പ്രബോധനം JULYലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രബോധനത്തിൻറെ പുതിയ ലൈവ് ചാനൽ www.indianettv (ഇന്ത്യാനെറ്റ് ടി വി ) ആരംഭിച്ചു

പ്രബോധനത്തിൻറെ പുതിയ ലൈവ് ചാനലായ www.indianettv.com പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു  ആരംഭിച്ചു . ഐപിസി ആസ്ട്രേലിയൻ റീജിയൻ പ്രസിഡണ്ട് പാസ്റ്റർ തോമസ് ജോർജ്ജ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ലോഗ് ഓൺ ചെയ്തു  .നാളിതുവരെ പ്രബോധനം പത്രത്തിൻറെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ആയിരുന്നു തത്സമയ സംപ്രേഷണം നടത്തിവന്നത് . എന്നാൽ ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിനു വേണ്ടിമാത്രം ഒരു സൈറ്റ് ആരംഭിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ദൈവം സാധ്യമാക്കിത്തരുകയായിരുന്നു .ഇനി മുതൽ നല്ല നിലയിൽ തത്സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക  www.indianettv.com phone 9447359133

ഐപിസി ജനറൽ കൺവൻഷനു മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന  ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെയും കൺവെൻഷൻറേയും തത്സമയം പകലും രാത്രിയിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്

Comments are closed.