പ്രബോധനം JULYലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സൗദി ഐപിസി മിഡ്‌വെസ്റ്റ് റീജിയൻ സംയുക്ത കൂട്ടായ്മ റിയാദിൽ വച്ച് നടക്കും

സൗദി ഐപിസി മിഡ്‌വെസ്റ്റ് റീജിയൻ സംയുക്ത കൂട്ടായ്മ റിയാദിൽ വച്ച് നവംബർ 17 വെള്ളിയാഴ്ച  നടക്കും.പാസ്റ്റർ കെ ജെ തോമസ് കുമിളി ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കും . റീജിയനിൽപ്പെട്ട സഭകളിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരും ദൈവമക്കളും സംബന്ധിക്കും . റീജിയൻ ഭാരവാഹികൾ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകും

ഐപിസി  മേഖലകളെ അഴിച്ചുപണിയുന്നത് നിയമവിരുദ്ധം

ഐപിസിയുടെ  മേഖലകളെ അഴിച്ചുപണിയാൻ ഐപിസി കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പ്രസ്താവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണ് . നിലവിലുള്ള ഭരണഘടനയിൽ ലോക്കൽ , സെൻറർ  സ്റ്റേറ്റ് എന്നീ പ്രവർത്തനങ്ങളാണുള്ളത് . മേഖല എന്നൊരു സംവിധാനം ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നില്ല. ഐപിസിയുടെ ആദ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട മേഖല കൊട്ടാരക്കര മേഖലയാണ് . ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ പ്രവർത്തനം അഭംഗുരം നടക്കുന്നു. കൺവൻഷൻ സംയുക്തമായി നടക്കുന്നതൊഴിച്ചാൽ സഭകളുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഈ സമതി ഇടപെടാറില്ല . പിന്നീടാണ് മറ്റിതരമേഖലകൾ രൂപീകൃതമായത് . അതൊന്നും നാളിതുവരെ കൊട്ടാരക്കര മേഖലയോടൊപ്പം എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല .. എല്ലാ മേഖലകളും കൺവൻഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു സംയുക്തകൂട്ടായ്മ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ  കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നുമില്ല. മേഖലയ്ക്കുവേണ്ടി സ്വന്തമായി സ്ഥലം ഉള്ളതുപോലെ കൊട്ടാരക്കരമേഖലക്കാണ്

എന്നാൽ അടുത്തിടെ ഐപിസി കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ സർക്കുലർ സഭകൾക്ക് ലഭിച്ചു. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം മേഖലകൾ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് . ഭരണഘടനയിലെ ഏതു വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഈ തീരുമാനം  എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം ദൈവമക്കളും ദൈവദാസന്മാരും ഐപിസി എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ട് . മേഖല എന്നൊരു സംവിധാനം നഹരണഘടനയിൽ ഇല്ലാതിരിക്കെ ജനത്തിൻറെ  ഐക്യതക്കുംആത്മീയ കൂട്ടായ്മക്കും അതിരു തീരുമാനിക്കുന്ന ഈ പ്രസ്താവന ജനം തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് . ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അശാസ്ത്രീയമായി നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്  ആരുടെയെങ്കിലും  പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്‌താൽ രക്ഷപെടാൻ പഴുതുകൾ കുറവാണ്. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു നിയോജകമണ്ഡലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ . ഭരണസംവിധാനവും ഒന്നേയുള്ളൂ. ഇലക്ഷനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാണിച്ചതുപോലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുരീതി ഭരണഘടന പറയുന്നില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻറെ  സൗകര്യാർത്ഥം പോളിങ് ബൂത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാം അല്ലാതെ  നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും വോട്ടറന്മാരെ എണ്ണി  അവരുടെ അനുപാതത്തിൽ സീറ്റുകൾ വിഭജിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല. അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ബൂത്തുകൾ അഥവാ നിയോജകമണ്ഡലം ഉള്ളത്. ജനറൽ ബോഡിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലായി തിരിക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടന്ന നിയോജകമണ്ഡല വ്യവസ്ഥ എന്ന് കൂടിയ ജനറൽ ബോഡിയിലാണ് തീരുമാനിച്ചത് . നിയമവിരുദ്ധമാണ് ചെയ്തത് . അംഗങ്ങൾക്ക് നിയജകമണ്ഡലവും ഭാരവാഹികൾക്കും ജനറൽ കൗൺസിലംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും ബാലറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഏതു വ്യവസ്ഥയാണ് . ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലേക്കു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടേണ്ട മുഴുവൻ അംഗങ്ങളെയും തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വോട്ടവകാശം അതാതു സ്റ്റേറ്റിലെ അംഗങ്ങൾക്കുണ്ട് . അല്ലാതെ ഓരോ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലും എത്ര അംഗങ്ങൾ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഇവരെ ആരാണ്  ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ഭരണക്രമമനുസരിച്ചു . ഒരു നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ അവസരമുള്ളൂ.

പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് മുതൽ അസംബ്ലി, പാര്ലമെൻ റ്  തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഒരു ബാലത്തിൽ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത് . ജനറൽ ബോഡിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ട് . കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനറൽ ബോഡിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല . ഇത് ഭരണഘടനയുടെ ലംഘനമാണ് . സൊസൈറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം (സഹകരണസംഘങ്ങൾ )ഒരു  മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ . അതിൽ പല മേശകളിൽ വോട്ടു രേഖപ്പെടുത്താം എന്നേയുള്ളൂ. ഓരോ മേശയും ഓരോ ബൂത്തുകളാണ് എന്ന കണ്ടെത്തലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതികളെക്കുറിച്ചും അറിവില്ലാത്ത നമ്മുടെ എടുത്തുചാട്ടക്കാരായ നേതാക്കൾക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം . ഒരു  മേശകൾ ഒരുക്കി ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നതിനെ പല സദ്യകളാണ് എന്നോ പല പന്തിയാണന്നോ പറയുമോ? ആലോചനയില്ലാത്തതിൻറെ  കുഴപ്പവും തങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്നു പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നതിൻറെ  കുഴപ്പങ്ങളാണിതെല്ലാം . എല്ലായിടത്തും ബാലറ്റ് കൊടുത്ത് വോട്ടു ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഏതു ഇലക്ഷൻ രീതിയിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിയോഗിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലും ഇത് മനസിലാക്കി കൊടുത്തില്ല എന്നുവേണം ചിന്തിക്കാൻ .

നിലവിലെ  ഭരണഘടനപ്രകാരം ഇനിയും ഇതാവർത്തിക്കപ്പെടുകയില്ല. കാരണം ശരിയായ നിലയിലല്ലാത്തതുകൊണ്ടുമാത്രം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തത് വീണ്ടും ചെയ്തു അധികാരം നിലനിർത്താൻ കഴിയും എന്ന സെക്രട്ടറിയുടെ ബുദ്ധിപരമല്ലാത്ത നീക്കമാണിതിനുപിന്നിൽ . നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം .എന്നാൽ  നിലവിൽ 84 അംഗങ്ങൾ ഉള്ള സമിതിയിൽ  നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളും ഉണ്ടാകണം . ഭാരവാഹികളെയും ജനറൽ കൗൺസിലംഗങ്ങളെയും ജനറൽ ബോഡിയിൽ മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ . നിയോജകമണ്ഡലത്തിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു വരുന്നവർ ചേർന്ന് ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും . കഴികയില്ല ഭാരവാഹികളെ ജനറൽ ബോഡി തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം . ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പുകൾ നോക്കുക ആർട്ടിക്കിൾ XIശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക . സ്റ്റേറ്റ് / റീജിയൻ കൗൺസിലുകൾ എന്ന ഭാഗം സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി നല്ലവണ്ണം നോക്കുക . മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നല്ല അഭിഭാഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടുക.

അങ്ങനെയിരിക്കെ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലാത്ത ജില്ല അഥവാ മേഖലകൾ എങ്ങനെ കൊണ്ട് വരും ? സഭയ്ക്ക് പണമുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ കേസ് വന്നാൽ പറയാൻ . ഇന്ന് കോടതിയിൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില ഐപിസിയ്ക്കെതിരായ കേസുകളിൽ ഭരണഘടനാ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രബോധനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നിയമ വ്യവസ്ഥയാണ് എന്നറിയുക. പ്രബോധനം എന്നത് ചിലർക്ക് അലര്ജിയാണ് കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ മതി.  സെക്രട്ടറിയുടെ പദവി വീഴ്ചമുതൽ സെൻറർ  ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം വരെ പ്രബോധനം കണ്ടെത്തിയ ഭരണഘടനയുടെ വ്യാഖ്യാനം തെളിവായി എടുക്കുകയായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ നന്ന്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് ഒരു വാക്കുപറയട്ടെ . സെൻറർ എന്നത് സ്ഥലകാല പരിമിതിക്കുള്ളിൽ കണ്ടെത്താനും നിജപ്പെടുത്താനും ഭരണസമ്മതിക്കു കഴിയും . അതായത് ഒരു സെൻററിനു റെവന്യൂ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ക്രമീകരണം ചെയ്യണം .  കുമ്പനാട് സെൻററിലേ സഭകൾ അതിൻറെ  പരിധിയിൽ നിൽക്കണം . തിരുവല്ല ,പത്തനം തിട്ട , മല്ലപ്പള്ളി,ചെങ്ങന്നൂർ , പന്തളം , ചങ്ങനാശേരിതുടങ്ങിയ സെൻററുകളുടെ ഇടയിലും അതിൻറെ  പരിധിക്കു വെളിയിലും സഭകൾ ആ സെൻററിനു ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. സ്ഥല പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിലനിർത്തണം. അതിനു സാധിക്കുമോ? താങ്കൾ നല്ല ക്രമീരണം ചെയ്തെന്നു പറയാൻ കഴിയും . അപ്രകാരം ഓരോ സെൻററുകളും നിജപ്പെടുത്തണം . അല്ലാതെ  പ്രവണത പരാജപ്പെടും എന്നറിയുക. പുത്രികാ സംഘടനകൾക്ക് മേഖലകൾ നിലവിലുണ്ട് അല്ലാതെ സ്റ്റേറ്റ് / റീജിയനുകൾക്കു മേഖലയിലെ . അതുകൊണ്ടു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ സർക്കുലറുകളും പിൻവലിക്കുക . മേഖലകൾ സമാധാനത്തോടുകൂടി ഒരു കൺവൻഷൻ എങ്കിലും നടത്തട്ടെ . അതിനു ഇടങ്കോലിടരുത്

 

 

 

 

ഐപിസി കേരളാസംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്

ഐപിസി കേരളാസംസ്ഥാന ആണ്ടുത്സവം ഡിസംബർ ആദ്യവാരം കോട്ടയത്തു നടക്കാൻ പോകുകയാണല്ലോ . അതിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായി അനിസൺ ദുരുപദേശവുമായി എത്തുകയാണല്ലോ , നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻറെ  പ്രഭാഷണം നേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ?ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനുവിളിച്ചു? ആരാണ് കൗൺസിലിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുവാൻ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത്?. പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ ആണെന്നാണ് കൗൺസിലംഗങ്ങൾ പറയുന്നത് . ഏതായാലും ദുരുപദേശപ്രചാരകനെ ഐപിസിയിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ഐപിസിയിലെ ജനത്തെ ദുരുപദേശം പഠിപ്പിക്കാനോ അതോ അനിസനെ സദുപദേശം പഠിപ്പിക്കാനോ? ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക്  അനിസനെ സദുപദേശം പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചു സാമാന്യബോധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അനിസനെപ്പോലുള്ളവരെ വേദി കൊടുത്തു ഐപിസിയിലെ ജനത്തെ വഞ്ചിക്കില്ലായിരുന്നു. മോശ പർവ്വതത്തിലേക്കു കയറിപ്പോയപ്പോൾ അഹരോൻ കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിനു മിണ്ടാൻ കഴിയാതെ വായടച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധനായ സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡണ്ട് പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ്. അതിനു ഇത്ര പറയാനെന്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവക മീനും പിടിക്കുന്ന ആഭരണധാരികൾക്കു വർഷങ്ങളായികർതൃമേശ  കൊടുത്തിട്ടും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത സഭയുടെ പാസ്റ്ററും ഐപിസി വൈസ് പ്രസിഡണ്ടുമായ പാസ്റ്റർ രാജു പൂവക്കാലയുടെ സമ്മതവും .ഇങ്ങനൊക്കെ ഇവരുടെ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുകയും ഒഴുക്കിനൊത്തു നീന്തുകയും ചെയ്‌താൽ ഓരോ പടവും കയറി ഐപിസിയുടെ ഉന്നതാധികാര സമതി വരെ എത്താം എന്ന ചിന്ത ഭരിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേപാസ്റ്റർ സി സിഎബ്രഹാം  മിണ്ടാത്തതിൻറെ   കാരണം .? അധികാരത്തിൽ വരുന്നതുവരെ കറ തീർന്ന ഉപദേശം പാസ്റ്റർ ടി ജി ഉമ്മച്ചനിൽ നിന്നും പഠിച്ച പാസ്റ്റർ സി സി എബ്രഹാം ഇവിടെ മൗനം പാലിക്കുന്നതിൻറെ   രഹസ്യം സമായം പോലെ വെളിപ്പെടുത്താം. ഇനിയുമുള്ളത് രണ്ടു സഹോദരന്മാരായ ജോയി താനുവേലിയും  മോനി കരിക്കവുമാണ് . പാസ്റ്ററന്മാരെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തുനിയാണോ എന്ന ചിന്തയാണ് ഇവരെ ഭരിക്കുന്നതെന്നു മനസിലാക്കുന്നു . എല്ലാ ശബ്ദവും ചെണ്ടക്കു കീഴെ എന്ന തത്വമാണിവർക്കുള്ളത് . പാസ്റ്റർ പി എം ഫിലിപ്പിൻറെ ശിഷ്യനാണ്പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ എന്ന് കൂടെക്കൂടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒത്തുവരും . വടക്കു നിന്നൊരു വാൾ വരുന്നു തെക്കു നിന്നും ഒരു തീ വരുന്നു എന്ന് വാര്യാപുരം യോഹന്നാൻ എന്ന ദൈവദാസൻറെ  പ്രവചനം കൂടെക്കൂടെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഷിബു നെടുവേലിൽ പറയുന്നതിൻറെ  പൊരുൾ ഇപ്പോൾ മനസിലാകുന്നു . വടക്കു നിന്നും ദുരുപദേശക്കാർ വരുന്നു തെക്കുനിന്നും അഭിഷേകം ഉള്ളവർ എഴുന്നേറ്റു വരുന്നു . ഈ വാളിനെ ഇല്ലാതാക്കും

അനിസൻ  ദുരുപദേശം പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് യു ട്യൂബിൽ പരിഷിദിച്ചു നോക്കൂ ധാരാളം തെളിവുകൾ കിട്ടും . ഇതൊന്നും മനസിലാക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കൊക്കാമ്പിച്ച കാണിക്കുന്നവരെ നല്ല ഉണർവ്വേന്നു പറഞ്ഞു നല്ല വിത്തിനിടയിൽ കൽ വിതപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനു ദൈവം ക്ഷമിക്കുകയില്ല സഭാജനവും മാപ്പു തരികയില്ല . കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ വിളിച്ചു പോയില്ലേ വരട്ടെ പ്രസംഗിക്കട്ടെ. ഈ ആശയം എവിടെ നിന്നും ലഭിച്ചു. മക്കളുടെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതിനുശേഷം തീരുമാനിച്ച ബന്ധുത ചതിവാണു പറ്റിയതെന്നും ഒട്ടും യോജിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ വിവാഹത്തിൻറെ  തലേ ദിവസമാണ് വിവരം അറിഞ്ഞതെങ്കിലും അന്ന് തന്നെ ക്ഷണിച്ചവരെയെല്ലാം വിളിച്ചു വിവാഹം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നെന്നും ബന്ധുതയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വീട്ടുകാരോട് അതിനു താല്പര്യമില്ലെന്നും പറയുന്ന സമൂഹമാണ് മര്യാദയുള്ള കേരളം സംസ്കാരം . അല്ലാതെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം തീരുമാനിക്കുന്നതല്ല . ഇതെന്തത്യു ആത്മീയ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടേ?. ഈ കൺവൻഷൻ മുഖാന്തിരം സഭയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള ഉപദേശ ശുദ്ധിക്ക് എന്തെങ്കിലും കളങ്കം പറ്റിയാൽ ഈ ഭരണസമതിക്കാർ സഭയോട് പരസ്യമായി മാപ്പു പറയേണ്ടതായി വരും . മാത്രമല്ല പരസ്യമായ മാധ്യമവിചാരണയും നേരിടേണ്ടതായി വരുമെന്നറിയണം

ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ മീറ്ററിംഗിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവാനും ക്ളാസുകൾ എടുക്കാനും ആഭരണധാരികളെ വിളിച്ച സംസ്കാരവും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആഭരണധാരികൾക്കു കർതൃമേശ കൊടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് എന്ത് കാരണത്താലാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. കർതൃമേശ കൊടുക്കരുതെന്ന് ഏതു വചനത്തിലാണ് പരബ്ജിട്ടുള്ളത് . എടുക്കുന്നവർ തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ടുവേണം ഇതിൽ നിന്നും ഭാഗവാക്കാകുവാൻ എന്നല്ലേ വചനം പറയുന്നത് .  പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസിന് ഈ വെളിപ്പാട് എവിടെ നിന്നും കിട്ടി.അദ്ദേഹത്തിന്റെ  വാക്കുകളെ മാനിക്കുന്നു . അത് നല്ല ആശയം തന്നെ . എന്നാൽ ആഭരണധാരികളിൽ നിന്നും പ്രാപിക്കാൻ ഐപിസിയിലെ മുഴുവൻ ദൈവദാസന്മാരെയും അവരുടെ മുന്നിൽ കൊണ്ടിരുത്തുകയും പങ്കെടുക്കാത്തവരുടെ പേരിൽ അച്ചടക്ക നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പറയുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യം പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് അറിഞ്ഞില്ലേ? ആഭരണധാരികൾക്കു കർതൃമേശ കൊടുക്കാത്ത അങ്ങ് ആഭരണധാരികളുടെ ഉപദേശവും പഠിപ്പിക്കലും ഏറ്റെടുക്കാനും അവർ പറയുന്നതിനെല്ലാം ആമ്മേൻ പറയാനും പോകുമോ?. ആഭരണധാരികൾക്കു കർതൃമേശ കചോടുക്കാത്തപാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് ആഭരണധാരികളുടെ പ്രസംഗം കേൾക്കാനും അതിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതും തെറ്റാണ്

യുവജനസംഘടനയുടെ തലപ്പത്തിരുന്നുകൊണ്ട് യുവജനങ്ങളെ ആത്മീയതയിൽ നിന്നും വഴിതെറ്റിച്ചു കളിയും കായികവുമാക്കി മാറ്റുകയും അർമ്മാണിയെപ്പോലുള്ള പേക്കൂത്തുകാരെ കൊണ്ടുവന്നു പ്രായമുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ ധിക്കരിക്കുന്ന മകനും ദുരുപദേശക്കാരെ കൊണ്ട് വന്നും ആഭരണധാരികളെ കൊണ്ടുവന്നതും ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയിടയിൽ ചോദ്യചിഹ്നമുയർത്തുന്ന പിതാവും പ്രവർത്തനത്തിൽ തുല്യരാണ് യുവജനങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ മകനും സഭയെ നശിപ്പിക്കാൻ അപ്പനും നിൽക്കരുത്. ഇത് ദൈവത്തിൻറെ  സഭയാണ്. വിശുദ്ധി പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് . ജീവിക്കാൻ അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നും ഓർക്കണം . അധികം താമസിയാതെ ടിനു ജോർജ്ജും തങ്കുവും തോമസുകുട്ടിയും ഒക്കെ ഐപിസിയുടെ മുഖ്യ സ്റ്റേജുകളും കീഴടക്കുമെന്നതിനു സംശയമില്ല. ശുശ്രൂഷകന്മാർ വന്നിരുന്നു തരുന്നത് നിങ്ങളോടുള്ള വിധേയത്വമല്ല . മറിച്ചു  അവരുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ കളയും എന്ന ചിന്തയിലാണ്. കാരണം മറ്റു വഴികൾ ഒന്നും അവർ കാണുന്നില്ല . അതാണ് കാരണം എന്ന് നല്ലവണ്ണം മനസിലാക്കുക . ഈ സഭയെ നിങ്ങൾ നശിപ്പിക്കരുതെന്ന ഒരഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് . അയ്യോ പദവിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിൻറെ  ശത്രുക്കൾ ആകരുതേ…….

തൊടുപുഴയിൽ യുവതിയെ ശല്യം ചെയ്ത ഇഎ ജി പാസ്റ്റർ അറസ്റ്റിൽ

പ്രാർത്ഥനാ ഹാളിൽ ചെന്ന യുവതിയെ ശല്യം ചെയ്ത പാസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റിൻ (54 ) യുവതിയുടെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് തൊടുപുഴ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു . പ്രാർത്ഥനക്കിടെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ശല്യം ചെയ്തെന്നു കാണിച്ചാണ് പോലീസിൽ യുവതി പരാതിപ്പെട്ടത് . പൊലീസിൻറെ  അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്നു പാസ്റ്റർസെബാസ്റ്റിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയായിരുന്നു . പലതവണ ഇദ്ദേഹം യുവതിയെ ശല്യം ചെയ്തിരുന്നതായി യുവതി പോലീസിൽ കൊടുത്ത പരാതിയിൽ പറയുന്നു . സെക്കുലർ മാധ്യമങ്ങളിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും വളരെ ചൂടുപിടിച്ച വാർത്തകളാണ് പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് . തൊടുപുഴ പുതുപ്പരിയാരം അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ ( 9 / 11  / 7 pm )പാസ്റ്ററാണ് സെബാസ്റ്റിയൻ . ഈ വാർത്ത ചമയ്ക്കുമ്പോൾ  അടിമാലിയിലുള്ള ജഡ്ജിയുടെ ചേമ്പറിൽ കോടതിയിൽ റിമാൻറ്  ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം വാങ്ങാനായിപാസ്റ്ററെ പോലീസ് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതായി അറിയുന്നു

അടുത്ത ദിവസം നടന്ന സംഭവമല്ലെന്നും കെട്ടിച്ചമച്ച വാർത്തയാണെന്നും സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു . പരാതിക്കാരിയായ യുവതി പ്രസ്തുത സഭയിലെ അംഗമായിരുന്നെന്നും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം പാസ്റ്റർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തന്നെ സഭയിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കരിച്ചതാണെന്നും പിന്നീട് കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞു സഭയിൽ വരികയായിരുന്നെന്നും പാസ്റ്ററുടെ പേരിൽ കള്ളക്കഥകൾ മെനഞ്ഞു പകരം വീട്ടിയതാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.. ചില വർഷങ്ങളായി പുതുപ്പരിയാരത്തു പാസ്റ്ററായിരിക്കുന്ന സെബാസ്റ്റ്യനെ സുവിശേഷവിരോധികൾ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച സംഭാവമുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. സഭാ പ്രവർത്തനം മതിയാക്കി പോകണമെന്ന അന്ത്യശാസനം സുവിശേഷ വിരോധികൾ നൽകിയിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. അതിനിടയിലാണ് ഈ ആരോപണം പാസ്റ്റർക്കു എതിരെ വന്നത്.  പരാതിക്കാരി വനിതാകമ്മീഷന് പരാതി നൽകിയെന്നും അയൽക്കൂട്ടം മുഖാന്തിരമാണ് പരാതിപ്പെട്ടതെന്നും അതനുസരിച്ചാണ് അറസ്റ്റുണ്ടായതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു . ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും എ ജി നേതൃത്വം ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്നതും ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കാം

 

തത്സമയ സംപ്രേഷണരംഗത്തു പ്രബോധനം സജീവമാകുന്നു ! www.indianettv.com എന്ന പേരിൽ

പ്രബോധനം പത്രത്തിൻറെ വിഷ്വൽ വിഭാഗമായ തത്സമയ സംപ്രേഷണ പ്രവർത്തനം സജീവമായിക്കഴിഞ്ഞു . www.indianettv.com എന്ന പേരിൽ തത്സമയസംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിന് തയ്യാറായി . നിങ്ങളുടെ വിശേഷ പ്രോഗ്രാമുകൾ ലോകത്തിൻറെ ഏതുകോണിലും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് .  മിതമായ നിരക്കിൽ വ്യക്തതയോടുകൂടി ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു . ഉത്തരവാദിത്തബോധവും തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി അർപ്പണമനോഭാവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു . കൺവൻഷനുകൾ മറ്റിതര ആത്മീയ പ്രോഗ്രാമുകൾ , വിവാഹം , ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ മറ്റിതര പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ് .

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക . ww.indianettv.com

പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻ പിള്ള  ,ഫോൺ 9447359133

ആഭരണധാരണം ഐപിസി കേരളാ കൗൺസിലിൽ പ്രക്ഷുബ്ധരംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറി

ഐപിസി കേരളാസംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ ആഭരണധാരികളെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെ കൗൺസിലിൽ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും ഉണ്ടായി . ആഭരണധാരികൾക്കു സഭയിൽ കർതൃമേശ കൊടുക്കാനും സഭാംഗത്വവും കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായെന്നു കേരളാസംസ്ഥാനഘടകത്തിലെ പ്രസിഡണ്ട് പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും സോഷ്യൽമീഡിയായിൽ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു . ഈ നിയമത്തിൻറെ  മഷിയുണങ്ങുന്നതിനു മുന്നമേ പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ കൗൺസിലിൻറെ  തീരുമാനമില്ലാതെ ആഭരണധാരികളായ ഐപിസിക്കാരല്ലാത്ത പാസ്റ്റർ രവി മണിയെയും  പാസ്റ്റർ ഡി മോഹനനെയും ഐപിസി ശുശ്രൂഷകസമ്മേളനത്തിനു പ്രസംഗിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത്

പ്രസിഡണ്ട്  ഒരുകാര്യം പറയുകയും അതിനുശേഷം നിയമം ലംഘിക്കുകയും ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് സമിതിയിൽ ബഹളം ഉണ്ടായത് . ആഭരണധാരികളെ എതിർത്തു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായത് ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചത് . ഈ വർഷം  കൗൺസിലിൽ പുതുമുഖങ്ങളായി വന്ന പാസ്റ്റർ വി വൈ തോമസ് കുണ്ടറ , പാസ്റ്റർ ജെയിംസ് എബ്രഹാം മാവേലിക്കര എന്നിവരും സഹോദരന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സണ്ണീ മുളളമൂട്ടിൽ , കെ പി ജോസ് തൃശൂർ , ബിജു രാമക്കൽ മേട് , അജി കല്ലുങ്കൽ , ജി കുഞ്ഞച്ചൻ വാളകം എന്നിവരായിരുന്നു . സഭയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ എടുത്താൽ ശയനപ്രതിക്ഷണം നടത്താനും താൻ മടിക്കായില്ലെന്നു സണ്ണി മുളമൂട്ടിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്തു പറഞ്ഞു .പുറമെ വിശുദ്ധിക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുകയും സഭയിലെ അനാത്മീയതക്കെതിരെ വെളിയിൽ വാളോങ്ങുന്നവരും പ്രതികരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ പഞ്ചപുശ്ചമടക്കി മിണ്ടാതിരുന്നു ദൈവം ആരെന്നറിയാൻ ശ്രമിക്കുകയും അങ്ങും  ഇങ്ങുമില്ലാത്തവരായി ശീതോഷ്ണവാനായി നിലയുറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പരിചയസമ്പന്നരും സഭാതലത്തിലെ ഗർജ്ജിക്കുന്ന സിംഹങ്ങളും എന്ന് വേണം പറയാൻ . ആഭരണധാരികൾക്ക്  സഭയിൽ അംഗത്വം കൊടുക്കുന്നതിനും കർത്തൃമേശകൊടുക്കുന്നതിലും താൻ എതിരാണെന്നും തൻറെ  കാലഘട്ടത്തിൽ അതനുവദിക്കയില്ലെന്നും അതിൽ താൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് തറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു . എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രസംഗകരെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചു അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ അദ്ദേഹവും ഒരുവാക്കുപോലും പറഞ്ഞില്ലായെന്നതും ചിന്തിക്കേണ്ട രഹസ്യമാണ് . ഇതിലെ രഹസ്യം എന്തായിരിക്കും?

ആഭരണധാരികളെ പ്രസംഗിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് പരസ്യമായി വാദിച്ചവരിൽ പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ പാസ്റ്റർ ഡാനിയേൽ കൊന്നനിൽക്കുന്നതിൽ പാസ്റ്റർ സാംകുട്ടി ചാക്കോ നിലമ്പൂർ എന്നിവർ മാത്രം എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് അനുകൂല വാദം നടത്തി . സഭ ഇരു കക്ഷികളുടെയും വാദപ്രതിവാദത്തിൽ ബഹളം കലശാലയിരുന്നു . കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് മുമ്പുവരെ പാസ്റ്റർ രാജു പൂവക്കാലയുടെ സഭയിൽ ആഭരണധാരികൾക്കു കർതൃമേശ കൊടുക്കുന്നതിനെതിരെ പാനൽ യോഗങ്ങളിൽ ആഞ്ഞടിച്ച പാസ്റ്ററായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ . ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പാനലിനു ഈ ആശയത്തിന് പിന്തുണ കൊടുത്ത് ഒപ്പം നിന്ന പാസ്റ്ററാണ് പാസ്റ്റർ സി സി എബ്രഹാം . എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഭാരവാഹികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ വന്നപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറന്നുപോയി . ആഭരണധാരികൾക്കു കർതൃമേശ കൊടുക്കുന്ന പാസ്റ്റർ രാജു പൂവക്കാല അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് തടയാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയ പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ ഇന്ന് ആഭരണധാരികൾക്കു സ്തുതിപാടുന്ന രംഗം എത്രയോ ശോചനീയമാണ് . . ആഭരണധാരികൾക്കു കർതൃമേശ കൊടുക്കുന്ന പ്രധാന സഭകളിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാരായ പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ , പാസ്റ്റർ രാജപൂവക്കാല , പാസ്റ്റർ ഡാനിയേൽ കൊന്നനിൽക്കുന്നതിൽ എന്നിവരുടെപേരിൽ നിയമ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് തയ്യാറാകുമോ?. പാസ്റ്റർ രാജപൂവക്കാലയ്‌ക്കെതിരെ തകർപ്പൻ പ്രസംഗങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച പാസ്റ്റർ ഷിബു നെടുവേലിൽ സഭാജനങ്ങളോട് മാപ്പു പറയുമോ?പാസ്റ്റർ കെ സി തോമസ് ഇവരുടെ പേരിൽ നടപടിയെടുത്തു കാണിച്ചു പ്രസ്താവിച്ച കാര്യത്തിൽ നീതിപുലർത്തുമോ? ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ എന്തിനു ഈ നാടകം കളിക്കുന്നു

ഐപിസിയിലെ ജനങ്ങളെ ഈ വിധത്തിൽ കബളിപ്പിക്കാനും അധികാരത്തിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലൂട്ടുകെട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾ പറയുന്നവരാണെന്നും നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടേതായ വിശ്വസ്തതയുടെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇല്ലെന്നും സഭാജനങ്ങൾക്കു ബോധ്യമായി. നിങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ച ഈ വിധ കാര്യങ്ങളുടെ ശബ്ദരേഖ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . എന്തിനെന്നാൽ കൂടെക്കൂടെ കേട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്കാനും നിങ്ങൾ ആരാണെന്നു മറ്റുള്ളവരെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്താനും ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് . ഇനി നിങ്ങളുടെ പൊയ്വാക്കുകൾ ജനം അതെ പാടി വിശ്വസിക്കുമെന്നും അംഗീകാരം തരുമെന്നും നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ?. നിങ്ങൾ ഒക്കെ ആരാണെന്നു ഐപിസിയിലെ ജനങ്ങൾ മനസിലാക്കിക്കഴിഞ്ഞു .എന്ന് കരുതുന്നത് നല്ലതാണ്

ബോബൻ ക്ളീറ്റസ് സൗദിയിൽ വിശുദ്ധൻ ചമഞ്ഞു കറങ്ങുന്നു ! ദൈവമക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക

ബോബൻ ക്ളീറ്റസ് എന്ന സഭകളെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ സൗദിയിലുള്ള ദൈവജനത്തിൻറെ  സാമ്പത്തികനന്മ തട്ടിയെടുക്കാൻ സഭകളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നതായും വിശ്വാസികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി . ഇവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരും താമസിപ്പിക്കുന്നവരും സൂക്ഷിക്കുക . നിങ്ങൾ പ്രബോധനത്തിൻറെ  ഇരകളായിരിക്കും . സഭയ്ക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നവരെയും വരെയും ജീവിതസാക്ഷ്യമുള്ളവർക്കും പ്രബോധനം പിന്തുണ നൽകും . എന്നാൽ ഇവനെപ്പോലുള്ള കള്ളന്മാരെ സ്വീകരിക്കുന്നവരെയും ഒത്താശ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നവരെയും പ്രബോധനം വിമർശിക്കുമെന്നതിനു സംശയം വേണ്ടാ .

പണം നൽകി വീസയും എടുത്തുകൊണ്ടു വിശുദ്ധൻ ചമഞ്ഞു എത്തുന്ന ഇവൻ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ്. സഭകളെ തകർത്തും  കൊടുത്ത സഭകളിലെ വിശ്വാസിസികളെ തമ്മിലടിപ്പിച്ചും . വിശ്വാസികളുടെ പേരിൽ കോടതിയിലും പോലീസിലും കേസുകളും കൊടുത്ത് നടക്കുന്ന ഇവൻ ആത്മീയതയുടെ വേഷധാരിയാണ്. ഇവനെ ആരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. ഇരുന്ന സഭകളെ എല്ലാം തകർത്ത സംഭവം പ്രബോധനത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം വാർത്തയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടു സൗദിയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ സൂക്ഷിക്കുക. അമേരിക്കൻ പര്യടനത്തിന് പോയിട്ട് ആരും സ്വീകരിക്കാതെ ഒരാഴ്ചകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും തിരികെവരേണ്ടതാണ് വന്നു. ഇരുന്ന സഭകളിലെ വിശ്വാസികൾ പോലും സ്വീകരിക്കുകയോ വിളിക്കുകയോ . ചെയ്തില്ല .അത്രയ്ക്ക്  വിശുദ്ധനാണിയാൾ  മധുരമായി സംസാരിച്ചു ആളുകളെ വശീകരിപ്പാൻ മിടുക്കനാണ് . ദൈവമക്കൾ സൂക്ഷിക്കുക

ബ്രദർ സജി പോളിന് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് സമ്മതിച്ചു ! പാസ്റ്റർ പിള്ളയോട് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു

ഇക്കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്‍വാ (16 / 10) ഐപിസി ജനറൽ കൗൺസിൽ ആസ്ഥാനത്തുവച്ചു പാസ്റ്റർ പിള്ളയോട് ട്രഷററുടെ   ഓഫീസിൽ വച്ച്  ബ്രദർ സജിപോൾ അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയത് തെറ്റിദ്ധാരണമുഖാന്തിരമാണെന്നും പലരും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് മനപ്പൂർവ്വമല്ലെന്നും സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചുപോയതാണെന്നും അരുതാത്തതു സംഭവിച്ചതിനു അദ്ദേഹം ഖേദിക്കുന്നുവെന്നും അതിനു നിരുപാധികം ക്ഷമിക്കണമെന്നും ഫോൺ സന്ദേശത്തിലൂടെ അറിയിച്ചു . അത് മുഖാന്തിരം ഉണ്ടായ വേദനകൾ വിട്ടുകളയണമെന്നും സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു . ഇനിയും എവിടെ വേണമെങ്കിലും നേരിൽ കണ്ടു   സംസാരിച്ചു വിഷയം പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനും തയ്യാറാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു . ജനറൽ ട്രഷററുടെ ഓഫീസിൽ രേഖകൾ അപഹരിക്കാൻ പാസ്റ്റർ പിള്ള വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് പ്രശ്നത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് വീ സപ്പോർട്ട് ഐ പി സി , ,ഐപിസി സംരക്ഷണസമിതി എന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പ്രചരിച്ച വാർത്ത  വ്യാജമാണെന്നും അങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത അവർ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നും അത് താൻ മുഖാന്തിരം അല്ലെന്നും അതിൽ തനിക്കു യാതൊരുവിധ പങ്കില്ലെന്നും അറിയിച്ചു .

സംഭവം നടന്ന അന്നുതന്നെ ബ്രദർ ജോയി താനുവേലിൽ വിഷയം പറഞ്ഞുതീർക്കാൻ  ഏറെ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും പാസ്റ്റർ പിള്ള അതിനു വഴങ്ങിയിരുന്നില്ല . കാരണം ഒരാ;ക്കു തെറ്റ് സംഭവിച്ചു മറ്റൊരാളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയാൽ അതിൻറെ  പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളല്ല  എന്നും തെറ്റ് ചെയ്തയാൾ സ്വയം മനസിലാക്കി പരിഹരിക്കയാണ് വേണ്ടതെന്നുമാണ് വചനം പറയുന്നതെന്നും പാസ്റ്റർ പിള്ള പറഞ്ഞിരുന്നു. അല്ലാത്തത് സ്വയം ചെയ്യുന്നതല്ല മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണെന്നും അത് ദൈവം പോലും അംഗീകരിക്കുന്നതുമല്ല എന്ന ചിന്തയാണ് ബ്രദർ ജോയി താനുവേലിയോട് പാസ്റ്റർ പിള്ള പറഞ്ഞത് . അതിനാലാണ് അന്ന് ആ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കാതിരുന്നത്

ഈ സംഭവം എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും പാസ്റ്റർ കെ സി ജോൺ സംഭവസമയം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടും അദ്ദേഹം നാളിതുവരെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു വാക്കുപോലും അന്വേഷിക്കുകയോ ചോദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും വസ്തുതയാണ്. പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ അടക്കമുള്ള മറ്റു ഭാരവാഹികളും ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടു പ്രതികരിക്കുകയോ അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല . അവരെല്ലാം ശുശ്രൂഷയുടെ വൻ തിരക്കിലായിരുന്നിരിക്കാം . വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടു ഒത്തുതീർപ്പിനു ശ്രമിക്കുന്നതായി അറിവ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും പാസ്റ്റർ പിള്ളയോട് ഇവരാരും സാമാന്യ മര്യാദക്കെങ്കിലും സംഭവത്തെക്കുറിച്ചു അന്വേഷിച്ചില്ല

ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞിട്ടു വിളിക്കുകയും നല്ലവാക്കുകൾ പറഞ്ഞു സമാധാനിപ്പിക്കുകയും സന്ദേശങ്ങൾ നല്കിയവരോടും ആവശ്യസമയങ്ങളിൽ സത്യസന്ധമായി പ്രതികരിച്ചവരോടും മാധ്യമസുഹൃത്തുക്കളോടും ഉള്ള കടപ്പാടും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു . ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യാജം പ്രചരിപ്പിച്ചവർ( അവരുടെ തനി സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തിയവർ ) ദൈവമുമ്പാകെ കണക്കു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥയാന മാത്രമേ ഉള്ളൂ . എല്ലാവരോടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നദി അറിയിക്കുന്നു

ഐപിസി നേതൃത്വത്തെ ജില്ലാ ലീഗൽസമിതി മുമ്പാകെ ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ്

സർക്കാർ അധികൃതരുടെ അനുവാദം വാങ്ങാതെ ഐപിസി ആസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയതിനെതിരെ പഞ്ചായത്തധികൃതർ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നതായി അറിയുന്നു . അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തുകയും അത് മൂടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം രംഗം വഷളാകുന്നുവെന്നുകണ്ടപ്പോൾ പണം കൊടുത്ത് രേഖകൾ കൈക്കലാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും അറിയുന്നു. ഈ തുകയും അനധികൃതമാണ് . ചെയ്യേണ്ടകാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായി ചെയ്യാതെ അതിൻറെ  ഒന്നും ആവശ്യമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു പുതിയ കാവൽ മാനേജർ നടത്തിയ ക്രമരഹിതമായ നീക്കങ്ങൾ;ആണ് ഇപ്പോൾ തലവേദന സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് . നിയമരഹിതമായിട്ടു സർക്കാർ അധികൃതരെ സമീപിച്ചു കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ തത്രപ്പാടുകാണിക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അടുത്ത പുലിവാല് വന്നു വീഴുന്നത് .

സർക്കാരിലെ ജില്ലാ ലീഗൽ സമതി മുമ്പാകെ ഐപിസിയുടെ ജനറൽ പ്രസിഡണ്ട് ,ജനറൽസെക്രട്ടറി , ജനറൽ ട്രഷറർ എന്നിവർ നവംബർ 21 ന് നേരിട്ട് ഹാജരായി അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടി പറയാനാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നറിയുന്നു . അതും ഇവർക്ക് നിസ്സാരമാണ് . സർക്കാർ അധികാരികളോട് ഇവർ പറയും ഞങ്ങൾ നടത്തിയ അനധികൃതപണിയെക്കുറിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന അത്രയും അറിവില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ . അതുകൊണ്ടു മാപ്പാക്കണം . എന്ത് ഫൈനും അടക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് . കാരണം ഇവർക്ക് സ്വന്തം പണം കൊടുക്കണ്ടായല്ലോ .സഭാജനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം പിരിക്കാമല്ലോ ? അതാണ് ഉള്ളിലിരിപ്പ് . എന്നാൽ കണ്ടറിയാം എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെന്ന്. നിയമവും കാര്യങ്ങളും അറിയാത്തവരെപിടിച്ചു ഓരോ ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കാര്യങ്ങൾ . ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിശൂന്യർ എന്ന് പറയുന്നവർ പോലും ഇത്ര മണ്ടത്തരം കാണിക്കുമോ?.പത്തുകന്യകമാരുടെ കാര്യം വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാണിക്കാതിരിക്കാനാണ്

സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്നും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നിയമരഹിതമായ നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയാൽ ചാനലുകാർ ക്യാമറ തയ്യാറാക്കി പേനയും പേപ്പറും റെഡിയാക്കി കാത്തിരിക്കയാണ് .ഇതിനനുകൂലമായി ആരാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നറിയാൻ . സഭാജനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നശ്രമങ്ങളും സഭയ്ക്കുവേണ്ടി സംരക്ഷണവേലി കെട്ടിയവർക്കും  അതിനു ഒത്താശ പറയുന്നവർക്കും കനത്ത തിരിച്ചടി വരാൻ സമയമായി . ആളിക്കത്തുന്ന ഈ വിഷയം അണയ്ക്കുവാൻ ആർക്കു കഴിയും . അതിനു തക്കതായ വ്യക്തികൾ ആര്? അത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയുമോ? അതിനു കഴിയണമെങ്കിൽ ദാസരൂപത്തിൽ ഉള്ള സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരണം . ഒരു പക്ഷെ അപ്പോൾ ദൈവം കൂട്ടിനു നിൽക്കും .കാരണം ദൈവത്തിൻറെ  ജനത്തിൻറെ  വിയർപ്പാണ് ഇവിടെ പാഴാക്കിക്കളയുന്നത് .

സർക്കാർ അനുമതിനേടിക്കൊടുക്കാമെന്നുപറഞ്ഞു കമ്മീഷൻ ഏജന്റുമാർ രംഗത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ സമയം നന്നേ ഇരുട്ടായിക്കഴിഞ്ഞു. സർക്കാർ അധികൃതർ പോലും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയതിന് മുകളിൽ പോലും അനുമതിയില്ലാതെ പണിയാൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നുവെന്നാണ് ,. അതിനു മറുപടി കിട്ടണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്താലേ അഭിഭാഷകർ ബുദ്ധി പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയുള്ളൂ . അതിൻറെ  ചിലവും സഭാ ഫണ്ടിൽ നിന്നും കൊടുക്കണം . നമ്മുടെ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണേ .” കുട്ടികളില്ലാതിരുന്നവർ ദീർഘകാലം നേർച്ചകൾ നേരുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു . ഒടുക്കം ഒരു കുട്ടി പിറന്നു . പിറന്നതോ ഇരിക്കാൻ നിതംബം ഇല്ലാത്ത കുട്ടി ”എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയായി കാര്യങ്ങൾ  . എന്തുചെയ്യാം ചുമക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞ സ്ഥിതിയായി . ഈ അനധികൃത പണികൾ നടന്നത് ഐപിസി ആസ്ഥാനത്തു മാത്രമല്ല . പ്ലാൻ ഇല്ലാതെയും അനുവാദം വാങ്ങാതെയും ഐപിസി ഹെബ്രോൻ ചാപ്പലിനുമുകളിലുള്ള ഓഡിറ്റോറിയവും ഇതേ അവസത്തയിലാണെന്നു അറിവ് ലഭിച്ചു. എല്ലാം മായാജാലം . ഹാ!.. മായ….സകലതും മായ….

അയ്യോ ഇതിനെതിരെയും വീ സപ്പോർട്ടും , സംരക്ഷണവേലിയും രംഗത്തുവരാൻ  കൊടുത്ത് കൊണ്ട് വരണെ . യജമാനൻറെ മേശമേൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പനുറുക്കുകൾ തിന്നു ജീവിക്കുന്ന നായ്ക്കുട്ടികളല്ലേ . വിശപ്പുകാണും .

പഞ്ചാബിൽ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ സഭയിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു

ഐപിസി ജനറൽ പ്രസിഡണ്ടു പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ സ്ഥാപിച്ച പത്താൻ കോട്ടുള്ള ഐപിസി ബെഥേൽ  സഭയിൽ നിന്നും വിശ്വാസികൾ പുറത്തേക്ക്. പ്രസ്തുത സഭയിലെ പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ മറ്റൊരാളുടെകൂടെ പോയതിനാൽ സഭാജനങ്ങൾ സഭ വിട്ടുപോകുവാൻ കാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.ഈ പാസ്റ്ററുടെ ഭാര്യ മറ്റൊരാളുടെകൂടെപോയ കഥ സിനിമാസ്റ്റൈലിൽ വിശ്വാസികളോട് അവതരിപ്പിച്ചു മുഖം രക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കുകയായിരുന്നു സഭാപാസ്റ്റർ . അത് മനസിലാക്കിയ സഭാജനങ്ങൾ എതിർപ്പുമായി മുന്നോട്ടുവരികയായിരുന്നു. ഈ അവസ്ഥ മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ആരുമറിയാതെ ഒതുക്കിത്തീർത്തതുമുഖാന്തിരം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ സഭാജനങ്ങൾ അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും . പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ  ശുശ്രൂഷകനെയും ഒരാളുടെ കൂടെ പോയ ശുശ്രൂഷകൻറെ ഭാര്യയേയും വീണ്ടും ശുശ്രൂഷയിൽ തുടരാൻ അനുവദിച്ചതിനാൽ സഭാജനങ്ങളിൽ പലരും സഭ വിട്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോണിൻറെ കുടുംബ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളവരടക്കം സഭ വിട്ടുപോയവരിൽ ഉണ്ടെന്നു അറിയുന്നു . തെറ്റായ ശൈലിയും മാതൃക ഇല്ലാത്തവരെയും ഉൾകൊള്ളുന്ന പ്രവണതയിലാണ് ജനം എതിരിടുന്നത് . ഇതേ രീതി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഭരണതലത്തിലെ കാണിക്കുന്നത്. നിയമാനുസരണമല്ലാത്ത നിയമനങ്ങളും അനർഹരെ ഏതുസമിതിയിലും വാഴിക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്ന വ്യഗ്രത അദ്ദേഹത്തിന് തലവേദനയാകും ,ഭർത്താവിനെ കളഞ്ഞിട്ടു മറ്റൊരാളുടെകൂടെ ഓ;ഇച്ചോടിപ്പോയ സ്ത്രീയെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു പാസ്റ്റർക്കു സമ്മാനിച്ചതിൽ പാസ്റ്റർ ജേക്കബ് ജോൺ  വിജയിച്ചു എന്നുവേണം പറയാൻ . അതിലെ കഥകളും വെളിയിൽ വരുന്നുണ്ട്