാൻ പറ്റിയ മാധ്യമം പ്രബോധനമാണ് എന്ന ധാരണ ശരിയല്ല . ആരുടേയും ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനുമുള്ള പത്രമല്ല പ്രബോധനം എന്നറിയണം . നിങ്ങൾക്ക്  ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രബോധനം എന്തിനു അതിൽ ഇടപെടണം? . പ്രബോധനം ആരെയും ഈ വിധത്തിൽ ശത്രുക്കൾ ആക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത പത്രമാണ്. തിന്മകളോട് പ്രതികരിക്കും അതിനു മുഖപക്ഷമില്ല . അതേ  പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത നാളുകളിൽ ഊരും പേരും വെളിപ്പെടുത്താത്ത കത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു . അങ്ങനെയുള്ള കത്തുകൾ ഞങ്ങൾ ചവറ്റു കൊട്ടയിലേക്കു വലിച്ചെറിയും . തന്റേടമുള്ളവരും വാർത്തകൾ നൽകുന്നതിൽ ഭയമില്ലാത്തവരുമായുള്ളവർ മാത്രം കത്തുകൾ അയക്കുക . ഇതുപോലുള്ള കത്തുകൾ ചില ഫേസ് ബുക്ക് കോമാളികൾക്കയക്കുക .  മാധ്യമങ്ങൾക്കു സർക്കാർ നൽകുന്ന എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങളും ഉള്ള പത്രമാണ് പ്രബോധനം. ദയവു ചെയ്തു അനാഥ കത്തുകൾ അയക്കരുത് . ലഭിക്കുന്നതെല്ലാം വിതക്കുന്ന വയലല്ല പ്രബോധനം എന്നറിയുക