പ്രബോധനം July ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ലോക്കിന് താഴെയുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക! പ്രബോധനം പത്രാധിപർ പാസ്റ്റർ പിള്ള അമേരിക്കയിലേക്ക് ;For contact# 214-543-4804

വെയിൽസിലെ ബിനോയ്‌ ഏബ്രഹാം പൊയ്മുഖം അണിയുന്നവൻ

സദാചാര ബോധവും സാമാന്യ ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തവനുമായ ബിനോയ്‌ ഏബ്രഹാം  ബ്രിസ്ടോളിലും പരിസരത്തും പൊയ്മുഖം അണിയുന്നു അബ്രഹാമിനെപ്പോലെ ഭാര്യയും ദാസിമാരും വെപ്പാട്ടികളും ഒക്കെയുണ്ടെന്ന് അനുഭവസ്ഥാരായവർ പറയുന്നു. ഇത് ശരിവയ്ക്കുന്നരീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാളുടെ ഫോണിൽ നിന്നും തെറി വിളി ഉയർന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ ദേവിയുടെ ആത്മാവ് ഇയാളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെറി വിളിയിൽ നിന്നും മനസിലായി

ഇയാൾ വിളിച്ച നമ്പർ +40596098749 എന്ന നമ്പരിൽ നിന്നാണ്. ഇയാൾ വിളിച്ച തെറി വിളി നിയമ അനുവാദം കിട്ടിയ ശേഷം യു ട്യൂബിലൂടെ പുറത്തു വിടുന്നതാണ്. ഇയാളുടെ പൊയ്‌ മുഖം ജനമുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പ്രബോധനം പത്രാധിപരുടെ നേരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം

More News