പ്രബോധനം പുതിയ ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പാസ്റ്റർ സാംജോർജ്ജ് ജനറൽസെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കും ! പ്രഖ്യാപനം നടത്തി

ഐപിസി മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ സാംജോർജ്ജു ജനറൽ സെക്രട്ടറിസ്ഥാനത്തേക്കു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചു . കഴിഞ്ഞദിവസം വിളിച്ചുകൂട്ടിയ പത്രസമ്മേളനത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് . അദ്ദേഹം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലയളവിൽ സഭാ കൗൺസിലും ഓഫീസിലും കുറ്റമറ്റനിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നയിച്ചത് . ഓഫീസ് കാര്യക്ഷമമാക്കി . ആർക്കും കയറിയിറങ്ങാവുന്ന ഒരിടമാക്കി ഓഫീസ് തീർക്കാതെ അടുക്കും ചിട്ടയിലും മാതൃകാപരമായിത്തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവം ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചവർ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് . ഒരു വേലയും ഒരാവശ്യവും ഇല്ലാത്തവർ വന്നിരിക്കുന്ന കാത്തിരിപ്പു കേന്ദ്രങ്ങളെപ്പോലെ ഓഫീസ് ആക്കിയിരുന്നില്ല . ആർക്കും അവരുടെ പരാതികളും ആവശ്യങ്ങളും പേഴ്‌സണലായി പറയാനുള്ള അവസരമായിരുന്നു ജനറൽ കൗൺസിൽ ഓഫീസ് . ഒരാളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനുവാദം കൂടാതെ ആരെയും അകത്തേക്ക് ലയരാണ് അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല . എന്നാൽ ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അവസരം കൊടുത്തിരുന്നു . ആവശ്യക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ അധികം ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം അർഹതയുടെ മാനദണ്ഡത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ  സ്വന്തം പണം അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്യുവാൻ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു . സുവിശേഷപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു കൈതുറന്നു സഹായിച്ചിരുന്നു. തിരക്കുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആരിൽനിന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ശുശ്രൂഷകളിൽ സാമ്പത്തികബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ചു ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ആണന്നു മനസിലാക്കി സാമ്പത്തികസഹായം ചെയ്യുന്നതിൽ അദ്ദേഹം മുന്നിലായിരുന്നു . വലങ്കൈ ചെയ്തത് ഇടംകൈ അറിയാൻ അദ്ദേഹം അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല . ഇന്നത്തെ ചില നേതാക്കൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടു വിളിച്ചുപറയുന്ന സ്വഭാവം ഇല്ലാത്ത നേതൃത്വമാണ് പാസ്റ്റർ സാംജോർജ്ജു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് . തികച്ചും സഭാസ്നേഹിയായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ച മികവുമായാണ് അദ്ദേഹം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ  അവസരത്തിനൊത്ത് മാറ്റിപറയാത്ത ആത്മീകൻ . ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻറെ ഉപായമില്ലാത്ത മനുഷ്യസ്നേഹി , ഇതൊക്കെയാണ് പാസ്റ്റർ സാംജോർജ്ജിനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്  .കർണാടകത്തിലും മറ്റിടങ്ങളിലെ സുവിശേഷപ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആയി സ്വന്തം വരുമാനത്തിലെ മുഖ്യപങ്കും ദൈവനാമമഹത്വത്തിനായി ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയാണ്   അതൊന്നും ആരോടും പിരിച്ചെടുത്തതല്ല . ഊതിവീർപ്പിച്ച കണക്കുമില്ല

അടുത്തുവരുന്നതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനറൽ കൗൺസിളിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് . പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജിനും എതിരാളികൾ കണ്ടേക്കാം . മത്സരിക്കുന്നവർ എല്ലാം വളരെ പണം മുടക്കാതെ മത്സരരംഗത്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴികയില്ല , ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടോ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടോ മൺമറഞ്ഞുപോയ മുൻഗാമികൾ ദർശനത്തിൽ വന്നുപറഞ്ഞിട്ടോ അല്ല പാസ്റ്റർ സാംജോർജ്ജു മത്സരരംഗത്ത് വന്നത് . മറിച്ചു സഭയെ ആത്മീകമായും സാമ്പത്തികമായും നേരോടും കപടമില്ലാതെയും ഡിസിപ്ലീനായി നയിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജനമുന്നിൽ എത്തുന്നത് . അദ്ദേഹം ജോലിചെയ്തും  വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുസഹിച്ചും മിച്ചം പിടിച്ച പണമാണ് ഇലക്ഷനും മറ്റും ചിലവാക്കുന്നത് . തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ദൈവവേലക്കുവേണ്ടി വിനയോഗിക്കാൻ സമർപ്പിതനാണ് പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജ് . അല്ലാതെ സുവിശേഷവേലയുടെ ആവശ്യത്തിലേക്കു ആരെങ്കിലും കൊടുത്ത ലക്ഷങ്ങളല്ല അദ്ദേഹം ചിലവാക്കുന്നത് . ഇന്ന് മത്സരരംഗത്ത് വരുന്നവരിൽ എത്രപേരാണ് തങ്ങളുടെ രക്തം  വിയർപ്പാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ പണം ഈ വിധത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് . ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾക്കായി സുവിശേഷവേലയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഏൽപ്പിച്ച പണം വകമാറ്റി ഇലക്ഷനിൽ വാരിയെറിയുന്നവർ ഓർക്കണം . ഈ പണം ന്യായവിധിയുടെ പണമാണ് ( ഇത് പ്രബോധനത്തിൻറെ  വാക്കുകളാണ് )അതിനു കണക്കു പറയണം . എന്നാൽ ദൈവത്തിൻറെ  സഭയെ നയിക്കുന്നതിന് നീതിയുള്ളവർ പോലും ഇന്ന് പണം വാരിയെറിയേണ്ട അവസ്ഥയാണ് . അത് സ്വന്തം അദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്നുള്ള പണമാകട്ടെ . സുവിശേഷവേലയുടെ മറവിൽ കിട്ടിയ പണം അധികാരത്തിനുവേണ്ടി വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കു അയ്യോ കഷ്ടം . അതിനു കണക്കു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് വരും എന്നറിയണം . ഏതായാലും പാസ്റ്റർ സാൻജോർജ്ജിൻറെ പിന്തുണ വർദ്ധിക്കുകയാണ്

ഐപിസി കേരളാസംസ്ഥാന ജനറൽ ബോഡിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഏപ്രിൽ 30 ന്

ഐപിസി കേരളാസംസ്ഥാന ജനറൽ ബോഡിയും 2019 -2022 വർഷത്തേക്കുള്ള ഭരണസമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്താൻ ഫെബ്രു. 12 നുകൂടിയ കൗൺസിലിൽ തീരുമാനമായി . ഭരണഘടന ലംഘിച്ചുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുകൂടി ഐപിസി വീണ്ടും സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുകയാണ് . ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ XI വകുപ്പ്  I,II ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻറെ  നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് വീണ്ടും നടത്താൻ പോകുന്നത് . ജനറൽ കൗൺസിലിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെയും സ്റ്റേറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും അതായത് പ്രസിഡണ്ട് മുതൽ ട്രഷറർ വരെയുള്ള ഭാരവാഹികളെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻറെ സൗകര്യാർത്ഥം സ്റ്റേറ്റ് /റീജിയൻ കൗൺസിലിലേക്കുള്ള അംഗങ്ങളെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കാമെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓരോ ജില്ലയെ നിയോജകമണ്ഡലം ആക്കി ക്വോട്ട നിശ്ചയിക്കാൻ ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല . സ്റ്റേറ്റ് / റീജിയൻ കൗൺസിലിലേക്കു എത്ര അംഗങ്ങളെ വേണമെന്ന് അതാതു കൗൺസിലിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമനുസരിച്ചുള്ള മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും സ്റ്റേറ്റ് / റീജിയണിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങൾക്കും വോട്ടുചെയ്യുവാൻ ഉള്ള അവകാശമാണ് ഭരണഘടന പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് . അത് മനഃപൂർവ്വം ലംഘിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പുനടത്താൻ  പോകുന്നത് . ഉത്തരഭാരതത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അവിടെ വേണ്ടത്ര അറിവും വിദ്യാഭ്യാസവും വായിച്ചാൽ ഒന്നും മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവും ഇല്ലാത്ത  ചിലർ എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് . അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഐപിസിയിൽ ഭരണഘടന വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മനസിലാക്കാൻ സാമാന്യബുദ്ധിയില്ലാത്ത തരത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് . ഇനിയും കോടതിയിൽ കയറിയിറങ്ങാനും ഭരണക്കാർക്കു ഭരണത്തിൽ തുടരാനും ഉള്ള അടവാണോ ഈ ഭരണഘടനാലംഘനം വഴിയുള്ള ഈ തീരുമാനമെന്ന് ആരറിഞ്ഞു

മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങളുടെ വില കുത്തനെ കൂട്ടിയതുപോലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫീസും കൂട്ടിയത് നിലവിലെ തീരുമാനമനുസരിച്ചുള്ള  തുകയും പഴയ തുക  ബ്രാക്കറ്റിലുംകാണാം .  സ്റ്റേറ്റ് വഹാരവാഹികൾ 20,000 (15,000 ) സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ 7000 (5000 ),ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ 9000 (7000 ) . കഴിഞ്ഞ ടേമിലെ കമ്മീഷൻ തുടരും എന്നാണറിവ് .ഇലക്ഷൻ തീരുമാനമായതോടുകൂടി പാനലുകൾ ശക്തിപ്രാപിച്ചു . പ്രാർത്ഥനയുടെ പേരിലാണ് പാനൽ യോഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് . ഇതെല്ലാം കണ്ടു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും . പാസ്റ്ററെ തല്ലി കണ്ണിൻറെ കാഴ്ചകളഞ്ഞവനും ഗുണ്ടകളും വരെ പാനലിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവരെ ഒക്കെ എഴുന്നെള്ളിച്ചു നടക്കുന്ന നേതാക്കളും അണികളും ജയിച്ചാൽ ഐപിസിയുടെ ഗതികേട് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും . ഈ മുൾപ്പടർപ്പു പാനലുകൾ അണിനിരക്കുമ്പോൾതന്നെ പാനൽ രഹിതരായി പ്രധാനസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു സഭയുടെ പുരോഗതിക്കുവേണ്ടിപ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വ്യക്തികളും രംഗത്തുണ്ട്, അവർക്കാണ് സഭാസ്നേഹികളുടെ വോട്ടുകൾ നൽകേണ്ടത് . അല്ലാതെ  അന്യായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി ആത്മീയതയുടെ മുഖം മൂടികൾ അണിഞ്ഞു നടക്കുന്നവരുടെ തനി സ്വരൂപം തുറന്നു കാണിക്കുന്ന അവസരം കൂടിയാകണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് . പണത്തിനുവേണ്ടിയും ഒരു നേരത്തെ ഊണിനുവേണ്ടിയും അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കുവേണ്ടിയും ഒരു വോട്ടെങ്കിലും പാഴാക്കിയാൽ നശിക്കുന്നത് സഭയാണ് . പിന്നീട് അതിൻറെ ദുരന്തം കണ്ടിട്ട് തേങ്ങിയിട്ടു കാര്യമില്ല . വോട്ടറന്മാർ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണിത് . ഇതുവരെ നയിച്ചവരും ഭരണത്തിൽ മുമ്പ് ഒരുപ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇരുന്നവരും എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചിന്തിക്കുക ! ഇനി ഒരബദ്ധം പട്ടരുത് . ദൈവത്തിൻറെ കുറുപ്രാവിനെ ദുഷ്ടമൃഗത്തിനു ഏൽപ്പിക്കരുത്

ഇലക്ഷൻദൃഷ്ടി !ഇനിയും ഭരണഘടനാ ലംഘനം നടത്തരുത്

ഐപിസി ഇലക്ഷൻ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ  മുന്നേറുകയാണ് . കേരളസംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ ഏപ്രിൽ പകുതിയോടുകൂടി നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണെന്നറിയുന്നു . കഴിഞ്ഞവർഷം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ഷന് മറപിടിച്ചാണ് ഈ ടേമിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുനടത്താൻപോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നു . ഭരണഘടന നല്ലവണ്ണം  പഠിക്കാതെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നതനുസരിച്ചു ബുദ്ധികേടു കാണിച്ചാൽ ഒടുക്കം സ്ഥാനങ്ങളും പോകും പണനഷ്ടവും നാണക്കേടും ബാക്കിയാകും എന്നതിന്‌സംശയമില്ല . നിയോജകമണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗങ്ങളെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാണു ഭരണഘടന  പറയുന്നത് . അല്ലാതെ ഭാരവാഹികളെയും ജനറൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും നിയോജകമണ്ഡലത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല . ജനറൽ ബോഡിയിൽ വച്ചായിരിക്കണം ഈ ഭാരവാഹികളെയും ജനറൽ കൗൺസിലംഗങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്ന് ഭരണഘടന പറയുമ്പോൾ അതിനു ലംഘനം വരുത്തുന്നവർ കുറ്റക്കാരാകും . ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനം ആവർത്തിക്കരുതെന്നും ഭരണഘടനപ്രകാരം മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താവൂ എന്ന് കാണിച്ചു പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻപിള്ള ഐപിസി കേരളാസംസ്ഥാന കൗൺസിലിന് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻറെ  കോപ്പി ജനറൽ കൗൺസിലിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് . ഭരണഘടനയിലെ  ആർട്ടിക്കിൾ XI വകുപ്പ് I ,II പ്രകാരം മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പുനടത്താവൂ എന്ന് കാണിച്ചാണ് പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് . സഭയുടെ കൗൺസിലിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് കത്തു നൽകിയിട്ടുള്ളത് .

സെൻറർ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം സംബന്ധിച്ചും ഇതുപോലെത്തന്നെ പ്രബോധനം പത്രത്തിലൂടെ ഭരണഘടനയുടെ വിശദശാംശങ്ങൾ 2013 ഏപ്രിലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പത്രത്തിലൂടെ പ്രബോധനം ചീഫ് എഡിറ്റർ പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ള ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അന്നത്തെ ഭരണക്കാർക്കു കത്തുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പാസ്റ്റർ പിള്ളയാണോ ഐപിസിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നിയമജ്ഞൻ എന്ന പരിഹാസവാക്കുകളായിരുന്നു അന്നത്തെ നേതൃത്വം അവരുടെ പ്രതികരണത്തിൽ പറഞ്ഞത് . എന്നാൽ പ്രബോധനം പാത്രത്തിൽ ഭരണഘടയുടെ ലംഘനത്തെക്കുറിച്ചു വ്യാഖ്യാനിച്ച ഭാഗം ഐപിസി ഭരണഘടനയോടൊപ്പം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചവരെ പ്രബോധനത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ശരിവയ്ക്കുന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. കേസിൽ പ്രതിയായ രണ്ടു സെൻറർ  പാസ്റ്ററന്മാരുടെ സ്ഥാനം ഇല്ലാതായി. മറ്റുള്ളവരുടെയും സ്ഥാനം പോകാതിരിക്കുവാൻ ഭരണഘടന മാറ്റുന്നതിനും ഒക്കെയായി എന്ത് നെട്ടോട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പ്രബോധനം വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ന്യായത്തെ വാദത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുവാൻ പ്രബലരായ അഭിഭാഷകരെ നിയോഗിച്ചു പണം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയില്ലേ ? എന്നിട്ടു പ്രബോധനത്തിൽ വന്ന വാർത്ത ശരിയല്ല താങ്കൾപറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരിയെന്നു വാദിച്ചു ജയിക്കാഞ്ഞതെന്താണ് ? ന്യായം ആരുപറഞ്ഞാലും അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള  മനസുണ്ടാകണം . അതാണാവശ്യം

നിയമകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതംഗീകരിക്കയാണ് വേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതു ഇയാൾ പറയണ്ടാ എന്ന ചിന്ത ആരെയെങ്കിലും ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരാജയം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മനസിലാക്കാതെ കോടതിയിൽ പോയി പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന നേതൃത്വം ഐപിസിയുടെ സാമ്പത്തില്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് . ഇപ്രകാരം അന്യാധീനമാക്കുന്ന പണം അവരവരുടെ കൈയ്യിൽ നിന്നും ചിലവാക്കണം എന്ന തീരുമാനം സഭയെടുത്താൽ ഇതുപോലെ പരാജയപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല . കോടതിയിൽ കേസുകൾ വന്നാൽ വാദിക്കുകയെന്ന ജോലിയാണ് അഭിഭാഷകർക്കുള്ളത് . അവരതിന് അവരുടെ ഫീസ് വാങ്ങും ഏതൊരു കേസിനും ഒരാൾക്കുമാത്രമേ അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാകൂ . കേസിനുപോയാൽ ജയിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് മുന്നമേ തീരുമാനിക്കണം . സഭയുടെ പണം ഇല്ലാതാക്കാൻ കേസുകൾ കളിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ സഭ അകറ്റി നിർത്തണം . ഈ ഇലക്ഷനിലും പാസ്റ്റർ പിള്ള മുന്നോട്ടുവച്ച കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതെ പോയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയിൽ സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ലഭിക്കുകയില്ല . അത്രയ്ക്ക് സ്പഷ്ടമായ നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് . അതംഗീകരിക്കുക . ഇല്ലെങ്കിൽ കേസും  കോടതിയും പരാജയവും പണനഷ്ടവും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ സഭാതയ്യാറാകുക . ചിന്തിക്കുക സഭാജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുക. ചിലരുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഭരണഘടന ലംഘനം നടത്തി കോടതിയും കേസുകളുമായി സഭയുടെ പണം ധൂർത്തടിക്കാൻ ഇടയാകരുത്

Letter

കുമ്പനാട് ഹെബ്രോൻപുരത്തെ മാലിന്യപ്രശ്നം രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ നീക്കം

കുമ്പനാട് കൺവൻഷനോടനുബന്ധിച്ചു ഹെബ്രോൻ പുറത്തുള്ള സമീപവാസികളുടെ കിണറുകളിൽ മാലിന്യം നിറയുന്നു എന്ന പരാതിയിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയിൽ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും കോയിപ്രം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിളിച്ചുചേർത്ത അദാലത്തിൽ സഭയുടെ പ്രതിനിധികളായി പ്രസിഡണ്ട് പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ ,ഐപിസി പൊലൂഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ചെയർമാൻ പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ള ,കേരളാ സംസ്ഥാന ട്രഷറർ ബ്രദർ ജോയി താനുവേലിൽ എന്നിവർ ഹാജരായി . പരാതിക്കാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും മൂന്നുപേരും ഹാജരായി. പത്തനം തിട്ട ജില്ലാ പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥയും പഞ്ചായത്തു അധികൃതരും വാർഡുമെമ്പർ സഹിതം സന്നിഹിതരായിരുന്നു . പരാതിക്കാരുടെ അടിയന്തരാവശ്യങ്ങളും പ്രശ്നപരിഹാരവും അവർ വെളിപ്പെടുത്തി . 2014 ലെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവർ പങ്കുവച്ചു . എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടിയന്തിര ഇടപെടീൽ ആവശ്യമായതുകൊണ്ടു പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് മുന്നോട്ടു പോകാൻ പഞ്ചായത്തധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു  . കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഭക്ഷണക്രമീകരണങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തുനിന്നും മാലിന്യം കിണറുകളിൽ എത്തിയിരുന്നതായും എന്നാൽ ഈ വർഷം അങ്ങനെ ഒരു പരാതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലായെന്നും കിണറുകളിൽ ആ വിധത്തിൽ മാലിന്യം എത്തിയില്ലായെന്നും പൊലൂഷൻ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വെളിപ്പെടുത്തി.

ഭക്ഷണശാലയുടെ ചുമതലയുള്ള പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ളയുടെ ക്രമീകൃതമായ സജ്ജീകരണങ്ങളാണ് ഇതിനു വഴിത്തിരിവായതെന്നും പരാതിക്കാരുൾപ്പടെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സമ്മതിച്ചു . എന്നാൽ സീവേജ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നയിടത്തുനിന്നും കിണറുകളിൽ മാലിന്യം എത്തിയെന്ന് സമീപവാസിയുടെ പരാതിയിന്മേൽ കിണറുകളിലെ മാലിന്യം ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ജനുവരി ആദ്യ ആഴ്ചമുതൽ പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പരിശോധനനടത്തിയെന്നും പ്രസ്തുത പരാതിക്കാരിയുടെ കിണറ്റിൽ മാലിന്യത്തിൻറെ അളവ് കൂടുതലാണെന്നും എന്നാൽ മറ്റു കിണറുകളിൽ അത്ര വ്യാപകമല്ലെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു .

ഇവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തു ഒരാളുടെയെങ്കിലും കിണറിൽ ഐപിസി ആസ്ഥാനത്തുനിന്നും മാലിന്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു ശാശ്വത പരിഹാരം ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും സഭയുടെ വക്താക്കൾ സംയുക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു. സീവേജ് പ്ലാന്റിനുവേണ്ടി വിവാദമായ പാഴ്ചിലവുണ്ടാക്കി 63 ലക്ഷം രൂപ ചിവഴിച്ചു എടുത്ത കുഴികൾ നികത്തുകയും ( അത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല ) അതിനു മണ്ണിട്ട് നികത്താൻ പരാതിക്കാരിയുടെ കൈവശവസ്തുവിൽക്കൂടി ജെസിബിയും അനുബന്ധ വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും അവർ സമ്മതിച്ചു . മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് താൽക്കാലികമായി സഭയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു . ഇവരുടെ കിണറുകൾ പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശുചീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും തീരുമാനമായി . സീവേജിൻറെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും പൊലൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് പരിശോധനനടത്തുകയും അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പാലിച്ചു യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ മാലിന്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കു ശാശ്വതമായ പരിഹാരം നടത്തുവാൻ ഐപിസി തയ്യാറാണെന്നും പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ള പ്രസ്താവിക്കുകയും മറ്റു രണ്ടു സഭാ പ്രധാനികളായ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണും ബ്രദർ ജോയി താനുവേലിയും സമ്മതം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു . ഇത് പരാതിക്കാർ സമ്മതിക്കുകയും സന്തോഷത്തോടുകൂടി പിരിയുകയും ചെയ്തു.

ബ്രദർ എൻ സി ബാബു കൺവൻഷനിൽ രാത്രിയോഗത്തിൽ സമീപവാസിയായ സ്ത്രീയെ ഇസബെലിൻറെ ആത്മാവുള്ള സ്ത്രീ എന്ന സംബോധനയും മറ്റുമാണ് പരാതിയുടെ ആക്കം കൂട്ടാനിടയായതും എന്നറിയുന്നു . കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി മാലിന്യപ്രശ്നത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയർന്നത് . ചാനലുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വരുന്ന വാർത്തകളിൽ ചില ഐപിസി അംഗങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പ്രതികരിക്കുകയും ലൈവ് ഇറക്കി ആളുകളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതും ഐപിസി അനുവദിച്ചിട്ടോ ഇവരാരും ഐപിസിയുടെ വക്ത്താക്കൾ അല്ലെന്നും അത് മുഖവിലക്കെടുത്തു സഭയ്‌ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. സഭയുടെ ചുമതലപ്പെട്ടവർ പുറത്തിറക്കുന്ന വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ മാത്രമാണ് സഭയുടെ ശബ്ദമെന്നും പാസ്റ്റർ പിള്ള അറിയിച്ചു .ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഐപിസിയുടെ അടുത്ത ജനറൽ കൺവൻഷനിൽ നാട്ടുകാരുടെ പരിപൂർണ്ണ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീക്കാനാണ് ഐപിസിയുടെ തീരുമാനമെന്നും പാസ്റ്റർ പിള്ള പ്രസ്താവിച്ചു. അതിനൊന്നും പരാതിക്കാർ എതിരല്ലെന്നും കൺവൻഷൻ സമീപവാസികളുടെ കൺവൻഷൻ കൂടി ആയിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അടുത്തിടെ പ്രോപ്പർട്ടി മാനേജർ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നതുമാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നത് . ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ ശത്രുത പിടിച്ചുവാങ്ങുന്ന വ്യക്തികളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് പ്രശ്‌നപരിഹാരത്തിന് തുനിയുന്നതെന്ന ഉറപ്പും അവർക്കു നൽകി . ശാശ്വത പരിഹാരത്തിനായി പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ള , പാസ്റ്റർ ടി ജെ എബ്രഹാം ( കോഴഞ്ചേരി മോനച്ചൻ) , ഡോ . ജോൺ  ജോസഫ് , ബ്രദർ ജോയി താനുവേലിൽ , ബ്രദർ ജേക്കബ് തോമസ് (ഷാജി ),ബ്രദർ കുര്യൻ ജോസഫ് ,ബ്രദർ റ്റിറ്റി പത്തനാപുരം (സിവിൽ എൻജിനീയർ )എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സമതി അനുവദിച്ചു തരാൻ ജനറൽ ഭാരവാഹികളോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു . നമുക്ക് ഒരു സമാധാന ശ്രമവും ശാശ്വത മാലിന്യപ്രശ്നപരിഹാരവുമാണ് ആവശ്യം ,

അശ്‌ളീല സംഭാഷണവും ലിംഗപ്രദര്ശന ഫോട്ടോയും ചർച്ച്‌ ഓഫ് ഗോഡ് സൗദി റീജിയൻ ഓവർസിയർ റെജി കടമ്പനാട് എന്ന കപട പാസ്റ്റർ

സൗദി അറേബിയയിൽ ജോലി തേടിയെത്തി അൽപം  കാശും പുത്തനും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ സ്വയം സമർപ്പിത പാസ്റ്ററായി അവതരിച്ചു  ചർച്ച്‌ ഓഫ് ഗോഡ് സൗദി റീജിയൻ ഓവർസിയർ റെജി കടമ്പനാട് എന്ന കപട പാസ്റ്റർ കാമവെറിപൂണ്ട് സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരിക്ക് കൈമാറിയ അശ്‌ളീല സന്ദേശവും ലിംഗപ്രദർശന ഫോട്ടോയും പ്രബോധനത്തിനുലഭിച്ചു. കാണാൻ ഇയാൾ കാണാൻ അൽപ്പം സൗന്ദര്യവും വടിവൊത്ത ശരീരപ്രകൃതിയുമുള്ള സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോൾ സമനില തെറ്റിപ്പോകുന്നതായി ഇദ്ദേഹം കൈമാറിയ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശവും ഫോട്ടോകളും ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ പുറംലോകത്തെ കാണിക്കുവാൻ അത്ര അറപ്പുളവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് സ്ത്രീക്ക് അയച്ചത് .അടൂർ കടമ്പനാട് സ്വദേശിയാണ് ഇദ്ദേഹം കടമ്പനാട് തുവയൂർ കൊച്ചുതുണ്ടിൽ  കുടുംബാംഗമാണ്  . കുടുംബസ്ഥനായ ഇയാൾക്ക് ഞരമ്പുരോഗം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായെന്നും വാട്സാപ്പിലൂടെ സന്ദേശമയച്ച സഹോദരി സഹികെട്ടിട്ടാണ് വിവരം പുറത്തുവിട്ടതെന്നും അവർ പറയുന്നു .

മകൻറെ  പഠനത്തിന് അമേരിക്കയിൽ വിടാൻ പലരുടെയും കയ്യിൽ നിന്നും പണം തിരിമറി നടത്തി മുങ്ങിനടക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാളുടെ ചെയ്തികൾ കൂടുതൽ മറനീക്കി പുറത്തുവരാൻ പോകുകയാണ് . പുനലൂർ സ്വദേശിനിയാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യയെന്നും അവരുടെ കുടുംബം ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിരതാമസ്സമാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് അറിവ് ലഭിച്ചത്. ഇയാളുടെ കാമകേളികളുടെ കൂടുതൽ ഫോട്ടോകളും ഇയാളുടെ സംഭാഷണവും ഞങ്ങൾ നിയമപ്രാബല്യത്തോടുകൂടി പുറത്തുവിടുന്നതാണ്

.

കുമ്പനാട് കൺവൻഷൻ കൊയ്ത്തുത്സവമാക്കി മാറ്റാൻ ക്ളോസറ്റ്‌ ജോൺസൺ രംഗത്തിറങ്ങും

ഹനുമാൻ ജോൺസൺ എന്ന പുതിയ നാമകരനാം ലഭിച്ച ക്ളോസറ്റ്‌ ജോൺസൺ ശ്രീലങ്കയുടെ പേരിൽ കൊയ്ത്തുത്സവമാക്കി കുമ്പനാട് കൺവൻഷനിൽ സ്റ്റേജിനു സമീപം കറങ്ങും . വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കക്കാരാണ് ലക്‌ഷ്യം . ശ്രീലങ്കയിൽ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ലങ്കാദഹനം നടത്തുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചു പണം തട്ടലാണ് മുഖ്യലക്ഷ്യം . ശാന്തവും വേണമെങ്കിൽ കരഞ്ഞും ആളുകളെ പറ്റിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഇയാളുടെ വാചകത്തിൽ കുടുങ്ങി ആർക്കും അബദ്ധം പറ്റരുത്. ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം രാവണ നാട്ടിൽ ഇയാൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് . അപ്പോഴൊക്കെ താമസിക്കാനിടം കൊടുത്തിരുന്ന പുനലൂരുകാരൻ ”നോ ചാൻസ് ”എന്ന ബോഡ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇനിയും അവിടെ താമസിപ്പിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ കാരണം പിടികിട്ടിക്കാണുമല്ലോ.

എൻജിനീയറിങ് കോളജിലെ സീറ്റു തരപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുന്ന ബ്രോക്കർ പണിയെക്കാളും നല്ല വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് ലങ്കാദഹനം എന്ന് കണ്ട ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ലങ്കയിൽ ഇരുപത്തിയേഴു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാണ് പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നത് . കുമ്പനാട് കൺവൻഷനിൽ തെങ്കാശിക്കാരനായ ഒരു സ്വതന്ത്ര സഭക്കാരനെ കാണിച്ചാണ് പണം തേടുന്നത്. ശരിക്കും അന്വേഷണമില്ലാതെ ആരും ചതിയിൽപ്പെടരുത് . ഐപിസി ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ അവസാനമായി നിയോഗിച്ചത് പാസ്റ്റർ കെ സി ജോണിനെയാണ് ( അമേരിക്ക ) അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാമ്പത്തികം ഉള്ളതുകൊണ്ടും ദൈവീക പ്രവർത്തനത്തിനുവേണ്ടി ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിനാണ് സകല പിന്തുണയും കൊടുക്കുന്നത് . ഹനുമാൻ ജോൺസൺ ആദ്യപടിയായി അമേരിക്കയിലുള്ളവരോട് ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കും പിന്നീട് ഇല്ലാത്ത സഭയുടെ പേരിൽ പിരിവു ചോദിക്കും മാത്രമല്ല വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് മുതൽ കമ്മറ്റിയംഗം വരെ ആക്കാൻ പണം ചോദിക്കുന്നതായാണ് അറിവുലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് . കുമ്പനാട് കൺവൻഷനിൽ ചിലർക്കുവേണ്ടി വോട്ടുപിടുത്തവും പാർടൈം ആയി ചെയ്യുന്നുണ്ട് . കാരണം ബ്രോക്കർ പണിയോ വോട്ടു കച്ചവടമോ എങ്ങനായാലും ഹനുമാന് പണം കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ . നമ്മുടെ പ്രസിഡണ്ട് ചിന്തിക്കാതെ ചെയ്ത ഒരബദ്ധമാണിത് എന്നുപറയുന്നതാകും ശരി . കഴിഞ്ഞ ജനറൽ ഇലക്ഷനിൽ ചിലരുടെ പക്കൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി കളിച്ച കളി അന്നത്തെ വൈസ്പ്രസിഡണ്ടു സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞുതരും . ആകയാൽ ജാഗ്രതൈ

കുമ്പനാട് കൺവൻഷൻ ”മത്സരക്കാർ ”തങ്ങളെത്തന്നെ ഉയർത്തും

ദൈവവചനത്തിൽ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ”മത്സരക്കാർ തങ്ങളെത്തന്നെ ഉയർത്തരുതേ” . നമ്മുടെ കൺവൻഷനിൽ ആളുകൾ തെരഞ്ഞുപിടിച്ചു സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഇടപെടാൻ വരും . നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാത്ത സൗഹൃദം നാല് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഫെബ്രുവരി മാസത്തിനു 29 ദിവസം ഉള്ളതുപോലെ ഐപിസിയിൽ മൂന്നുവർഷം കൂടുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മത്സരക്കാർ അമിതസ്നേഹവും കെട്ടിപ്പിടുത്തം ,ചുംബനം ,കുശലം പറച്ചിൽ , സ്നേഹാന്വേഷണം , മക്കളുടെ കാര്യം ചോദിക്കൽ , ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതു തുടങ്ങി നാളിതുവരെ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യവുമായി വോട്ടുറപ്പാക്കാൻ മത്സരക്കാർ എത്തും . ചിലർ രണ്ടുകയ്യും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് ചേർത്തു പിടിച്ചു വിടാതെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും . മുഖത്തു പുഞ്ചിരിയും ( ഉള്ളിൽ കാണില്ല )നിറഞ്ഞപ്രത്യാശയും ഒക്കെ മുഖത്തു കാണും . ചിലരെങ്കിലും പോക്കറ്റിനു ഖനം കൂട്ടും . ഇതിരിക്കട്ടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടായ്മ . അങ്ങനെ ന്യായവിധിയുടെ അംശം തരാനും നോക്കും . സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ അനുഭവിച്ചാൽ ഒന്നും വർജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല . തരുന്നത് വ്യാജ നോട്ടുകൾ ആണോ എന്നുറപ്പുവരുത്തണം എന്നുമാത്രം . കാരണം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ! അതാ കാര്യം . തരുന്നത് വാങ്ങണം . കാരണം പിന്നീട് കിട്ടുകയില്ല . ഇനി ഇവരെ കാണണം എങ്കിൽ മൂന്നു വര്ഷം കഴിയണം . അന്ന് ആരൊക്കെ കാണും എന്നെങ്ങനെ അറിയാം . പക്ഷെ വോട്ടിനു നോട്ടു വാങ്ങരുത് അത് ദൈവകോപത്തിനിടവരുത്തും എന്നതിന് സംശയമില്ല.

നിങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നവരോട് നിങ്ങളും സ്ഥാനാർത്ഥി ആണന്നു തിരിച്ചടിച്ചാൽ മതി. അവർ കൂടുതൽ ശല്യം ചെയ്യില്ല .ദൈവം ആലോചന തന്നതുകൊണ്ടു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ മറുപടി മാത്രമേ പറയാവൂ. അങ്ങാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നോ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ പണിയുണ്ടെന്നു തിരിച്ചടിച്ചാൽ മതി . ഈ സഭാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് . ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയോട് ചോദിക്കുക ! ഇപ്പോൾ ചിരിക്കാൻ അറിയാം അല്ലെ . ഇവരെ വെറുതെ വിട്ടയക്കരുത്. ഇത്രയും നല്ല ഒരവസരം ഇനി കിട്ടുകയില്ല . ഈ കസേരപ്രേമികളെ ശരിക്കും ലജ്ജിപ്പിച്ചു വിടുക. ഇവരൊക്കെ ലജ്ജയായതിൽ മാനം തോന്നുന്നവരാണ്. ഏതു ഉന്നത നേതാവായാലും ബഹുമാനത്തിനും പുകഴ്ചക്കും അർഹനാണെന്നു തോന്നിയാലും പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞെ വിടാവൂ. കാരണം ആത്മീയ സമ്മേളനത്തിൽ വോട്ടു ചോദിക്കാനുള്ള സ്ഥലമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസരവാദികളെ ദൈവജനം കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കരുത്. ഇവരോട് ഈ വിധത്തിൽ എതിർക്കുന്നതുകൊണ്ടു ദൈവകോപം ഒന്നും തലയിൽ വരുകയില്ല. കൺവൻഷൻ സ്ഥലവും പരിസരവും അനാത്മീയനും കസേരകളിക്കാരനും പദവി മോഹക്കാരനും വിഹരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാക്കി മാറ്റാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത്. യേശു ആലയത്തിൽ വിൽക്കുന്നവരെയും വാങ്ങുന്നവരെയും പുറത്താക്കിയ സംഭവം ഓർമ്മയില്ലേ . ദൈവസന്നിധിയെ കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ ആക്കാൻ ഇടയാകരുത് . വോട്ടു തേടിക്കൊടുക്കുന്ന ബ്രോക്കറുമാരും കറങ്ങി നടക്കും.  അവരോടും ദൈവജനവും പണക്കൊതിയില്ലാത്തവരായി  ദൈവം വേർതിരിച്ച ശുശ്രൂഷകന്മാരും അകലം പാലിക്കുക.ആരൊക്കെ ജയിച്ചാലും ജയിപ്പിച്ചാലും കുമരന് കുമ്പിളിൽ തന്നെ കഞ്ഞിഎന്ന പഴമൊഴിയെ നടക്കൂ.  സഹിച്ചു മടുത്തു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത്

സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും തന്ത്രങ്ങളും! സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ക്യാമറ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്

തന്ത്രം പഠിച്ചവൻ മന്ത്രിയും മന്ത്രം പഠിച്ചവൻ തന്ത്രിയും എന്ന നിലപാടായിരുന്നു സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് . എന്നാൽ ഇവിടെ അതിനെയെല്ലാം കാറ്റിൽപറത്തി ദൈവദൂതൻ ഊതണം കാഹളം കേൾക്കണം പറക്കണം എന്ന താൽപ്പര്യത്തിലായിരുന്ന പെന്തകൊസ്തിലെ മേൽകയ്യുള്ളവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് തന്ത്രിയെക്കാളും മന്ത്രിയെക്കാളും ഒരു പടി മുന്നിലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. തന്ത്രിക്കു തൻറെ  ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ മന്ത്രം പഠിക്കണം മാത്രമല്ല അവരുടെ നിയമപ്രകാരം വൃത  ശുദ്ധി  വരുത്തണം. ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീപ്രവേശന വിളംബരം സർക്കാർ കോടതിമുഖാന്തിരം നേടിയെടുത്തുവെങ്കിലും മത വിശ്വാസത്തിൻറെ  ക്രമത്തിലും താന്ത്രിക വിധി പ്രകാരവും പതിനെട്ടാം പടി  ചവുട്ടി കയറി അയ്യപ്പ ദർശനം നടത്തിയ സ്ത്രീകൾ മുഖാന്തിരം  പുണ്യാഹം തളിച്ചു ശുദ്ധി വരുത്തിയെങ്കിലും തന്ത്രി എത്രമാത്രം വൃതശുദ്ധിയോടായിരിക്കണം പ്രധാനസ്ഥലത്തു നിലകൊള്ളുന്നത് . അവരൊക്കെ ക്ഷേത്രാചാരപ്രകാരം നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെയും വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയും അല്ല അവരെല്ലാം അവുടെയെത്തിയത്. അവരെ ചീട്ടിട്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒന്നിലധികം പേരുടെ പേരുകൾ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ചീട്ടിട്ടടുക്കുന്നതു . ഒരാൾക്ക് ചീട്ടു വീഴുകയും മറ്റുള്ളവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യ്യുമ്പോൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അഥവാ പരാജയപ്പെട്ടവർ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയോ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി ദേവസ്വം ബോർഡിനെതിരെ കേസുകൾ കൊടുത്ത ചരിത്രവും നിലവിലില്ല. ശബരിമല ഒരു ആത്മീയ സ്ഥലമായാണ് ഹൈന്ദവർ കാണുന്നത് . എന്നാൽ അതിൻറെ  പേരിൽ കേസില്ല കോടതി വ്യവഹാരമില്ല. സ്ത്രീപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാത്രമാണ് കോടതിയിൽ  വിഷയം വന്നത് . പെംന്തക്കോസ്തുകാരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഇന്നും കോടതിയിൽ  തീർപ്പാകാത്ത കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്

ക്ളോസറ്റ്‌ ജോൺസൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ത ശ്രീ ഹനുമാൻ രാജ്യത്തിൻറെ  ഐപിസിയുടെ പഞ്ചായത്തു മെമ്പർ ആയപ്പോൾ അത് നേടിക്കൊടുത്ത ആളിനെതിരെ കള്ളക്കേസുമായി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ പോലീസ് ഇൻസ്പെക്റ്റർ ക്ളോസറ്റിനോട് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് നാണമില്ലേ തനിക്കു പാസ്റ്റർ ആണന്നു പറഞ്ഞു നടക്കാൻ. ഒരു പാസ്റ്റർക്കെതിരെ കേസുമായി വന്നിരിക്കുന്നു. അതും സംശയത്തിൻറെ  ആനുകൂല്യത്തിൽ തെളിയിയ്ക്കാൻ കഴിയാത്ത വ്യാജവുമായി . നിന്നെയൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെനിക്കറിയാം . മേലിൽ ഇത്തരം കള്ളക്കഥകളുമായി ഞങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം കളയാൻ വന്നേക്കരുതെന്ന ശകാരത്തോടുകൂടിയാണ് എഴുതി വപ്പിച്ചിട്ട് വിട്ടത് . അതിൻറെ  രോഷം തീർക്കാൻ ഈ ഹനുമാൻ രാജ്യ സേവക്കാരൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് വെളിയിൽ നിന്ന നിരപരാധിയായ പാസ്റ്ററുടെ ഫോട്ടോ മറഞ്ഞു നിന്നെടുത്തു   വാട്സ്ആപ്പിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു . ആ പാസ്റ്റർ പോലീസ്  കസ്റ്റഡിയിലാണെന്നുവ്യാജപ്രചരണം നടത്തി.  എന്നിട്ടു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻറെ  വെളിയിൽ നിന്ന ഫോട്ടോയും എടുത്തു വാട്സാപ്പിലൂടെ ആഘോഷിച്ചു. വ്യാഴവും വെള്ളിയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയാത്ത ചിലർ വിശ്വസിച്ചു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ പാസ്റ്റർ എന്ന്  . ഇതാണ് കള്ളന്മാരുടെ ആത്മീയത . ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം.

ക്ളോസറ്റ്‌ ജോണ്സനെപ്പോലുള്ളവരാണ് വോട്ടു ബ്രോക്കരന്മാരായി സഭയിലെ ചിലരെ ആക്കിവയ്ക്കുവാൻ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇയാളെപ്പോലുള്ളവർക്കു നല്ല പരിചയമാണ് . ഡൽഹിയിലെ എൻജിനീയറിങ് ജെ കോളജിൽ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കൊടുത്തു ഉപജീവനം കഴിക്കുകയായിരുന്നു കുറെ നാളുകൾ . കൊട്ടാരക്കരക്കു സമീപമുള്ള സഭയിൽ തുടരാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ പിന്നെ സഭാതലത്തിൽ നിന്നും ദലാൾ  പണിക്കിറങ്ങിയ ഇവനെപ്പോലുള്ളവർ ഈ പണിക്കു യോജിച്ചതാണ് .ഒരു  കിട്ടാതായപ്പോൾ പ്രവചനം തൊഴിലാക്കി. പിന്നീട് അതും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ദലാൽ ആയി . ഈ സ്ഥാപനത്തിൻറെ  പേരിൽ പാട്ടുപുസ്തകം ഇറക്കി പരസ്യത്തിന് അവരുടെ പക്കൽ നിന്നും പണവും വാങ്ങി അവർ സൗജന്യ വിതരണത്തിനു ഏൽപ്പിച്ച പാട്ടുപുസ്തകം പോലും ഇയാൾ വിറ്റു കാശാക്കി . ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയുടെ പേരിൽ പരസ്യ പിരിവിനും ഇറങ്ങിയിരിക്കയാണ്. ഇവരൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വോട്ടു ബ്രോക്കരന്മാർ. ഇവർ ആർക്കു വേണ്ടി ജനത്തെ സമീപിക്കുന്നുവോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങി സേവനത്തിനു ഇറങ്ങിയിരിക്കയാണ്. തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. ഈ നിലയിലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാരപണിതു പാനലുണ്ടാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുകയാണ് . ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തിരികെ ആത്മീക വേഷമണിയും . പിന്നീട് എന്തൊരു വിശുദ്ധി ആയിരിക്കും പ്രഖ്യാപിക്കുക. തട്ടുപൊളിപ്പൻ പ്രസംഗവും തീയിറക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയും ഒക്കെ നടക്കും. ഇവർക്കൊന്നും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയില്ല. യേശു ക്രൂശിൽ കിടന്നു പറഞ്ഞ മൊഴികൾ ഇവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കൂടി ആയായിരിക്കും എന്നുവേണം കരുതാൻ” ഇവർ ചെയ്യൂന്നതെന്തെന്നറിയായ്കയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കേണമേ”

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കളത്തിലിറങ്ങാതെ മറ്റുള്ള ദലാൾമാരെ കളത്തിലിറക്കി സർവ്വേയെടുപ്പാണ് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് . ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഏതു വൃത്തികെട്ടവനോടും ഇവർ ചങ്ങാത്തം ഉണ്ടാക്കും കാരണം മലിനതയിൽ കിടക്കുന്നവരോട് വോട്ടുചോദിക്കാൻ മലിനപ്പെട്ടവരെ വേണമല്ലോ അയക്കാൻ . പ്രാക്കളോടു വോട്ടു ചോദിക്കാൻ കാക്കയെ വിട്ടാൽ  പറ്റില്ലല്ലോ കാക്കക്കു കാക്കയും പ്രാവിന് പ്രാവും തന്നെ വേണം . പാമ്പുകളോട് വോട്ടുചോദിക്കാൻ പാമ്പാട്ടിയെ വിട്ടാൽ  പറ്റില്ല പാമ്പ് തന്നെ പോകണം . തേനീച്ചയോടു വോട്ടു ചോദിക്കാൻ തേനീച്ച തന്നെ പോകണം . അല്ലാതെ വൃത്തികേടിൽ ഇരുന്നു രോഗം, പരത്തുന്ന മണികണ്ഠൻ ഈച്ച പോയാൽ പറ്റില്ല അതാതു വർഗ്ഗത്തെ തന്നെ വിടണം . അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് മാൽസാരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നവർ സകല കൊള്ളരുതാത്തവരായ ആളുകളെ കൂടെ കൂട്ടി നിർത്തി പണം കൊടുത്ത് നിയോഗിച്ചു വിടുന്നത് . ദൈവം തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നവനെ വഷളന്മാർ ഇറങ്ങി വോട്ടുകൊണ്ടുവന്നു വിജയക്കുപ്പായം ഇടേണ്ട ആവാശ്യമില്ല. ദൈവം നൽകിയ പണം ദൈവനാമം മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. കസേര ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ആകരുത്. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കർത്താവിനോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇവിടെയുള്ള വഷളന്മാരുടെ കൂടെ കൂടി ആത്മീയതയും നിത്യതയും കളയാൻ നിൽക്കുകയില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ വീണുപോയവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സാത്താൻറെ  ഏജൻറുകളാണമു. ആത്മീയരുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാത്താൻ അതിനകത്തുള്ളവരെയാണ് നിയോഗിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പേരുപറയപ്പെട്ടവർ ഒരു കാലയളവിൽ ദൈവത്തിനുവേണ്ടി നിന്നവരാണ് . പിന്നീട് ലോക സ്നേഹവും പണവുമൊക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങിപ്പോയി. പുതിയ നിയമത്തിൽ തന്നെ അനേകരെ കാണാം .യേശുവിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്ത യൂദായെക്കാൾ മുന്നമേ മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രവർത്തി കൊണ്ടും യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞവൻ പത്രോസ് ആയിരുന്നു. യേശു അവനെ നോക്കി പോ സാത്താനെ എന്ന് വിളിച്ചില്ലേ   അതിന്  ശേഷമല്ലേ യൂദാ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നതു. ദേമാസ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോയില്ലേ . ചെമ്പു പണിക്കാരനായ അലക്‌സന്ദർ തുടങ്ങി ഒട്ടനവധിപ്പേർ ഈ നിലയിൽ മാറിയവരല്ലേ. യേശുവിക്കോടൊപ്പം വന്നവരിൽ പലരുംപോകയിൽ നിങ്ങൾക്കും പോകാൻ മനസുണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ പേര് ചേർക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയാണുള്ളതെങ്കിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എത്രയെത്ര പേരുടെ പേരുകൾ എഴുതുമായിരുന്നു. ഫോണിൽ കൂടെ കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നവരും വീട്ടിലും ഹോട്ടകളിലും രഹസ്യ ഇടങ്ങളിലും ആളിനെ വരുത്തി പണം കൊടുത്ത് കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നവരും ഓർത്തുകൊള്ളുക അഗ്നിജ്വാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനെ വെട്ടിച്ചു ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴികയില്ല. അവനെ മറച്ചു ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക്  കഴിയുമോ? മൂന്നു വർഷത്തേക്കുള്ള കസേര പണം കൊടുത്തും പാരപണിതും നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയാൽ പിന്നീടും നിങ്ങളുടെ മരണം വരെ അത് തുടരേണ്ട? ദൈവം അതിനു കൂട്ട് നിൽക്കുമോ? ചിന്തിക്കുക .ചില സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്യാമറാ  നിരീക്ഷണത്തിലാണ് . അതുപോലെ ദൈവത്തിൻറെ  നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നറിയുക

കുമ്പനാട് കൺവൻഷൻ ഭക്ഷണചുമതല പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ളക്ക്

ഐപിസി കുമ്പനാട് ജനറൽ കൺവൻഷനിൽ ഭക്ഷണചുമതല പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ളക്ക് . ജനറൽ എക്സിക്യൂട്ടിവിനോട് ചേർന്നാണ് ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതു . കൺവെൻഷൻറെ വിവിധ തിരക്കുകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവിനുള്ളതിനാൽ ഭക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനും പരിപൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുവാനും കഴിയാത്തതിനാലാണ് പാസ്റ്റർ പിള്ളയുടെ അനുഭവപരിചയം ഈ ചുമതലയിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിജയകരമായതിനാൽ കൗൺസിൽ ഈ വർഷവും പാസ്റ്റർ പിള്ളയ്ക്ക് ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതു . ആദ്യം സസ്യാഹാരം കൊടുക്കണമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം എങ്കിലും അത് മാറ്റി മുൻ വർഷങ്ങളിലെപ്പോലെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണവും കൊടുക്കുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതായി പാസ്റ്റർ പിള്ള അറിയിച്ചു . ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറക്ക്  ക്രമീകരണം വിശാലമാക്കും  . ഭക്ഷണശാലയിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നത് കൂപ്പൺ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ മാത്രം നിയന്ത്രിക്കും . കൂപ്പൺ ഇല്ലാതെ ആരെയും ഭക്ഷണശാലയിലേക്കു പ്രവേശനം  ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല .

ഭക്ഷണത്തിനു ആവശ്യമുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മറ്റു സ്റ്റേഷനറി സാധനങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ, നാളികേരം എന്നിവ സംഭാവന ചെയ്യാനും അവസരമുണ്ട് . ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം മുതൽ ഒരുദിവസമോ . ഒന്നിലധികം ദിവസത്തെയോ കൺവൻഷൻ ദിവസങ്ങളിലെ മുഴുവൻ ഭക്ഷണമോ സഭകൾക്കോ സംഘടനകൾക്കോ വ്യക്തികൾക്കോ സംഭാവന ചെയ്യാവുന്നതാണ് . അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിൽ ഓഫീസുമായോ ഭക്ഷണചുമതലയുള്ള കൺവീനർ പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ളയുമായോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് . എല്ലാ സംഭവനകൾക്കും ഓഫീസിൽ നിന്നും കൃത്യമായ രസീതുകൾ ലഭിക്കുകയും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് . ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിലിൻറെ  നേരിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു വിതരണം  നടത്തുന്ന ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ഏവരുടെയും സഹായസഹകരണങ്ങൾ ഐപിസി ഓഫീസിലേക്ക് നൽകുവാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ള . ഫോൺ 9447359133

പാസ്റ്റർ എം സി ചാക്കോ(അബുദാബി ) നിത്യതയിൽ

ഐപിസി അബുദാബി സഭയുടെ സ്ഥാപകനും ഐപിസി യു എ ഇ റീജിയൻ സ്ഥാപക പ്രസിഡണ്ടും ആപ്കോൺ സഭകളുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ സ്ഥാപകനുമായ പാസ്റ്റർ എം സി ചാക്കോ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു . ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അബുദാബിയിൽ എത്തിയ പാസ്റ്റർ എം സി ചാക്കോ ആത്മീയപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു . അപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തൻറെ  ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിനുശേഷവും ഐപിസിയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി അബുദാബിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുവന്നു . അതിനുശേഷം നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും തൃശൂരിൽ ഐപിസിയുടെ സെൻറർ ശുശ്രൂഷകനായി ചുമതലയേൽപ്പിക്കുകയും ചില നാളുകൾക്കുശേഷം അത് വിടുകയും തിരുവല്ലയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി വിശ്രമജീവിതം നയിക്കുകയുമായിരുന്നു.പോലീസ് ചാക്കോ എന്നപേരിൽ ഐപിസിയിലും വിദേശത്തും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു .ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയിൽ ചില ദിവസങ്ങളായി തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു