ജനഹിതം ! ഐ പി സി യെ നയിക്കാൻ ആര് വേണം ! തുറന്നു പ്രതികരിക്കാം ! ഒരു അഭിപ്രായ സർവ്വേ! പ്രതികരിക്കുക
add-1
add-2

പ്രബോധനത്തിന്റെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് സഹായിക്കാം

Read on…

പ്രബോധനംവോയിസിന്റെ പുതുവത്സരാശംസകൾ!

പ്രബോധനം പത്രത്തിന്റെ ബഹുമാന്യവായനക്കാർക്ക് നന്മയും അനുഗ്രഹവും നിറഞ്ഞ പുതുവത്സരാശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു!!

വായനക്കാരുടെ അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് !

പ്രബോധനം വായനക്കാർ ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വാർത്തകൾക്ക് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ടായിരുന്നു. അത് അപ്രൂവൽ കൊടുക്കേണ്ടത് പരിശോധിച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. വളരെയധികം പേര് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവര്ക്കെല്ലാം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. തുടർന്ന് സൈറ്റിലൂടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്താൻ സാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. പകരം ഞങ്ങളുടെ ഇ മെയിലിലേക്ക് കമന്റ്സ് അയയ്ക്കുക, അത് ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് യോഗ്യമായവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് . വെബ്‌ സൈറ്റിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി പുതിയ ക്രമീകരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ബഹുമാന്യ വായനക്കാർ സഹകരിക്കുക —പത്രാധിപർ

full