പ്രബോധനം JULYലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

IPCകുമ്പനാട് സെൻറർ കൺവൻഷൻ ഉപാധികളോടുകൂടി നടത്താൻ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ്

ഐപിസി കുമ്പനാട് സെൻറർ  കൺവൻഷനു എതിരെ നിലനിന്നിരുന്ന  സ്റ്റേ നീക്കുകയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടർ ഉപാധികളോട് കൂടി നടത്താൻ അനുമതി നൽകി . പരാതിക്കാരൻറെ വീടിനു മുന്നിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല . സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദ തോതനുസരിച്ചു മാത്രമേ ഉച്ചഭാഷിണികൾ പ്രവർത്തിക്കാവൂ.നോട്ടീസിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രോഗ്രാം അവസാനിപ്പിക്കണം ഈ ഉപാധികളോടുകൂടി കൺവൻഷൻ നടത്താൻ അനുമതി രേഖാമൂലം നൽകി  .

കലക്ടറുടെ മുന്നിൽ ഇരുകൂട്ടരും എത്തി കാര്യങ്ങൾ സമാധാനത്തിൽ പരിഹരിക്കയായിരുന്നു . പ്രാർത്ഥിച്ചവർക്കു നന്ദി അറിയിക്കുന്നു . ഇന്ന് തുടങ്ങുന്ന കൺവൻഷൻ ജനുവരി 8 നു സമാപിക്കും

Comments are closed.