പുതിയ വാർത്തകൾ വായിക്കുക ! നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ മെയിൽ ചെയ്യുക! പ്രബോധനം ഫെബ്രുവരി ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഐപിസി തൃശൂർ കൂട്ടാല (E ) സഭയിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആരാധന നടക്കുന്നതായി വിശ്വാസികൾ

ഐപിസി തൃശ്ശൂർ  കിഴക്കേ കൂട്ടാല സഭയിൽ ചില ആഴ്ചകളായി ആരാധന നടത്താൻ കഴിയാതെ അടച്ചിട്ടിരിക്കയായിരുന്നു.എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചമുതൽ അവിടെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നതായി വിശ്വാസികളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും പ്രബോധനത്തോട് പറഞ്ഞു. പ്രസ്തുത സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ആ സഭയിലെ തന്നെ പാസ്റ്ററായി ചുമതല യേറ്റതിനുശേഷം  ഉണ്ടായ ആരോപണ വിഷയത്തിൽ സഭയിൽ പ്രശ്നം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രസ്തുത ശുശ്രൂഷകൻ തനിക്കു നീതി ലഭിക്കുവാൻ കോടതിയിൽ കേസുകൾ ഫയൽ ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് പ്രശ്നം രൂക്ഷമാകുകയും ഒടുവിൽ സഭാ ഹാൾ അടച്ചിടേണ്ടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു .

കിഴക്കേ കൂട്ടാലയിലാണ് പ്രശ്നമെങ്കിലും തൃശൂർ ഐപിസി സഭകളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ സ്വമേധാ വേല ചെയ്തു തലയിടുന്ന സ്ഥിരം കക്ഷികളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്നാണറിവ് . ഐപിസി മുൻകാല നേതൃത്വങ്ങൾക്കെതിരെ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിധി വരാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതുമായ കേസിലെ കക്ഷികളും  പ്രസ്തുത കേസ് നടത്താൻ അന്നത്തെ സഭാ നേതൃത്വം അധികാരപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയും ഐപിസി കൂട്ടാല വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ചു എന്ന വാർത്ത പരക്കുന്നതായി  അറിവ് ലഭിച്ചപ്പോൾ പ്രസ്തുത വ്യക്തിയുമായി പ്രബോധനം ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അദ്ദേഹം അത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്തു. സമാധാനപരമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഇനി സാധ്യമല്ലെന്നും അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെന്നും സഭാ അനുകൂലീകൾ പ്രബോധനത്തോട് പറഞ്ഞു.

ഐപിസി സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്നും നീതി ലഭിച്ചില്ലെന്നും സഭാ വിശ്വാസികൾ ആരോപിച്ചു. ഏതായാലും പ്രശ്നം ഗുരുതരമായി ന്തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് പോയിരിക്കുന്ന തൃശ്ശൂർ ഈസ്റ്റ് സെൻറർ ശുശ്രൂഷകനെ സ്വസ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറ്റാനും തിരക്കിട്ട ചർച്ചകൾ രഹസ്യമായി നടക്കുന്നതായും അറിവ് ലഭിച്ചു . നിയമനം കൊടുക്കാൻ മുന്നിൽ നിന്നവർ തന്നെ കാലുവാരാനും നിൽക്കുന്നതായി അറിയുന്നു . ഈ വിഷയത്തിൽ സമസിദ്ധാന്ത നിയമം ഉണ്ടെന്നും പ്രബോധനത്തിന് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചു. അനുകൂല വാദികളും പ്രതികൂല വാദികളും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നാണറിവ് . ഇരു കൂട്ടരുടെയും താൽപര്യങ്ങൾക്കു സെൻറർ ശുശ്രൂഷകൻ വഴങ്ങാതിരുന്നതിലാണ് ഈ നീക്കമെന്ന് ഇവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിനോട് യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു

സഭാ നേതൃത്വം  വിഷയങ്ങൾ കാര്യമായി പരിശോധിച്ച് തെറ്റ് എവിടെ ആരുടെ പക്ഷത്തു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കു ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയും നീതി ലഭിക്കേണ്ടവർക്കു നീതി നിഷേധിക്കയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സഭാ സമ്മതിയും പ്രശ്നപരിഹാരം സമ്മതിയും ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യക്ഷമമാക്കേണ്ടതുണ്ട് . നേതാക്കന്മാരെയും കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും മാത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതല്ല സഭയും പ്രതിപുരുഷന്മാരും എന്ന് ഈ സമിതിയംഗങ്ങൾ മനസിലാക്കണം . പലരു കൂടുന്നിടത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാകാനും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും കീഴ്പ്പെടാത്തവരും ഒക്കെ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായി കണ്ടേക്കാം . അവരുടെ ഇടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സഭാ കോടതികൂടിയാണ് സഭാ കൗൺസിലുകൾ എന്നുള്ള കാര്യം അവഗണിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകരുത്. എത്രയും പെട്ടന്ന് കൂട്ടാല സഭയിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകത്തക്ക നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകൃതമാകണം . സഭാ ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കരുത്

സെക്കുലർ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഇടയിൽ  അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഭിന്നതകളും രൂക്ഷമായിത്തീർന്ന ജില്ലയാണ്  തൃശൂർ. അവർ സമയോചിതമായി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചു ഒന്നാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയതയുടെ വേഷം അണിയുന്നവരുടെ ഇടയിലെ വിഷയങ്ങൾ തീരാനോ തീർക്കാനോ ആരും മിന്നിട്ടിറങ്ങുന്നില്ല . കേസും വഴക്കും ഒന്നുമില്ലാത്ത കുറെ വിശ്വാസികൾ ഇതിന്നിടയിൽ കിടന്നു വലയുന്നു . ഇത് കാണാൻ ആരുടെ കണ്ണാണ് ഇനി തുറക്കേണ്ടത്

അഖില ലോക വ്യാജൻ ബെന്നി കുഞ്ഞുമോന് (മുട്ടത്തിന്രു) മറുപടി

മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല . എന്നിരുന്നാലും പ്രബോധനത്തിൻറെ   വായനക്കാർ പറയുന്നതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രബോധനം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. പ്രബോധനം ചില നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനാണ്. ആയതിനാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടവ ആണെങ്കിലും അത് പിന്നാലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇവിടെ പോസ്റ്റിട്ടിരിക്കുന്നതിൽ ഐപിസി എന്ന സംഘടന പാസ്റ്റർ പിള്ളയെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നതിൻറെ   കത്തിലെ അടിയിലുള്ള സീലും ഒപ്പും പേരും എന്തിനു മറയ്ക്കുന്നു . ആ ആളിനെ സംരക്ഷിക്കാനോ? വേണ്ടാ . അത് കാണിക്കുക തന്നെ വേണം .

പാസ്റ്റർ പിള്ള ഐപിസിയുടെ ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ആൽപ്പാറ സഭയിലെ ദാനിയേൽ  വിവരാവകാശ നിയമം വച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചു ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ രേഖയാണത്. ശരിയായ കാര്യമാണ്. ആർക്കു വേണമെങ്കിലും ആരുടെ നേർക്കും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാം. ചോദ്യം ചെയ്യാം ക്രൂശിക്കാൻ കഴിയും . എന്നാൽ അതുകൊണ്ടു തീരുന്നില്ലല്ലോ? പരിഹാസിക്കു അവിടെ വരെയുള്ളതു മാത്രമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ. ആൽപ്പാറ സഭയിൽ നിരന്തരം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ഡാനിയേലിന്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും പേരിൽ തൃശൂർ  കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻറെ  ഫലമായി പീച്ചി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇവരെല്ലാവരും ചെന്ന് മേലിൽ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയില്ല എന്ന് എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ആ ദേഷ്യം ഇന്നും പാസ്റ്റർ പിള്ളയിടു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിള്ള തെല്ലാം ”പോണാൽ പോകട്ടും പോടാ ”എന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുകയാണ്.

ബെന്നി കുഞ്ഞുമോൻ എന്ന പരിഹാസി പാസ്റ്റർ പിള്ളയെ കുറിച്ച് എഴുതിയതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും ഇനി എഴുതുകയില്ലല്ലോ? സന്തോഷം. നമുക്ക് കാണണം ! കണ്ടേ തീരു ! ”ഏതൊരു നായ്ക്കും ഒരു നല്ല കാലം വരുമെന്നൊരു” പഴഞ്ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ . അത് ബെന്നിക്ക് വന്നു എന്ന് കരുതിയാൽ മതി . അല്പം ആശ്വാസത്തിന് താഴെ കാണുന്ന കത്തും കൂടി കാണുക. അന്തസുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ . അതാണ് മര്യാദ. പരിഹാസിക്കു രണ്ടു കാത്തു തരാം

 

 

ബെ

 

ന്നി മുട്ടത്തിന്

 

ബെന്നി(മുട്ടം ) കുഞ്ഞുമോനും സിന്ധു ജോസും തമ്മിൽ അവിഹിതബന്ധം

കേട്ട് ഞെട്ടരുത് ! ഈ വ്യാജൻ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ദൈവനിഷേധത്തരം ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ല . സത്യമായതു മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ വിരലുകളിൽ വഴങ്ങുകയുള്ളൂ . സിന്ധു ജോസ് എന്ന പേരിൽ വ്യാജ ഐഡിയുണ്ടാക്കിയത് ഈ വ്യാജാരാജാവാണ്.  എന്നിട്ടു ഒരമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും ഫോട്ടോയും ടൈംലൈനിൽ ടാഗ് ചെയ്തു. എന്നിട്ടു ചാറ്റോടു ചാറ്റ് . ചിലർ വിചാരിച്ചു ഇത് ഒർജിനൽ ആണന്ന് . സിന്ധു ജോസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോസ്റ്റുകളും  വ്യാജൻറെ   ശൈലികൾ ആയിരുന്നു . ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഐഡിയിൽ കയറി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കാര്യങ്ങൾ മനസിലാകും . ഇയാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്വന്തം പോസ്റ്റുകളും സിന്ധു ജോസ് എന്ന വ്യാജ അയോഡിയും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഐപി നമ്പറിൽ നിന്നുമാണ് . കെ പി കുര്യന് ദി ട്രൂത്ത്  ഐപിസി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും ഒന്നിൽ നിന്നും തന്നെയാണ് . ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ റിയാദിലുള്ള ഒരു പാസ്റ്ററും  ഭാര്യയും അടക്കം ചിലർ ചേർന്ന് എഴുപതിലധികം ഫെയ്ക്ക് ഐഡികൾ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുകയായിരുന്നു . സിന്ധു ജോസ് എന്ന പേരുകാരി ലോകത്തു വളരെയധികം പേരുണ്ട് . എന്നാൽ ഈ പേരിൽ ഈ വ്യാജൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐഡിയിൽ അങ്ങനെ ഒരാളില്ല എന്നതാണ് സത്യം.

ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ വ്യാജൻ പ്രവർത്തിച്ചത് ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അനാഥാലയത്തിൻറെ  നടത്തിപ്പുകാരി മോളിക്കുവേണ്ടി ഇയാൾ പണം വാങ്ങി വ്യാജസാഹിത്യം ചമക്കുകയായിരുന്നു . അതിൽ ഇയാളുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവിനെയും അപമാനിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങി. സത്യവിരുദ്ധമായ കൂട്ടുകെട്ടും വഴിവിട്ടപോക്കും അനാഥാലയത്തിൽ നടന്നതിനാൽ അത് പൂട്ടി . ഈ സമയം പ്രബോധനം ഈ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അത് മറ്റൊരു അറിയപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷക വാർത്ത നല്കിയെന്നാരോപിച്ചാണ് അവർക്കും പാസ്റ്റർ പിള്ളക്കുമെതിരെ ഈ വ്യാജൻ ആദ്യം കഥയിറക്കിയത്. അത് മോളി പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു.പ്രബോധനത്തിന് മലയാളികൾ ഉള്ളയിടത്തെല്ലാം വാർത്ത തരുന്നവരുണ്ട്. അതിനൊക്കെ അറിയാത്തവരുടെ മേൽ പഴി ചാരിയിട്ടു കാര്യമില്ല. അന്ന് മോളിക്കു വേണ്ടി ബലിയാടായവരെ ദൈവം ഇന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രബോധനം പത്രം അതിവേഗം വളരുകയും ചെയ്തു. മോളിയുടെ സാമ്രാജ്യം അസ്തമിച്ചു.

ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം ഭാര്യാ സൂസൻറെ  സഹോദരീ ഭർത്താവിനെ വരെ അധിക്ഷേപിച്ചു . അതും സിന്ധുവിൻറെ  പോസ്റ്റിൽ .സൂസൻറെ സഹോദരീ ഭർത്താവ്   നിമിത്തമാണ് ഇവൻ അമേരിക്ക കണ്ടത് . കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക . ഇവൻ നിങ്ങളെയും ചതിക്കും . സ്വന്തം ഭാര്യാസഹോദരീ ഭർത്താവിനെ ചതിച്ചവൻ മറ്റുള്ളവരെ വെറുതെ വിടുമോ?ഷമീർ വിഷയത്തിലാണ് പ്രബോധനവുമായി ഏറ്റുമുട്ടാൻ  ഈ വ്യാജനും ഇവൻറെ സഹോദരനും തുനിഞ്ഞത് . സൈമൺ പ്രബോധനം പത്രാധിപർക്കിട്ട  കമന്റിൽ പിള്ളക്ക് കൃമി കടിയാണെന്നും അമേരിക്കക്കു വരാൻ കഴിയാഞ്ഞതിനു ഷമീറിനോട് പക പോക്കുകയാണെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. മാത്രമല്ല കൃമി കടി മാറാൻ ഓമക്കാ കഴിക്കണമെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. അതിനു മറുപടിയായി അന്ന് പിള്ള പറഞ്ഞത് നിന്റപ്പന് കൃമി കടി കൂടിയതിനാൽ നാട്ടിലെ ഓമക്കാ മുഴുവനും അങ്ങ്  കൊണ്ടുപോയി. അപ്പനുവേണ്ടി ഇനി കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു മറുപടി. അതാണ് വൈരാഗ്യത്തിന് കാരണം.

സിന്ധു ജോസ് എന്ന പേരിൽ എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ ഈ പേരിലുള്ള ഏതോ പെണ്ണിനെ സൂസൻ അറിയാതെ ഇവൻ ചതിച്ചു കാണും . അതിനായിരിക്കും സൂസൻ ഇവൻറെ  കരണത്തടിച്ചതു . സിന്ധു ജോസ് എന്ന ഫെയ്ക്ക് ഐഡിയിൽ ടാഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിലെ കുട്ടിക്ക് ഈ ജെന്നി പിടിച്ചവൻറെ  മേലെഴുത്തും സ്വരൂപവും ദൃശ്യമാണ്. . ഒരു കാര്യം  വ്യക്തമായി 2015 ഒക്ടോബറിന് ശേഷം  സിന്ധു ജോസ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു . കാരണം പിന്നീട് ഒന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും മോളിയുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിരുന്നു . പിന്നെ ഈ ഐഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല . ഈ കള്ളൻറെ  ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാ പരമാണു എന്നതിനാൽ പലരും ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എടാ ചമ്പൻ ബർ കുഞ്ഞുമോൻ ബെന്നി നിന്റെ കളി തീർന്നു നിന്നെ പൂട്ടാനുള്ള ചാബിഗാല ഇവിടെ തീർത്ത് കഴിഞ്ഞു . ഇനിയെങ്കിലും നീ നിൻറെ  സൂസൻ പ്രസവിച്ച മക്കളെ ഓർത്ത് അവരുടെ ഭാവി അന്യാധീനപ്പെടാതിരിക്കാൻ മാനസാന്തിരപ്പെടുക . ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുക അവരെങ്കിലും ജീവിക്കട്ടെ

സുവിശേഷ പ്രസംഗ വേദികളിൽ കോമാളികളെപ്പോലെ അഴിഞ്ഞാടുന്ന ഷമീറിനെപ്പോലുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കണം

വളരെയധികം പണച്ചിലവും പ്രയത്നവും പ്രാർത്ഥനയും മുതൽ മുടക്കിയാണ് സഭകൾ സുവിശേഷയോഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത്.വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സഭകൾ ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷക്കായി നടത്തുന്ന  സുവിശേഷപ്രസംഗവേദികളിൽ നിന്നും കൊല്ലം ഷമീറിനെപ്പോലുള്ളവരെ സംഘാടകർ ഒഴിവാക്കണം .അടിയന്തിരങ്ങളിലെ കോമാളികളെപ്പോലെ സംസാരിക്കുകയും സഭാ വിശ്വാസികളെയും ശുശ്രൂഷകന്മാരെയും നാണംകെടുത്താൻ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സഭ്യമല്ലാത്ത പദപ്രയോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂവുന്ന സംസ്കാരശൂന്യരായ ഇവരെ ആര് തന്നെ ആണന്നു പറഞ്ഞാലും വിളിക്കരുത്.

സുവിശേഷയോഗങ്ങളുടെ അന്തസ് കളയുന്ന പ്രഭാഷകരെ  വേദികളിൽ കയറ്റരുത്. ബുക്കുചെയ്തുപോയില്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞേക്കും .ഇയാളെപ്പോലുള്ള അഹങ്കാരികളെ  വിളിച്ചു പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നതിലും നല്ലതു ആ ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം വേണ്ടാ എന്ന് വയ്ക്കുന്നതാണ് . ആത്മാക്കളുടെ മാനസാന്തിരമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ മറ്റാരെയെങ്കിലും ക്ഷണിക്കുക. മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും വന്നതാക കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്താൻ ആണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെ ഇസ്‌ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? . ഇസ്‌ലാം മതവും ക്രിസ്തു സഭയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇയാൾ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞത്  ആരെങ്കിലും  കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?. ഖുർആനിലെ ഒരു പടമെങ്കിലും ഇയാൾ പറഞ്ഞത് കെട്ടവരുണ്ടോ? സാധാരണ ഇസ്‌ലാം ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവരുടെ മദ്രസകളിൽ ഇയാൾ പോയിട്ടില്ലെന്നും സാധാരണ ഇസ്‌ലാം ചെയ്യുന്നതുപോലെ പള്ളികളിൽ നിസ്‌കരിക്കാൻ പോലും ഇയാൾ പോയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പേരിലൊരു ഇസ്‌ലാം എന്നതൊഴികെ ഇസ്‌ലാം മതവുമായി ഇയാൾക്ക് യാതൊരു വിധ ബന്ധവുമില്ലെന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

ഇയാൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയതെങ്ങനെ എന്നതിൻറെ പൂർണ്ണ സംഭവം ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് . ഇയാളെ ഇനി പൊതുവേദികളിൽ വിളിക്കുന്ന സംഘാടകർക്കെതിരെ പ്രബോധനം ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതാണ്. ഇയാൾ പങ്കിടുന്ന വേദികളിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളഒപ്രസംഗകർ  ഒഴിവാകുക . പ്രോഗ്രാമിനെക്കാൾ വലുത് ദൈവനാമ മഹത്വമാണ് . ഐപിസിയിലെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ ഇയാൾ പരസ്യ വിമർശനം നടത്തും എന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഐപിസി സഭകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഇയാളെ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത് . ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇയാളെ ചുമക്കുന്ന സഭയും സെന്ററും ഇയാളെ ബഹിഷ്‌ക്കരിക്കണം

പ്രബോധനത്തിൻറെ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് !

പ്രബോധനം പാത്രത്തിൻറെ  ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായ ആവശ്യത്തിലേക്കു അറിയിപ്പുകൾ പല പ്രാവശ്യം നൽകിയിരുന്നു . പത്രാധിപർ പാസ്റ്റർ പിള്ളക്കുണ്ടായ ശാസ്ത്രക്രീയയും തുടർചികിത്സാ ചിലവും ഭാരിച്ചതായി വന്നതിനാലാണ് പ്രബോധനത്തിൻറെ  വായനക്കാരോട് നാളിതുവരെയുള്ള കുടിശ്ശിക അടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് . എന്നാൽ പ്രബോധനത്തിന് വായനക്കാർ കൂടുന്നതല്ലാതെ വരിസംഖ്യ അടക്കാൻ മുതിരാത്തതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നു . ശാരീരികമായി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കു അടിയന്തിര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയാൽ രോഗത്തിൻറെ  കാഠിന്യത കുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു .

ഷുഗർ രോഗം പെട്ടന്ന് കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പോൾ അടിയന്തിരമായി ചികിത്സാ വിധേയമാക്കേണ്ടത് . രോഗത്തിൻറെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ചികിത്സാ രീതികൾ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു . പ്രബോധനത്തിൻറെ  ചിലവുകളും ചികിത്സാ ചിലവുകളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ വായനക്കാരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഈ വാർത്ത വായിക്കുന്ന പ്രബോധനത്തിൻറെ  വായനക്കാർ ഓൺലൈനിലുടെ  വായിക്കുന്നവരും  വരിസംഖ്യ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൂറ്റമ്പതു രൂപ എന്ന ക്രമത്തിൽ അയച്ചു തന്നു ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുക . നാളിതുവരെ പണം അടക്കാത്തവരും പരസ്യത്തുക കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ളവരും എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ കുടിശിഖ അയക്കുക. അത്യാവശ്യ സംഗതികളിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ കഴിയാതെ പിന്നീട് ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല.

നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക പ്രബോധനത്തിൻറെ  ആവശ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് . ആദ്യം പ്രബോധനത്തിനാകട്ടെ . ചിലർ കുടിശിഖ അയക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കു നന്ദി . പ്രബോധനത്തെ എതിർക്കുന്നവർ പോലും വരിസംഖ്യ അടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല

നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക മണി ഓർഡർ ആയി അയക്കുന്നവർ  PROBODHANAM VOICE ,KULAKKADA ,PO, KOTTARAKARA ,KOLLAM 691521 എന്ന വിലാസത്തിലും ,ചെക്കുകൾ അയക്കുന്നവർ വരിസംഖ്യയും ബാങ്ക് കമ്മീഷനും ചേർത്തു  K. SUDARSANAN PILLAI , A/C ,NO 67057460045,SBT ENATHU br,IFSC CODU ,SBTR 0000361 ,PATHANAMTHITTA എന്ന അക്കൗണ്ടിലോ PROBODHANAM VOICE ,AC NO.. 67157718287 ,SBT ENATHU ,IFSC SBTR 0000361 ,PATHANAMTHITTA എന്ന അക്കൗണ്ടിലോ ഇന്ന് തന്നെ അയക്കുക . നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9447359133 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക  E MAIL pastorspillai@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്

ഐപിസിയിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ നിയമനം സംബന്ധിച്ച് അറിയേണ്ടവ ! ചില നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ

ഐപിസി ഭരണഘടന 2002 ൽ പരിഷ്കരിച്ചതിനുശേഷമുള്ളതാണ്  നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് . അല്ലാത്തവക്ക് നിയമപ്രശ്നം ബാധകമല്ല

ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഐപിസിയുടെ  സഭയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ ആകണമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത പത്താംക്ലാസ് പാസായ വ്യക്തിയായിരിക്കണം . കൂടാതെ ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിലിനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വേദപുസ്തക സ്ഥാപനത്തിൽ മൂന്നു വർഷം പഠിച്ചു വിജയിക്കുകയും പഠനം പൂർത്തീകരിച്ച വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം . സഭാ ശുശ്രൂഷ നിൽക്കുന്നതിനു മുന്നമേ വിവാഹിതനുമായിരിക്കണം . ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സഭാ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളൂ.അതില്ലാത്ത ഐഡി കാർഡ് കിട്ടിയവരും ഓർഡിനേഷൻ നേടിയവരും ഭരണഘടനയുടെ വ്യവസ്ഥക്ക് വെളിയിലാണ് . ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ പലരും ഐപിസിയുടെ വിവിധ ലോക്കൽ സഭകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമത്തിൻറെ  മുന്നിൽ ഇവരെല്ലാം അയോഗ്യർ തന്നെയാണ് . ആർക്കും ഇവരെ നിയമത്തിൻറെ  നിലവിലെ പഴുത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴികയില്ല. അങ്ങനെ രക്ഷിക്കാൻ തുനിയുന്ന നേതാക്കന്മാർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും തീർച്ച .സംശയമുള്ളവർ ഭരണഘടനയുടെ ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന കോലം നോക്കുക  (പേജ് 54 )

2002 നു ശേഷം ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മുകളിൽ പറഞ്ഞ യോഗ്യതയില്ലാത്ത എല്ലാവരുടെയും അംഗീകാരം റദ്ദാക്കാൻ നിയമത്തിനു കഴിയും.രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിനുശേഷം ഇങ്ങനെ യോഗ്യതയില്ലാത്ത പലരും ഈ അംഗീകാരം നേടിയിട്ടുള്ളതായി അറിവുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഭരണസമിതിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടവർ ഓർഡിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . കൊടുക്കരുത് എന്ന അറിയിപ്പ് ലംഘിച്ചും കൊടുത്തതായി രേഖയുണ്ട് . അത് നിയമപരമായി റദ്ദു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മൂന്നു വര്ഷം പഠനം പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സ് പരീക്ഷ എഴുതാത്തവരുമാനിവർ. ആരെങ്കിലും ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വിധ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് . നിയമം നോക്കിയാണ്

രണ്ടായിരത്തി രണ്ടാമാണ്ടിനു മുമ്പ് ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചവർക്കു ഈ നിയമം ബാധകമല്ല . സെനൻറർ ശുശ്രൂഷക നിയമനത്തിലും  മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമം ബാധകമല്ല . ഐപിസിയുടെ ഏതെങ്കിലും സഭകളിൽ പതിനഞ്ചു വര്ഷം പൂർണ്ണ സമയം പാസ്റ്ററായി സേവനം ചെയ്യുകയും ഓർഡിനേഷൻ ലഭിച്ച ആളുമായിരിക്കണം . രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ളവർ പത്താം ക്ലാസ്  പാസായിരിക്കണം  . കാരണം അവരുടെ ശുശ്രൂഷാ യോഗ്യതയിൽ പത്താം ക്ലാസും മൂന്നുവർഷത്തെ വേദപഠനവും നിർബ്ബന്ധമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനർത്ഥം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നവർക്കു റബഡായിരത്തി പതിനേഴു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സെന്റർ ശുശ്രൂഷകരാകാൻ അർഹതയുള്ളൂ അന്ന് മനസിലാക്കണം . അതിനു മുമ്പുള്ളവർക്കു ഇത് ബാധകമല്ല. . അല്ലാതയെയുള്ള നിയമനങ്ങൾ റദ്ദു ചെയ്യേണ്ടതാണ് . സഭ നിയമപരമായി മാത്രം മുന്നോട്ടു പോകട്ടെ . ഒരാൾക്ക് ഒരു നിയമവും മറ്റൊരാൾക്ക് മറ്റൊരു നിയമവും നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാടില്ല.

അനധികൃതമായി ഐഡി കാർഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരുടെ പക്കൽ നിന്നും നിയമത്തിന്റെ കുരുക്ക്   വീഴുന്നതിനു മുന്നമേ തിരികെ വാങ്ങേണ്ടതാണ് . അല്ലാത്ത പക്ഷം അതിൻറെ  കോപ്പികൾ പ്രബോധനം വെളിയിൽ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് . യാതൊരു വിധ നിയമലംഘനങ്ങളും നമ്മുടെയിടയിൽ; പാടില്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രമേ നിലവിൽ കാർഡുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും ഡിജിറ്റൽ കാർഡുകൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശീർഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതായത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന്  ശേഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡിനേഷൻ ഉൾപ്പടെ പുനഃ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്

പ്രബോധനം പത്രാധിപർ പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ള ഐപിസി ജനറൽ ലീഗൽ ബോർഡ് ഭാരവാഹികൂടിയാണ്

അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിന് പോകുന്ന പാസ്റ്ററന്മാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

സന്ദർശക വിസയിൽ B1 ,B2 വിസയിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷകന്മാർ അബുദാബി അമേരിക്കയിലെ എയർപോർട്ടുകളിൽ ചെന്നിട്ടു ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഇമൈഗ്രെഷൻ വിഭാഗക്കാർ അവരെ തിരികെ വിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നു . അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റുകളിൽ നിന്നും പുതുതായി വിസാ ലഭിച്ചവരും പത്തു വർഷത്തേക്ക് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വിസാ ലഭിച്ചവർക്കുമാണ് ഈ അവസ്ഥയുണ്ടായത് . സഭകളുടെയും കോൺഫറൻസുകളുടെയും പേപ്പറുമായി ചെന്നിറങ്ങിയവരാണ് തിരികെ മടങ്ങിയത് . സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും മാനക്കേടും ഉണ്ടാക്കുന്ന യാത്രകളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതു നല്ലതാണ് .  പ്രബോധനത്തിന് ലഭിച്ച സത്യസന്ധമായ വാർത്തയാണ് ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നത്.

ഇത് നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ആരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പോകുക . യാത്രയിൽ പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം അമേരിക്കയുടെ പുതിയ പ്രസിഡണ്ടിൻറെ  നയങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ പങ്കാളികൾ ആകുന്നതിന്റെയും നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെയും സൂചനകളാണ് ഇതെല്ലാം. നിയമത്തിൻറെ  കാഠിന്യം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോഴേക്കുമാകട്ടെ യാത്രകൾ

ഷമീറും ലൈവും പിന്നെകുറെ തരികിടയും

ഷമീർ കൊല്ലം എന്ന തരികിട പ്രഭാഷകനെക്കുറിച്ചു അന്വേഷണവിധേയമായി ലഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ വാർത്തയാക്കിയിരുന്നു . അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അയാളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ജനന തീയതി തിരുത്തിയത് . വിവാഹം കഴിക്കുകയോ , രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയോ എന്തോ ചെയ്യട്ടെ . അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റകരമാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത്. തരികിട ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ തരികിട പെന്തക്കോസ്തു സഭക്കാർക്കു ഇഷ്ടമായിരിക്കും . നല്ല പ്രഭാഷകരെ  കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഇയാളെപ്പോലുള്ളവരെ ചിലർ വിളിച്ചെന്നു വരാം  . മാത്രമല്ല തരികിട സ്വഭാവമുള്ളവരും വിളിക്കും . അപ്പോൾ ചോദിക്കും പാസ്റ്റർ കെ കെ ചെറിയാച്ചൻറെ  സെൻററിൽ വിളിക്കുന്നതോ എന്ന്? അത് അബദ്ധം ആർക്കും പറ്റുമല്ലോ? അതായിരിക്കും . മാത്രമല്ല ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് നടന്ന പിസിനാക്ക് കോൺഫറൻസിൽ പാസ്റ്റർ കെ കെ . ചെറിയാൻറെ മരുമകൻ ആയിരുന്നു കൺവീനർ . മാത്രമല്ല ആ മീറ്റിങ്ങിൽ പാസ്റ്റർ കെ കെ ചെറിയാച്ചനും പ്രഭാഷകനായിരുന്നു . അതിൻറെ  മറവിൽ വിളിച്ചതായിരിക്കും . ഇനിയും അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നതും പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നതും ഉണ്ടാകുമോ എന്നും നമുക്ക് കാത്തിരുന്നു കാണാം

ഇയാൾ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം ശരിയോ?തെറ്റോ?ഇയാൾ പറയുന്നത് ശരിയെങ്കിൽ ഇയാളുടെ പിതാവായിരിക്കും കളവു പറയുന്നത് . (ആ സംഭാഷണം ഞങ്ങളുടെ പക്കൽ ഉണ്ട്). കുണ്ടറയിൽ സൗജന്യമായി ലഭിച്ച സ്ഥലത്തു ഇയാൾ ചാനലുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു സൗജന്യം കൊടുത്ത വ്യക്തിയെ ആക്ഷേപിപ്പിക്കുകയും പെന്തക്കോസ്തു സഭകൾക്ക് ആക്ഷേപം വരത്തക്ക നിലയിൽ വാർത്ത സൃഷ്ടിപ്പിച്ചതും ഇയാൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ? . അതിനു പരിഹാരം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ?, ദുരുപദേശത്തിനു എതിരെ എതിരെ എന്ന് മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഉപദേശം എന്തെന്ന് അറിയാമോ? അറിയാമെങ്കിൽ ഇയാൾ മുഖാന്തിരം വേദന അനുഭവിച്ചവരും കുടുംബജീവിതം തകർന്നവരുടെയും ജീവിതം ഇയാൾ തിരികെ കൊടുക്കുമോ?സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്തിയത് തെറ്റാണെന്നു ഇയാൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപാലകരുടെ മുന്നിലെത്തി താൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കുമോ?. മാത്രമല്ല സ്റ്റേജുകളിൽ ഇത് വിളിച്ചുപറയാൻ ധൈര്യം കാണിക്കുമോ?

ഇയാൾ കൂടെക്കൂടെ പറയുന്നതുപോലെ ലൈവിൽ വന്നു കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു സമ്മതിക്കുമോ? ഇയാൾ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു വച്ചിട്ട് ലൈവെന്നു പറഞ്ഞാൽ ലൈവാകുമോ? ( മുമ്പേ പോയി ലൈവിൻറെ അർത്ഥം ഉറ്റമിത്രം വ്യാജൻ ബെന്നി മുട്ടത്തോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും മനസിലാക്കുക , ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ മറുപടി എന്ന് പറയുക ). ഷമീർ ഐപിസിയിൽ അംഗത്വം എടുത്തതുകൊണ്ടു ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ഐപിസിക്കാർക്കു ഒന്നും നഷ്ട്പ്പെടാനില്ല . ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന സെൻറർ തലയിൽ വയ്ക്കുകയോ താഴെയിടുകയോ ചെയ്താലും ഐപിസിക്ക് ഒന്നുമില്ല . വിശ്വാസികൾക്ക് ഐപിസി കേന്ദ്രമോ സ്റ്റേറ്റോ സെൻറർ തലത്തിലോ അല്ല അംഗത്വം കൊടുക്കുന്നത് ലോക്കൽ സഭയാണ് . പല ലോക്കൽ സഭകളിലും എത്രയോ വചനവിരുദ്ധ സ്വഭാവക്കാർ വന്നുപോകുന്നുണ്ട് . ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന മീഡിയാ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഐപിസിയിൽ അംഗത്വം ഇല്ലാത്ത ഐപിസിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ചിലരുണ്ടല്ലോ  ആ ഗണത്തിൽപ്പെടട്ടെ . പ്രസംഗിക്കാൻ വിവരമില്ലാത്ത ചിലർ വിളിച്ചെന്നു വച്ച് അവിടെല്ലാം വരുന്നവർ ഷമീർ സ്നേഹികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിക്കരുത് . എപിസിയുടെ അംഗീകാരമുള്ളതു ഐപിസി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകന് മാത്രമാണ് . അല്ലാതെ ഐപിസി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസി എന്നൊരു ഗാനം ഐപിസിയുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ല . സഭാംഗങ്ങളാകാനുള്ളവരുടെ യോഗ്യതയും സഭാ കമ്മറ്റി കൗൺസിൽ എന്നിവയിൽ വരാനുള്ള യോഗ്യതയുമാണ് ഭരണഘടനയിൽ  പറയുന്നത്

തെറ്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്ന ഷമീർ സ്വന്തം തെറ്റിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക . സ്വന്തം മുഖം കാണുന്ന കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വയമായി ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്തിയതും  രജിസ്റ്റർ കല്യാണം കഴിച്ചതും ബ്രദറാണ് സഭയിൽ നിന്നും പോന്നതും ചിലരെ തീരാ ദുഃഖത്തിൽ ആഴ്ത്തിയതും. ഒരു കൂസലും ഇല്ലാതെ വിശുദ്ധി പറയുന്നതും , ചില പ്രസംഗത്തിൻറെ  പേരിൽ പ്രബോധനം പത്രാധിപരുടെ വീട്ടിലെ വന്നതും സ്നേഹത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു വിട്ടതും ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക . ഇനിയും സമയമുണ്ട് തിരുത്താൻ . ഐപിസിയെ തകർക്കാൻ സാത്താന് കഴിയുന്നില്ല പിന്നല്ലേ ഷമീറിന്. ആരോ വിവരക്കേടാനു പറഞ്ഞത് . ഐപിസിയെ തകർക്കാൻ ഷമീറിന് കഴികയില്ല , എന്നാൽ ഐപിസി വിചാരിച്ചാൽ ഷമീർ തകരും എന്നറിയുക. ഷമീറിനെ ചുമക്കുന്ന ഐപിസിക്കാരും ആരുമല്ലാതാകും അതാണ് സംഘടനാ

അതുകൊണ്ടു മറ്റുള്ളവരെ പിന്നീട് തിരുത്താം ആദ്യം സ്വയം തിരുത്തുക തെറ്റ് ചെയ്ത ഇടത്തെല്ലാം സർക്കാരിനോടും നിയമവ്യവസ്ഥയോടും എല്ലാം കുറ്റം ഏറ്റുപറയുക. ദൈവത്തോട് മാത്രം  ഏറ്റു പറയാവുന്ന തെറ്റല്ല ഷമീർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുക. വീണിടത്ത് കിടന്നു ഉരുളൻ ശ്രമിക്കരുത് . പ്രബോധനത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് അത് വേണ്ടാ. കൂട്ടാളികളോടും പറഞ്ഞേക്കുക

 

മുട്ടത്തിനു കൃമികടി കൂടുന്നു! പവ്വർവിഷനെതിരെ വ്യാജവുമായി ചമ്പൻ

പവ്വർ വിഷൻ ചാനൽ സ്വർഗ്ഗീയ വിരുന്നുകാർക്ക്  പത്തുകോടി  രൂപയ്ക്കു വിറ്റു എന്ന വ്യാജവാർത്തയുമായാണ് ഇപ്പോൾവ്യാജ വാർത്താ രാജാവ് ബെന്നി മുട്ടം  രംഗത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് . പവ്വർവിഷനിൽ ഇരുപത്തിനാലു ബോഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗ്ഗീയ വിരുന്നു സ്ഥാപകൻ . ഈ നിയമനം നടന്നിട്ടു കാലമേറെയായി . ഇപ്പോഴാണ് വ്യാജനെ  വിത്ത് മുളച്ചത് . അല്ലെങ്കിൽത്തന്നെ ഇവന് എന്ത് ബന്ധം ? വിരുന്നു നടക്കുന്നിടത്ത് നായ്ക്കൾ എച്ചിലിനു കറങ്ങി നടക്കുന്നതുപോലെ വിരുന്നുവീട് കയറിയിറങ്ങുകയാണ് ഈ ശ്വാനൻ . ദൈവദാസന്മാരെ ആക്ഷേപിച്ചതിനു വായ്ക്ക് ക്യാൻസർ പിടിച്ചു നരകവാസം പൂണ്ട പൈതൃകമാണ് അവനുള്ളത്‌ .

പവ്വർവിഷനെതിരെ വ്യാജങ്ങൾ ചമക്കുകയും ജനത്തെർ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയുംചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും ഈ വ്യാജവാർത്തകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെയും നിയമനടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് പവ്വർവിഷൻ എന്ന് അതിൻറെ പ്രധാന ചുമതലക്കാരിൽ ഒരാളായ ബ്രദർ സജി പോൾ പ്രബോധനം വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു. എത്രകേട്ടാലും നാണമില്ലാത്ത ഇവനെ ബാലൻറെ ഭാഷയിൽ പിതൃശൂന്യൻ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാം.അല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒരപ്പൻറെ  പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണപ്പൻ എങ്കിൽ അപ്പന് പിറന്നാൽ അപ്പടിയിരിക്കും.അപ്പനും പാസ്റ്ററെ അസഭ്യം പറഞ്ഞതിന് വായിൽ ക്യാൻസർ വന്നു അന്ത്യം സംഭവിക്കയായിരുന്നുവെന്നു സഭയിലുള്ളവർ പറയുന്നു

ഷമീറിൻറെ കള്ളത്തരങ്ങൾ പ്രബോധനം പരമ്പരയാക്കുന്നു !

പെന്തക്കോസ്തു സമൂഹത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയാൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം ലഭിക്കും എന്ന ആശയോടുകൂടി ആത്മീയ സമൂഹത്തിൽ കള്ളസാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു ജനത്തെ വിഡ്ഢികളാക്കരുന്ന രീതിയിൽ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ജനത്തെ കീശയിലാക്കുന്ന ഷമീറിനെ അക്ഷരവിചാരണ ചെയ്യാൻ പ്രബോധനം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു . പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയും കള്ളത്തരത്തിൻറെ  മസാലകൾ ചേർത്തും ആത്മീയ അരങ്ങു തകർക്കുകയാണിയാൾ .സത്യം അറിയാത്ത ചിലർ ഇയാളെ ചുമക്കുന്നു . കള്ളന്മാരും അധമന്മാരും ആത്മീയ മണ്ഡലം കയ്യടക്കിക്കഴിഞ്ഞു . സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്ന വേദികളിൽ കെട്ടുകഥ കേൾക്കാൻ തിരിയുന്ന കാലം വരുമെന്ന് ദൈവവചനം പറയുന്ന സത്യത്തിൻറെ  സാക്ഷാൽ ബാക്കിപത്രമാണ് ഈ കള്ളന്മാർ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല.

ആദിമ സഭകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ  അത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് സഭയിൽ ഉണ്ടെന്നു തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ? കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ  അത്രയും മ്ലേശ്ചതകൾ ഇന്നത്തെ എത്ര സഭകളിൽ ഉണ്ട്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏഴു സഭകളിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ എത്ര സഭകളിലുണ്ട് ? പ്രശ്നവും കുറ്റവും കുറവും ഇല്ലെന്നല്ല . വേദികളിൽ ഈ വിധ വിമർശനങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടാൻ തക്ക എത്ര വിഷയങ്ങളുണ്ട്> നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടേണ്ട വേദികളിൽ വിമർശനം അഴിച്ചുവിട്ടു ജനത്തിൻറെ  മാനസാന്തിരം  തടയുന്ന സംവിധാനം സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിനു തക്ക ഉപകരണത്തെ സാത്താൻ കണ്ടെത്തി. ഷമീറിനെപ്പോലുള്ളവരെ വേദി കൊടുത്തു പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നു.. മാത്രമല്ല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും യൂ ട്യൂബിലൂടെയും ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വായിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ഉള്ള സംവിധാനം സാത്താൻ കണ്ടു പിടിച്ചു . ആത്മീയരെന്നു പറയുന്ന വേഷധാരികൾ അതിൻറെ  ക്ലിപ്പുകൾ മീഡിയാകളിൽ അവർക്കാവശ്യമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തു പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു .

കർത്താവ്  സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞതും ലോകാവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കാനുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. എതിർ ക്രിസ്‌തുവിൻറെ  വക്താക്കളെ ആത്മീയർ തന്നെ വേദി കൊടുത്ത് പണം വാരിക്കോരി കൊടുത്ത് പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്ത ചിലരാണിവർ . അല്ലാതെന്തു പറയാൻ?ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു സഭയും ഷമീറിനെപ്പോലുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത് പ്രബോധനത്തിന് ലഭിച്ച സത്യങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നവയാണ് . അവ സമയോചിതമായി പുറത്തുവിടുന്നതാണ് .

ഷമീർ എന്ന വ്യക്തി  അബ്ദുൾ  കലാമിൻറെയും ജമീലയുടെയും മകനായി 13 / 4 / 1984 ൽ ജനിച്ചു . കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ വിവരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല . അതിൽ കഥയുണ്ട് . ബാപ്പാ ഇപ്പോഴും തെരുവോരത്ത് ചായ കച്ചവടം നടത്തുന്നു . ബാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ ലൈവായി സമയോചിതം പോലെ പുറത്തു വിടാം.ഷമീറിന് മീശമുളക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ പ്രണയിക്കാൻ മോഹമുദിച്ചു ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയിച്ചു.ഒടുവിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ..പ്രണയിക്കുമ്പോൾ പ്രായം നോക്കിയില്ല . നിക്കാഹാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തൻറെ പ്രായം പത്തൊൻപത് . അപ്പോഴേക്കും മൊഹബത്ത്  ഹലാക്കിലായി . ബേജാറായി നടക്കുമ്പോഴാണ് കല്ബിലൊരു പെരുത്ത ചിന്ത പൊന്തിവന്നുത് . സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്താം . കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം സ്വന്തമല്ല?എന്തുവേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ? അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്തി രണ്ടു വര്ഷം പിന്നോട്ടാക്കി . ബൈബിളിലും ഘടികാരം പിന്നോട്ടാക്കിയ ചരിത്രം ഉണ്ടല്ലോ?മൊഞ്ചുള്ള പെണ്ണിനെ കണ്ടപ്പോൾ സമുദായത്തിലെ മയിലാഞ്ചിയിട്ട് നിക്കാഹിനിരിക്കുനുള്ള പെണ്ണിനെ ബേണ്ടാന്ന് ബച്ചു . ജീവിതം തിരുത്തുന്നതാണ് മാനസാന്തിരമെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തിരുത്തി പുതുമണവാളനായി . ഫെയ്‌സ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജനന തീയതി  വ്യാജമാണ്.

കള്ളത്തരം കാണിച്ചു എടുത്ത പാസ്പ്പോർട്ടുമായി വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ കറങ്ങി സത്യവേദാന്തം പറയുന്നു . തെളിവുകൾ ഓരോന്നും ശേഖരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടരുകയാണ് . ഐപിസിയിലെ നേതാക്കന്മാരെ വിമർശിക്കാനും സഭയെ ആക്ഷേപിക്കാനും ഈ വിധ വ്യാജം ചെയ്യുന്നവർക്കെന്തു അവകാശം? ഷമീറിനെ ആത്മീയ വേദികളിൽ കയറ്റുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ! നിങ്ങൾ പ്രബോധനത്തിന്  റെയിഞ്ചിലാണ് . ബാക്കി പുറകാലെ