പ്രബോധനത്തിൻറെ എല്ലാ ബഹുമാന്യ വായനക്കാർക്കും സഹകാരികൾക്കും നന്മ നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു !പ്രബോധനം ജനുവരി ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!പാസ്റ്റർ പിള്ളയുടെ ഇടതു കണ്ണിൻറെ രണ്ടാം ശസ്ത്രക്രീയ ഡിസംബർ 13 ന് മധുര അരവിന്ദ് ഹോസ്‌പിറ്റലിൽ വിജയകരമായി നടന്നു . പ്രാർത്ഥിചവർക്ക് നന്ദി !കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ രണ്ട് അതിഥി പ്രസംഗകർ ! പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജുമായി പ്രബോധനം പത്രാധിപർ നടത്തിയ അഭിമുഖം കാണാൻ ഹോം പേജിൽ ഏറ്റവും താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക !

കുമ്പനാട് കൺവൻഷൻ പകലും രാത്രിയിലും തത്സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്

93 മാതു കുംമ്പനാട് കൺവൻഷൻറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പകലും രാത്രിയിലും പ്രബോധനം പത്രത്തിൻറെ ലൈവ് വെബ് സൈറ്റായ www.indianettv.com ലും  www.vsquaretv.com ലും ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രോഗ്രാമിൻറെ വീഡിയോ സീഡി ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രബോധനം പത്രാധിപർ പാസ്റ്റർ സുദർശനൻ പിള്ളയെ അറിയിക്കുക . പ്രഭാഷകരും സീഡി ആവശ്യമുള്ളവർക്കും പ്രഭാഷണം കഴിയുന്ന ഉടൻ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ചെയ്യുന്നത് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻപിള്ള ഫോൺ 9447359133

Comments are closed.